Vypadávanie vlasov a etnická príslušnosť

Posledná úprava 16.06.2020

Mužské vzorové Vypadávanie vlasov alebo plešatenie je niečo, čo v určitej fáze života zažije väčšina mužov. A hoci sa závažnosť padania vlasov môže líšiť od človeka k človeku, stále sa natíska otázka, prečo? Genetika, ktorá riadi a určuje etnickú príslušnosť, je primárnou príčinou vypadávania vlasov. Zaujímavé pritom je, že určité rasy trpia na výraznejšie vypadávanie vlasov než iné. Pozrime sa na rôzne rasy a rôzne spôsoby obvyklého typického plešatenia.

Belosi a obyvatelia Stredomoria

Existujú tri základné typy a vzorce plešatenia, pokiaľ ide o belochov a obyvateľov stredomorskej oblasti. Ebling, autor klasifikácie plešatenia pre určité etnické skupiny, navrhol 5 stupňov plešatenia a tri typy vlasov.

Prvý stupeň je latinský typ. Začína postupným ústupom prednej vlasovej línie, po ktorom nasleduje rednutie vlasov na vrchu hlavy. Predná línia vlasov ustupuje, plešaté miesta na temene sa zväčšujú, až sa spoja do rozšíreného tvaru písmena V.

Druhý typ vypadávania vlasov je semitský typ – židovský a arabský. Táto forma prechádza z prednej časti hlavy a pomaly sa prepracúva dozadu, až kým nie je bez vlasov celá horná časť hlavy. Pri tomto type nedochádza k postupnému rednutiu vlasov na temene ako u belošského etnika.

Posledný typ je nordický. Začína holými oblasťami na zadnej časti hlavy a dočasne redne aj predok vlasov. Niekedy zostane ústredná oblasť, na ktorej vlasy zostávajú. S pokročilým štádiom plešatosti však aj tieto vlasy vypadnú.

Hoci sa čísla od prieskumu k prieskumu líšia, zdá sa, že najvyšší počet plešatých mužov je v Grécku, Macedónii a Českej republike. U všetkých troch národov trpí až 40% mužov na akútne vypadávanie vlasov.

Japonsko, Kórea a zvyšok Východnej Ázie

Ľudia východoázijského pôvodu a hlavne Japonci, trpia na vypadávanie vlasov najmenej z mužov celého sveta. Dokonca u nich začínajú vypadávať vlasy oveľa neskôr, než u iných mužov. Ak prídu o vlasy, začína vypadávanie vlasov skôr po štyridsiatke, dokonca päťdesiatke, a nie u 20 či 30 ročných mužov.

Muži z východnej Ázie sú geograficky od stredomoria najďalej, sú najmenej postihnutí plešatením. Vyzerá to, že to nie je vôbec náhoda. Miera vypadávania vlasov u nich dosahuje 20% - 30%, čo je výrazne malá časť populácie.

Afrika a Stredný Východ

Vo všeobecnosti možno povedať, že čím bližšie sa populácia nachádza k Stredozemnému moru, tým väčší počet mužov trpí na mužské vzorové vypadávanie vlasov. Ľudia z krajín na severe Afriky majú vysoké percento plešatých, od cca 35% do 40% obyvateľov. Rozdiel býva v tom, či ide o semitskú alebo latinskú verziu plešatenia. A to v závislosti od toho, či majú viac arabských koreňov alebo viac zmiešaných.

Muži zo subsaharskej Afriky sú akýmsi priemerom, pokiaľ ide o plešatenie. Ide približne o 30% mužov. Pokiaľ ide o vzorec vypadávania vlasov, objavuje sa u nich mix semitského a latinského vypadávania vlasov.

Irán

Hoci Iránci žijú na Strednom Východe, majú mimoriadne vysokú mieru plešatosti, ktorá je väčšia ako u mnohých iných krajín v regióne. Populácia je na hranici 40% s mužskou vzorovou plešatosťou. Tento zaujímavý postreh zaznamenali genealógovia, ktorí skúmajú pohyb národov v regióne.

Obyvatelia Južnej a Strednej Ameriky

Juhoameričania, stredoameričania a Mexičania majú rôzne stupne plešatosti. Muži so španielskou krvou a väčším množstvo španielskych predkov, sú na plešatenie náchylnejší. Muži, ktorí majú viac indiánskych génov alebo génov zo subsaharskej Afriky, trpia na plešatenie menej.

Prostredie a vypadávanie vlasov

Možno si myslíte, že počasie a podnebie rôznych oblastí zohráva nejakú úlohu medzi geografiou a vypadávaním vlasov. Ale nie je to tak. K tejto problematike by bolo potrebné vykonať viac výskumov. Jednoducho, ľudia z určitých regiónov majú jednoducho vyššiu mieru vypadávania vlasov a tú odovzdávajú ďalším generáciám.

Máte otázku týkajúcu sa tejto témy? Pýtajte saPodporte eOtazky lajkom

Čítajte viac

Blízke témy