Mgr. Katarína Kovačičová

Katka pomáha napĺňať obsahovú stránku webu eotazky.sk. Má dlhoročné skúsenosti so získavaním informácií, rešeršovaním a spracovávaním rôznorodých relevantných zdrojov.

Po rokoch praxe v knižnično-informačnej oblasti sa pridala k nášmu tímu, aby podporila relevantnosť webu a zastrešila aktuálnosť tém, ktoré Vás, našich čitateľov, najviac zaujímajú.

Budovanie a udržiavanie webu eotazky.sk

Web je obrovským zdrojom informácií. Možno ho prirovnať k ľadovcu, z ktorého iba malá časť vyčnieva nad vodou, no tá podstatná, dôležitá je pred očami ľudí skrytá v hlbinách oceánov. Navyše je pre laikov často nezrozumiteľná a nedostupná.

Aj preto je potrebné dokázať rozlišovať medzi informáciami povrchnými a tými skrytými. Inak povedané, poznať dôveryhodnosť zdrojov.

Informácie o zdraví a zdravom životnom štýle možno rozdeliť do viacerých kvalitatívnych kategórií. Zjednodušene však na tie, ktorým chceme veriť a na tie, ktorým veriť môžeme. A práve náš web eotazky.sk má za cieľ podávať overené informácie v zrozumiteľnej podobe. Chceme byť pre vás zdrojom, pri ktorom nemusíte pochybovať o pravdivosti toho, čo si prečítate...