Erekcia

Posledná úprava 24.03.2022

Erekcia (medicínsky: stoporenie penisu alebo tumescencia penisu) je fyziologický jav mužského genitálu mnohých živočíšnych druhov, pri ktorom penis spevnie, prekrví sa a zväčší sa. Erekcia penisu je výsledkom zložitej interakcie psychologických, nervových, cievnych a endokrinných faktorov a je často spájaná so sexuálnym vzrušením alebo sexuálnou príťažlivosťou, no erekcia môže byť aj spontánna. Tvar, uhol a smer erekcie sa u rôznych ľudí značne líši.

Fyziologicky je erekcia vyvolaná parasympatickou časťou autonómneho nervového systému, čo spôsobuje vzostup hladín oxidu dusnatého (vazodilátor) v trabekulárnych tepnách a hladkom svalstve penisu. Tepny sa rozšíria, čo spôsobí, že kavernózne telesá v penise sa naplnia krvou, ischiokavernózne a bulbokavernózne svaly stlačia žily kavernóznych telies, čo obmedzí tok a prúdenie tejto krvi. Erekcia ustúpi, keď sa parasympatická aktivita zníži na východiskovú hodnotu.

Ako autonómna reakcia môže erekcia nastať následkom rôznych podnetov, vrátane sexuálnej stimulácie a sexuálneho vzrušenia, a preto nie je celkom pod vedomou kontrolou. Erekcia počas spánku alebo po prebudení je známa ako nočná penilná tumescencia. Absencia nočnej erekcie je bežne používaná na rozlíšenie medzi fyzickými a psychickými príčinami erektilnej dysfunkcie a impotencie.

Penis, ktorý je čiastočne, ale nie úplne vzpriamený je niekedy známy ako semi-erekcia (medicínsky: čiastočná tumescencia). Penis, ktorý nie je vztýčený, je typicky nazývaný ochabnutý alebo mäkký.

Najčítanejšie za posledný deň

Fyziológia

Chápanie fyziológie erekcie sa v priebehu dejín menilo. V staroveku Galen považoval erekciu za výsledok hromadenia vzduchu. A jeho myšlienky v stredovekej medicíne dominovali. Na začiatku renesancie sa objavujú zmysluplné príklady experimentálnej vedeckej práce, pokiaľ ide o penis. Da Vinci správne dospel k záveru, že sú erekcie spôsobené krvou. V 18. storočí bol Švajčiar Von Haller prvý, ktorý prišiel na to, že je erekcia kontrolovaná nervovým systémom. V 19. storočí určilo myslenie, ktoré kládlo dôraz na experimentovanie, nový smer – experimentálnu fyziológiu. Testy na zvieratách odhalili, že stimulácia útrobných nervov, ktoré vedú k orgánom malej panvy, a teda aj pohlavným orgánom u mužov, vyvolala uvoľnenie malých svalov kavernóznych telies. Takmer všetky pozorovania a testy však boli uverejnené v nemeckom jazyku. Aj to môže byť jedným z dôvodov, prečo existencia koncepcie uvoľnenia hladkého svalstva zostala spornou až do prvého svetového kongresu o impotencii, ktorý sa konal v Paríži v roku 1984.

Dnes už vieme, že ide o komplex fyziologických procesov, ku ktorému dochádza prostredníctvom kaskády neurologických, cievnych a humorálnych udalostí (týkajúcich sa telesných tekutín).

Erekcia nastane, keď sa dve rúrkovité konštrukcie, tzv. kavernózne telesá, ktoré sa nachádzajú po celej dĺžke penisu, naplnia žilovou krvou. Môže k tomu dôjsť následkom rôznych fyziologických podnetov, tiež známych ako sexuálna stimulácia a sexuálne vzrušenie. Špongiovité telesá sú rúrkovitá konštrukcia nachádzajúca sa tesne pod kavernóznymi telesami, v ktorej sa nachádza močová trubica, cez ktorú prechádza moč a semeno pri močení a ejakulácii. Táto sa tiež môže prekrviť, ale menej než kavernózne telesá.

