Rakovina prostaty - vyšetrenie a testy

Posledná úprava 20.02.2023
  • Zvýšený antigén prostatického séra (PSA): Hoci test PSA nie je vhodný na diagnostiku karcinómu prostaty, predpovedá riziko rakoviny prostaty. V súčasnej dobe je väčšina rakoviny prostaty objavená, keď je v krvnom teste detekovaná zvýšená hladina prostatického špecifického antigénu a vykoná sa biopsia prostaty. PSA test sa zvyčajne vykonáva ako súčasť skríningového programu. Jeho použitie ako skríningová metóda je ale sporné, pretože neexistuje žiadna všeobecne akceptovaná hranica, ktorá keď je prekročená, hladina PSA sa považuje za abnormálnu. Zvýšenie prahovej hodnoty znižuje počet zbytočných biopsií, ale zvyšuje počet nádorov, ktoré nie sú objavené. Zníženie prahovej hodnoty znižuje počet nádorov, ktoré nie sú objavené, ale môže viesť k detekcii väčšieho množstva nádorov, ktoré nikdy nebudú klinicky významné.
  • Abnormálne digitálne rektálne vyšetrenie (DRE): Podozrenie na rakovinu prostaty môže byť vyslovené pri vykonaní digitálneho rektálneho vyšetrenia. Digitálne rektálne vyšetrenie je súčasťou dôkladného pravidelného lekárskeho vyšetrenia. Pri DRE lekár vloží nalubrikovaný prst v rukavici (slovo “digitálne” odkazuje na prst) do konečníka a nahmatá abnormality prostaty. Vyšetrenie môže odhaliť asymetriu, opuchy, bolestivosť, uzlíky alebo nepravidelné miesta v prostate. Ak lekár nájde pri vyšetrení niečo podozrivé, môže požiadať o biopsiu na potvrdenie alebo vylúčenie prítomnosti karcinómu prostaty (podrobnosti o PSA a biopsii prostaty sú k dispozícii v nasledujúcich sekciách). Toto vyšetrenie ale nemôže odhaliť všetky nádory prostaty. Asi 25% až 30% z nádorov prostaty je umiestnených v oblastiach, ktoré lekár pri digitálnom rektálnom vyšetrení nemôže nahmatať. Rakovina prostaty sa vyskytuje približne u 30% mužov u ktorých vyšetrenie nájde niečo podozrivé.
  • Symetrické zväčšenie a pevnú prostatu častejšie vidieť u mužov s benígnou hyperpláziou prostaty (BHP).
  • Zvýšený antigén 3 rakoviny prostaty (PCA3): PCA3 je test, ktorý môže pomôcť rozlišovať medzi nádorovými a nešpecifickými zvýšenými hodnotami PSA. Nie je dostatok údajov na určenie toho, či je PCA3 užitočný na skríning rakoviny prostaty, ale tento test môže pomôcť určiť potrebu biopsie. Meranie PCA3 sa vykonáva zo vzorky moču po masáži prostaty. Hoci je v súčasnej dobe kontroverzný, väčšina urológov odporúča pravidelný skríning rakoviny prostaty pomocou PSA a DRE u mužov, u ktorých je pravdepodobnosť, že budú žiť viac než 10 rokov.

Odporúčania ohľadom skríningu:

  • Screening je určený na detekciu rakoviny prostaty u mužov bez súvisiacich symptómov. Účelom skríningu je skoršia detekcia a liečba ochorení aby sa znížila úmrtnosť na rakovinu prostaty.
  • Rozhodnutie vykonať skríning by malo byť spoločné rozhodnutie pacienta a lekára.
  • Lekár by mal s pacientom prekonzultovať výhody, riziká a nedostatky skríningu rakoviny a potom ponúknuť testovanie.
  • Mužom vo veku 40 rokov by mal byť ponúknutý PSA test a DRE vyšetrenie na zistenie rizika rakoviny prostaty. Následné vyšetrenia a testy môžu byť vykonané v súlade s poznatkami o tomto počiatočnom hodnotení a individuálnym rizikom vzniku ochorenia na základe iných faktorov, ako je rasa, etnický pôvod, a rodinná anamnéza rakoviny prostaty. Väčšina urológov v súčasnej dobe by odporúčala nejakú formu skríningu u mužov s predpokladanou dĺžkou života vyššou ako 10 rokov. Skríning sa väčšinou vykonáva raz do roka.
  • Neexistuje všeobecne prijímaná veková hranica, po ktorej by mal byť skríning zastavený. Rozhodnutie o tom, či vykonať skríning u mužov vo veku nad 75 rokov by malo byť vykonané na základe individuálneho rozhodnutia.

Máte otázku týkajúcu sa tejto témy? Pýtajte saPodporte eOtazky lajkom

Čítajte viac

Blízke témy