Môžu vlasy počas noci zošedivieť následkom šoku?

Posledná úprava 04.04.2023

16. októbra 1793 bola kráľovná Mária Antoinetta odsúdená na smrť. Hovorí sa, že počas noci pred popravou jej krásne vlasy zbeleli. Roku 1535 bol Thomas More, ktorý nesúhlasil s tým, že Henrich VIII. bol hlavou anglikánskej cirvki, odsúdený na smrť a jeho vlasy zošediveli počas jedinej noci, keď sa dozvedel svoj rozsudok. 24. augusta 1572 zbeleli vlasy rovnako aj Henrichovi IV. ako následok hrôz Bartolomejskej noci. História je plná podobných prípadov. Ale...je to pravda? Môžu vlasy zmeniť farbu počas jedinej noci, alebo následkom obáv alebo šoku?

Roku 1853 pán Erasmus Wilson, vedec Kráľovskej spoločnosti v Londýne, študoval tento fenomén s pochybnosťami. New York Times publikovali roku 1911 článok z časopisu Deutsche Mediznische Wochenschrift, v ktorom autor L. Stieda tvrdil: „Bez ohľadu na to, ako často sú tieto príbehy spomínané, vlasy nikdy nemenia svoju farbu; buď farebné vlasy vypadnú a sú nahradené bielymi alebo šedivými vlasmi, alebo sa zastaví produkcia pigmentu vo vlasoch a bezfarebná časť vlasov postupne nahradí farebnú časť.“ Dnešná veda potvrdzuje toto tvrdenie.

Proti šediveniu vlasov našťastie existuje celý rad vitamínov.

Akonáhle vlas vyrastie z folikulu, je mŕtvy a okrem externých chemických reakcií, ako napríklad odfarbovanie vlasov kyselinami, je nemožné zmeniť jeho farbu. Vlas má niekoľko rastových fáz, po ktorých vypadáva a celý cyklus sa opakuje znova. Keď sa produkcia melanínu spomalí, alebo zastaví úplne ako následok biologických zmien (nedostatok vitamínu B12, porucha štítnej žľazy, alebo starnutie), začne rásť bezfarebný vlas. Je to pomalý proces, ktorý by však mohli urýchliť hormonálne zmeny, no aj tak môže trvať až niekoľko mesiacov. Tým, že je farebný vlas starší, vypadne skôr, zanechávajúc za sebou viac šedivých alebo bielych vlasov, čo môže vytvárať ilúziu, že vlasy zmenili farbu. Legendy sú však iba legendy. To, že vlasy nezošedivejú cez noc je fakt.

Ľudia s plavými vlasmi majú obvykle vlasy slabšie, no majú ich viac: okolo 150 tisíc. Ich protipólom sú potom ryšavé vlasy: býva ich okolo 90 tisíc, no sú silnejšie. Väčšina ľudí má však vlasy hnedé alebo čierne.

Máte otázku týkajúcu sa tejto témy? Pýtajte saPodporte eOtazky lajkom

Čítajte viac

Blízke témy