Príčiny rakoviny prostaty

Posledná úprava 15.02.2023

Konkrétna príčina rakoviny prostaty zostáva neznáma. Predpokladá sa, že rolu zohrávajú hormonálne, genetické, environmentálne a diétne faktory. Potvrdené rizikové faktory prispievajúce k rakovine prostaty sú vek, etnický pôvod a dedičnosť.

 • Vek: Existuje silná korelácia medzi vekom a rozvojom rakoviny prostaty. Výskyt rakoviny prostaty sa postupne zvyšuje od menej než 1 z 100 000 mužov vo veku 40 rokov na 1146 z 100 000 mužov vo veku 85 rokov. Medián pri stanovení diagnózy rakoviny prostaty je vek 70,5 rokov. Viac ako 80% karcinómov prostaty je diagnostikovaných u mužov starších ako 65 rokov. Pitevné záznamy ukazujú, že 70% mužov starších ako 90 rokov má aspoň jednu rakovinovú oblasť vo svojej prostate.
 • Etnický pôvod: Afroameričania v USA sú 1,6 krát náchylnejší na rakovinu prostaty ako belosi. V porovnaní s belochmi v podobnom veku majú tiež 2,4-krát väčšiu pravdepodobnosť, že na svoje ochorenie zomrú. Na druhej strane, muži ázijského pôvodu majú oveľa menšiu šancu dostať rakovinu prostaty v porovnaní s belochmi alebo afroameričanmi. Belosi zo škandinávskych krajín majú najvyššiu pravdepodobnosť dostať rakovinu prostaty, zatiaľ čo muži z Ázie najnižšiu. Aj keď boli tieto etnické kritériá v minulosti použité na štúdium a popis ochorenia, pre túto klasifikáciu nie je definovaný biologický základ. Inými slovami, tieto rozdiely v diagnostike a úmrtnosti skôr odrážajú rozdiel vo faktoroch ako je expozícia životnému prostrediu, strava, životný štýl, a starostlivosť o svoj zdravotný stav viac než príslušnosť k istej rase. Nedávne dôkazy však naznačujú, že tento nepomer sa postupne znižuje a muži podstupujúci liečbu karcinómu prostaty obmedzenú len na jeden orgán (rakovina, ktorá je obmedzená len na prostatu a nerozširuje sa mimo nej) bez ohľadu na rasu majú vysokú šancu na vyliečenie.
 • Rodinná anamnéza: Muži, ktorí majú v rodine anamnéze rakoviny, najmä ak sa jedná o prvý stupeň príbuzenstva, ako je otec alebo brat, majú sami zvýšené riziko vzniku rakoviny prostaty. Ak má rakovinu prostaty príbuzný prvého stupňa, riziko sa minimálne zdvojnásobí. Ak ňou trpia dvaja alebo viacerí najbližší príbuzní, riziko sa zvyšuje 5 až 11-krát.
 • Strava: Stravovacie faktory môžu ovplyvniť riziko vzniku rakoviny prostaty. Konkrétne sa jedná o celkový príjem energie (čo sa odráža na indexe telesnej hmotnosti) a tuk v potrave. Dôkazy naznačujú, že obezita vedie k zvýšenému riziku toho, že rakovina prostaty bude agresívnejšia a viac rozšírená, čo má za následok horšie výsledky liečby. Avšak, otázkou zostáva, či je dostatok dôkazov na odporučenie zmien v životnom štýle s cieľom prevencie rakoviny prostaty nezávisle na známych prínosoch pre zdravie a kardiovaskulárny systém.
 • Infekcie: Nedávne dôkazy naznačili, že sexuálne prenosné infekcie môžu byť jeden z príčinných faktorov vzniku rakoviny prostaty. Ľudia, ktorí niekedy mali sexuálne prenosnú chorobu, majú 1,4-krát väčšiu pravdepodobnosť vzniku tohto ochorenia v porovnaní s bežnou vzorkou populácie.
 • Kadmium: Expozícia chemikáliám, ako je kadmium môže súvisieť so vznikom rakoviny prostaty.
 • Selén a vitamín E: Hoci počiatočné výskumy nezistili zníženie rizika vzniku rakoviny prostaty pri užívaní doplnkov so selénom alebo vitamínom E, nedávne závery potvrdili, že nielen že vitamín E nepomáha pri prevencii rakoviny prostaty, ale dokonca zvyšuje jej riziko. V tejto štúdii muži, ktorí užívali 400 IU doplnku vitamínu E denne, mali 17% nárast rizika tohto ochorenia. Preto by pacienti mali byť upozornení, aby neužívali doplnky obsahujúce vitamín E.
 • Vitamín C: V štúdii trvajúcej 8 rokov 500 mg vitamínu C užívaného každý druhý deň neznížilo výskyt rakoviny prostaty. Vitamín C by preto nemal byť odporúčaný na prevenciu rakoviny prostaty.

Faktory, ktoré nie sú spojené s rakovinou prostaty:

 • Benígna hyperplázia prostaty (BHP): Nezdá sa, že BHP je spojená s rakovinou prostaty. BHP však zvyšuje riziko vysokého PSA, čo môže viesť k diagnóze tejto choroby.
 • Vazektómia: Vazektómia nie je rizikovým faktorom pre rakovinu prostaty.
 • Sexuálna aktivita: Nie je preukázaná spojitosť medzi frekvenciou sexuálnej aktivity a rizikom rakoviny prostaty.

Čítajte ďalej Prevencia rakoviny prostaty
Máte otázku týkajúcu sa tejto témy? Pýtajte saPodporte eOtazky lajkom

Čítajte viac

Blízke témy