Autonómne riadenie

Pri mechanickej stimulácii je erekcia vyvolaná parasympatickou časťou autonómneho nervového systému s minimálnou účasťou centrálneho nervového systému. Parasympatická vetva siaha od sakrálneho plexu do tepien zásobujúcich erektilné tkanivá. Tieto nervové vetvy pri stimulácii uvoľňujú acetylcholín, čo spôsobuje uvoľňovanie oxidu dusnatého z endotelových buniek v trabekulárnych tepnách. Oxid dusnatý sa šíri k hladkým svalom tepien (tzv. hladké trabekulárne svaly), ktoré pôsobia ako vazodilatačné látky. Tepny sa rozšíria a naplnia špongiovité a kavernózne telesá krvou. Ischiokavernózne a bulbokavernózne svaly stiahnu žily kavernóznych telies, čím limitujú žilový odtok krvi. Erekcia pominie, keď je parasympatická stimulácia prerušená. Stimulácia sympatickej časti ANS spôsobuje zúženie tepien penisu, čo vytlačí krv z erektilného tkaniva.

Po ejakulácii alebo ukončení stimulácie, erekcia zvyčajne odznie, ale táto doba sa môže líšiť v závislosti na dĺžke a hrúbke penisu.

Dobrovoľné a nedobrovoľné ovládanie

Mozgová kôra môže vyvolať erekciu aj pri absencii priamej mechanickej stimulácie (ako reakciu na vizuálne, sluchové, čuchové, predstavené si alebo hmatové stimuly) prostredníctvom erektilných centier v lumbálnej a sakrálnej oblasti miechy. Mozgová kôra môže potlačiť erekciu aj pri mechanickej stimulácii, rovnako ako psychické, emocionálne a enviromentálne faktory.

Nočná erekcia

Penis sa môže postaviť počas spánku, alebo byť vztýčený po prebudení. Takáto erekcia je medicínsky známa ako nočná penilná tumescencia.

Sociálno-sexuálne aspekty

Erekcia je bežný indikátor sexuálneho vzrušenia a je nutná na to, aby muž mohol vykonať vaginálnu penetráciu a pohlavný styk. Miešok sa môže, ale nemusí pri erekcii stiahnuť. Všeobecne platí, že predkožka sa automaticky a postupne sťahuje späť, čím odhaľuje žaluď, hoci niektorí muži musia predkožku odtiahnuť ručne.
Po dosiahnutí puberty sa erekcia vyskytuje oveľa častejšie. Mužská erekcia je bežná i u detí a dojčiat a dokonca nastáva aj pred narodením.

Spontánna alebo náhodná erekcia

Spontánna erekcia, tiež známa ako nedobrovoľná, náhodná alebo nechcená erekcia, je bežnou a normálnou súčasťou mužskej fyziológie. Takáto erekcia môže byť nepríjemná, ak k nej dôjde na verejnosti alebo nechcene. Erekcia sa môže objaviť spontánne kedykoľvek počas dňa. V prípade potreby ju možno skryť priliehavou spodnou bielizňou, dlhou košeľou, alebo voľnejším oblečením.

Veľkosť

Dĺžka ochabnutého penisu nemusí nutne zodpovedať dĺžke vztýčeného penisu. Niektoré penisy, ktoré sú v ochabnutom stave menšie sa zväčšia viac, zatiaľ čo niektoré penisy, ktoré sú v ochabnutom stave väčšie sa pri erekcii zväčšia menej. Vo všeobecnosti platí, že veľkosť vztýčeného penisu zostáva po puberte rovnaká. Jeho veľkosť môže byť zväčšená pomocou operácie, hoci zväčšenie penisu je kontroverzné a jedna štúdia uvádza, že väčšina ľudí s výsledkami nebola spokojná.

