Telogén Effluvium

Posledná úprava 27.03.2023

Telogen effluvium ako prvý popísal doktor Kligman v roku 1961. Ide o veľmi častú príčinu difúzneho typu vypadávania vlasov.

V patogenéze telogen effluvium sa objavuje široké spektrum potenciálnych spúšťačov tohto problému. Vlasy začínajú vypadávať difúznym spôsobom, teda rozptýlene po celej hlave, a to 3 až 4 mesiace po spúšťajúcej udalosti. Vyvodiť príčinu zo samotného zvýšeného padania vlasov nemožno. Stanovenie presnej etiológie telogénneho efluvia je možné vďaka presnej anamnéze a prípadnými laboratórnymi vyšetreniami. Cieľom je pritom potvrdiť či vylúčiť endokrinné, nutričné a autoimunitné poruchy.

Narušenie normálneho rastového cyklu vlasov

Pri normálnom rastovom cykle vlasov sa každý vlas na hlave vymení každých 3 až 5 rokov. Tento cyklus sa však môže narušiť a výsledkom sú rôzne typy vypadávania vlasov. Najčastejšou príčinou difúzneho padania vlasov je pritom práve telogen effluvium. Vlasy však difúznym spôsobom, teda rozptýlene po celej hlave, padajú aj pri ženskom dedičnom vypadávaní vlasov, pri chronickom telogénnom efluviu, anagénnom efluviu,pri syndróme voľného anagénu. Rozptýlené padanie vlasov je tiež prejavom difúzneho typu alopecia areata, vrodenej atrichie, vrodenej hypotrichózy a rôznych vlasových abnormalít ako je lámanie vlasov či nepoddajné vlasy. [1]

Definícia telogen effluvium

Telogénne effluvium je nejazvový, rozptýlený typ vypadávania vlasov. Objavuje sa približne 3 mesiace po spúšťacej udalosti, zvyčajne pretrváva okolo 6 mesiacov, závisí to od schopnosti a možnosti vyriešiť základný problém. Pri telogen effluvium sa vlasy preriedia maximálne na polovicu, to znamená, že vypadne zvyčajne pod 50% všetkých vlasov na hlave.

Nech už je spúšťačom čokoľvek, vypadávajúce vlasy sa nachádzajú vo fáze telogénu. Mnohé z nich teda predčasne ukončia fázu anagénu. Folikul sa presunie do katagénu a následne do fázy oddychu napodobujúcu telogén.

5 podtypov telogen effluvium

Náhle ukončenie anagénu

Ide o bežnú formu telogen effluvium, ktorá nasleduje po fyzickom strese. Spúšťačom je teda napríklad fyzická trauma, autonehoda či operácia. Radí sa sem aj prekonanie vysokých horúčok. Počas horúčky spúšťajú cytokíny apoptózu vlasových folikulov, takže dochádza k náhlemu hromadnému presunu aktívne rastúcich vlasov do telogénu.

Oddialenie spustenia anagénu (oneskorené spustenie rastu)

Tento typ telogen effluvium sa týka vypadávania vlasov po pôrode, teda postpartum alopecia, niekedy označované aj ako telogen gravidarum. K takémuto vypadávaniu vlasov dochádza kvôli vysokým hladinám placentárneho estrogénu, ktorý cirkuluje po tele. Vďaka estrogénu sa predlžuje anagén (rastová fáza vlasov), takže počas tehotenstva má mnoho žien oveľa hustejšie vlasy. Pokles týchto hormónov po pôrode spôsobí, že všetky vlasy, ktoré nadsluhujú vo fáze anagénu, vstupujú naraz do ďalšej fázy. Odrazu sa teda priveľa vlasov dostáva do telogénu a samotné padanie sa prejaví niekoľko mesiacov po pôrode. [2]

Náhle ukončenie telogénu

Vlasové folikuly sú za normálnych okolností naprogramované na uvoľnenie vlasov z korienka po obvyklom intervale 100 dní. V prípade náhleho ukončenia telogénu sa však normálny cyklus a trvanie telogénu skráti. Takéto padanie vlasov sa potom prejaví po 2 až 8 týždňoch, napríklad po spustení liečby vypadávania vlasov minoxidilom. Minoxidil po aplikovaní na vlasovú pokožku stimuluje anagénnu fázu, a preto dochádza k tomuto paradoxnému fenoménu. Vlasové folikuly predčasne prejdú zvyšným rastovým cyklom, aby mohli začať urýchlene opäť rásť. [3]

