Sú vhodné živé kvety do vlasov aj pre dieťa na 1.sv.prijímanie? Alebo je to nevhodné? Ďakujem

05/05/2022
Pýta sa: kukulienka
Pošlite otázku cez email, Google +, Twitter alebo Facebook
Pridať odpoveď alebo sa prihláste tu ak máte účet ODBORNÍK (čo je to?)

Doporučené produkty