Smer erekcie

Hoci mnoho vztýčených penisov smeruje nahor, je bežné a normálne aby vztýčený penis smeroval takmer zvislo nahor alebo skoro zvisle dolu, či dokonca horizontálne rovno vpred. Závisí to na napätí väziva, ktoré ho udržuje v správnej polohe. Vztýčený penis môže mať rôzny tvar od rovnej rúrky po rúrku zakrivenú nahor, nadol, doľava alebo doprava. Zväčšenie zakrivenia penisu môže byť spôsobené Peyronieho chorobou. Môže spôsobiť fyzické a psychologické účinky, ktoré môžu zahŕňať erektilnú dysfunkciu alebo bolesť pri erekcii. Lieči sa perorálne užívanými liekmi (napr. kolchicín) alebo chirurgický zákrokom, ktorý je najčastejšie vyhradený ako posledná možnosť.

Nasledujúca tabuľka ukazuje, aké bežné sú smery erekcie u stojacich mužov. Uhol nula stupňov (0°) smeruje priamo nahor, pri 90 stupňoch je erekcia vodorovná a smeruje priamo vpred, pričom pri 180 stupňov smeruje priamo dole k nohám. Hore smerujúci uhol je najbežnejší.

Uhol (°) Percento populácie
0-30 5
30-60 30
60-85 30
85-95 10
95-120 20
120-180 5

Ochorenia

Erektilná dysfunkcia

Erektilná dysfunkcia (tiež známa ako ED, alebo impotencia) je sexuálna dysfunkcia charakterizovaná neschopnosťou vyvinúť a / alebo udržať erekciu. Štúdium erektilnej dysfunkcie v medicíne je známa ako andrológia, súčasť urológie. K erektilnej dysfunkcii môže dôjsť v dôsledku ako fyziologických, tak aj psychologických dôvodov, väčšina z ktorých je liečiteľná. Medzi bežné fyziologické príčiny patrí diabetes, ochorenie obličiek, chronický alkoholizmus, roztrúsená skleróza, ateroskleróza, cievne ochorenia a neurologické ochorenia, ktoré spolu predstavujú asi 70 percent prípadov erektilnej dysfunkcie. Niektoré lieky používané na liečbu iných ochorení, ako je lítium a paroxetín, môžu zapríčiniť erektilnú dysfunkciu.
Erektilná dysfunkcia, spájaná s potenciou, úspechom a maskulinitou môže mať zničujúce následky, vrátane pocitu hanby, straty alebo nedostatočnosti. O tomto probléme ľudia často nie sú schopní alebo ochotní rozprávať. V skutočnosti asi jeden z desiatich mužov bude niekedy v živote mať opakujúci sa problém s impotenciou.

Priapizmus

Priapizmus je ochorenie, ktoré môže byť bolestivé. Je to predĺžená erekcia trvajúca najmenej štyri hodiny. Penis sa do ochabnutého stavu nevráti aj napriek absencii fyzickej i psychickej stimulácie.

Terminológia

Klinicky je erekcia často známy ako penilná erekcia a stav, keď je penis vzpriamený a proces erekcie je nazývaný tumescencia alebo penilná tumescencia. Termín, ktorý označuje odznenie alebo ukončenie erekcie je detumescencia.

Zdroje

  • Erection [online]. [cit. 18.11.2013]. Wikipedia. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Erection
  • VAN DRIEL, M. F., 2015. Physiology of Penile Erection-A Brief History of the Scientific Understanding up till the Eighties of the 20th Century. Sexual medicine [online]. October, 3 (4), 349-357 [cit. 16.01.2018]. Dostupné z: https://doi.org/10.1002/sm2.89
Máte otázku týkajúcu sa tejto témy? Pýtajte sa


Erekcia Priemerné hodnotenie: 4 4 hodnotení

Podporte eOtazky lajkom

Čítajte viac