Chemoterapia - liečba rakoviny prostaty

Posledná úprava 14.02.2023

Na liečbu rakoviny prostaty sa využíva aj chemoterapia.

  • Úloha chemoterapie pri liečbe metastázujúceho karcinómu prostaty nie je ešte dôkladne definovaná.
  • Táto možnosť liečby bola skúmaná najviac u pacientov s hormonálno-rezistentným ochorením.

Novšie chemoterapeutické lieky sa zdajú byť sľubné ohľadom predĺženia života niektorých pacientov s rozsiahlym karcinómom prostaty. Môžu tiež znížiť bolesť súvisiacu s rozšírenou rakovinou. Je to však na úkor významných vedľajších účinkov, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu života.

Zmiernenie príznakov

Primárny prístup k riadeniu symptómov u pacientov s pokročilým karcinómom prostaty je systémová liečba. U pacientov s kastrát-rezistentným karcinómom prostaty, môže byť odporučená paliatívna liečba na liečbu symptomatických kostných metastáz alebo príznakov vyplývajúcich z progresívneho panvového ochorenia.

Pokračovanie liečby rakoviny prostaty

Následná starostlivosť je obzvlášť dôležitá u pacientov, ktorí sa rozhodli pre konzervatívnejší prístup liečby rakoviny prostaty (napr. počkať ako sa ochorenie vyvinie). Je nevyhnutné, aby pacient navštívil svojho urológa, ktorý vykoná digitálne rektálne vyšetrenie, zistí hladinu PSA a vykoná ďalšie odporúčané testy na sledovanie priebehu rastu rakoviny.

U mužov, ktorí podstúpili radikálnu prostatektómiu, rádioterapiu, alebo oboje je následná starostlivosť dôležitá, aby sa zabránilo opakovanému výskytu rakoviny.

  • Bolo preukázané, že hladina PSA je užitočná pri detekcii recidívy. Hladina PSA po radikálnej prostatektómii by mala byť nižšia ako 0,2 ng / ml.
  • Hladina PSA by mala byť kontrolovaná každé 3 mesiace po dobu 1 roka, každých 6 mesiacov počas druhého roka a potom každoročne.
  • Pacienta by mal lekár vyšetriť a urobiť mu aj digitálne rektálne vyšetrenie každé 3 mesiace po dobu 1 roka, každých 6 mesiacov počas druhého roka a potom každoročne.
  • V niektorých prípadoch po radikálnej prostatektómii, môže byť požadovaná ďalšia liečba v závislosti na konečnej patologickej správe o odstránenej prostaty alebo v prípade, že hladina PSA začne po operácii stúpať.
  • Táto liečba môže byť vo forme dodatočného ožarovania oblasti, kde bola prostata a / alebo vo forme hormonálnej liečby LHRH agonistami alebo antiandrogénmi, ako je uvedené vyššie.

Máte otázku týkajúcu sa tejto témy? Pýtajte saPodporte eOtazky lajkom

Čítajte viac

Blízke témy