Oddialenie spustenia telogénu (oneskorené spustenie padania vlasov)

Pri tomto podtype telogen effluvium zotrvávajú vlasové folikuly v predĺženej telogénnej fáze, takže sa neuvoľnia a nespúšťa sa nový anagén. Klinicky je badateľné zvýšené padanie vlasov s vlasovou cibuľkou, keď sa už spustí uvoľňovanie vlasov z folikulov. Tento proces nastáva ako dôsledok škvrnitosti na koži kvôli zníženému prísunu krvi k danej oblasti na koži, prípadne ako dôsledok kožnej infekcie. Týka sa aj sezónneho vypadávania vlasov či mierne zvýšeného padania vlasov, ktoré nastáva u cestovateľov po presune z oblasti s krátkym trvaním denného svetla do oblasti s dlhým trvaním denného svetla.

Krátka fáza anagénu

Pre tento podtyp telogen effluvium je charakteristická neschopnosť narásť dlhšie vlasy (viď maximálna dĺžka vlasu), pretože fáza anagénu trvá iba krátko. Tento stav nesúvisí s lámavosťou vlasov. Výsledkom je potom rezistentné telogénne efluvium. Objavuje sa pri dedičnej hypotrichóze, ektodermálnej dysplázii či ako izolovaná porucha u inak zdravých detí.

Chronické telogénne effluvium

Pri chronickom telogen effluvium pretrváva rednutie vlasov dlhšie ako šesť mesiacov. Vyznačuje sa náhlym, nadmerným, priam alarmujúcim rozptýleným padaním vlasov. Stav vlasov môže kolísať a takéto padanie vlasov pretrváva aj niekoľko rokov. Chronické telogen effluvium postihuje prevažne zdravé ženy, štyridsiatničky a päťdesiatničky.

Pri primárnom chronickom telogen effluvium nie je zrejmý žiaden konkrétny spúšťač. Chronické telogénne effluvium môže byť každopádne vyvolané akútnym telogénnym effluviom. Sekundárne chronické telogen effluvium máva rôzne príčiny spustenia. [2]

Liečba telogen effluvium

Najdôležitejším aspektom pri liečbe telogénneho efluvia je objasnenie princípu tohto problému zasiahnutému človeku. Treba jednoznačne vysvetliť a spoločne stanoviť vzťah medzi normálnym priebehom rastového cyklu vlasov a spúšťačmi problému, a to v súvislosti s načasovaním samotného spozorovania padania vlasov. [4] Je potrebné presne identifikovať konkrétnu príčinu problému a túto napraviť. K padaniu vlasov dochádza po 3 až 6 mesiacoch. Následne, po odstránení spúšťacieho problému sa za ďalších 3 až 6 mesiacov viditeľne obnoví rast vlasov. Rast vlasov akceptovateľný z kozmetického hľadiska však potrebuje 12 až 18 mesiacov. [5] [6]

Potlačenie a zvládnutie stresu

Jedným z hlavných vinníkov a spolufaktorom telogen effluvia je stres. Neexistuje špecifická terapia, ktorá by zabránila predčasnému nástupu katagénu a následne telogénu, vyvolanému stresom. Za najlepšie a najbezpečnejšie, navyše neinvazívne riešenie, je psychologické poradenstvo. [5]

Vyvážená strava, prísun potrebných vitamínov a minerálov

Pri vypadávaní vlasov je dôležitá aj vyvážená strava. Prísun vitamínov a minerálov síce samotné telogen effluvium nezvráti, ale po odoznení problému podporí rast zdravých a pevných vlasov. Pri regenerácii je možné vlasom pomôcť výživovými doplnkami - vitamínmi určenými proti vypadávaniu vlasov a na podporu rastu vlasov.

Vlasové aktivátory na podporu rastu vlasov

Špecifický kauzálny faktor často nie je pri telogen effluvium identifikovaný. V tomto prípade sa využíva niekoľko možností liečby vypadávania vlasov pomocou vlasových aktivátorov s obsahom účinných látok ako Aminexil, Minoxidil a najnovšie Nanoxidil.

Zdroje

Máte otázku týkajúcu sa tejto témy? Pýtajte saPodporte eOtazky lajkom

Čítajte viac

Blízke témy