Prehlásenie

Táto stránka nie je určená na diagnostiku, liečbu alebo lekárske poradenstvo. Produkty, služby, informácie a iný obsah poskytovaný na tejto stránke, sú poskytované iba na informačné účely. Akúkoľvek diagnostiku alebo liečbu konzultujte so svojím lekárom.

Informácie poskytované na tejto stránke a na prepojených webových stránkach vrátane informácií týkajúcich sa zdravotných a zdravotných podmienok, liečebných postupov a produktov môžu byť poskytnuté v súhrnnej forme. Informácie na tejto stránke vrátane označenia alebo obalu výrobku by sa nemali považovať za náhradu za odporúčanie zdravotníckeho pracovníka. Informácie na tejto stránke nie sú úplné a nezahŕňajú všetky choroby, ochorenia, fyzické stavy alebo ich liečbu. Ak máte akékoľvek otázky súvisiace so zdravím, ihneď kontaktujte svojho lekára. Nikdy nezabúdajte na lekársku pomoc a neodkladajte lekársku pomoc na základe informácií, ktoré ste si mohli prečítať na týchto stránkach.

Pred použitím akéhokoľvek lieku, výživového, bylinného alebo homeopatického alebo pred začatím akéhokoľvek cvičenia alebo stravovacieho programu alebo akejkoľvek liečby by ste sa mali poradiť so svojím lekárom a prečítať si informácie na výrobku.

Jednotlivci sú rôzni a môžu reagovať odlišne na rôzne produkty. Mali by ste sa poradiť so svojím lekárom o interakciách medzi liekmi a výživovými doplnkami, ktoré užívate. Hodnotenie produktov používateľmi stránok sú výhradne ich vlastnými osobnými názormi a nie sú zamýšľané ako náhrada za primeranú lekársku starostlivosť alebo poradenstvo zo strany zdravotníckeho personálu.

Naša spoločnosť neručí za žiadne informácie poskytnuté na tejto stránke so zreteľom na odporúčania týkajúce sa doplnkov na akékoľvek zdravotné účely. Doplnky výživy nie sú určené na liečbu, prevenciu alebo liečenie ochorení. Pred začatím stravovania, doplnkového alebo cvičebného programu sa poraďte s lekárom.

Produkty a tvrdenia týkajúce sa konkrétnych produktov na tejto stránke nie sú určené na diagnostikovanie, liečenie, alebo prevenciu chorôb.