Rádioterapia - liečba rakoviny prostaty

Posledná úprava 13.02.2023

Cieľom rádioterapie (radiačnej terapie) u mužov s lokalizovaným karcinómom prostaty je dodať do nádoru dostatok žiarenia a zároveň minimalizovať žiarenie na susedné zdravé tkanivá.

Pri rakovine prostaty sa používajú dva druhy radiačnej terapie - vonkajšia rádioterapia a brachyterapia. Obe sa používajú na liečbu rakoviny prostaty, ktorá sa nerozšírila mimo prostaty. Pokiaľ ide o pravdepodobnosť prežitia, zdá sa, že rádioterapiou je možné dosiahnuť podobné výsledky ako pri radikálnej prostatektómii.

Pri externej rádioterapii (EBRT) sa lúč vysoko energetického žiarenia zacieli priamo na lokalizovanú rakovinu.

Radiačná liečba v kombinácii s inými typmi liečby (operácia) bola použitá aj na liečbu nádorových ochorení, pri ktorých sa rakovina lokalizovane rozšírila mimo prostaty.

Nežiaduce účinky externej rádioterapie sú zvyčajne dočasné a môžu zahŕňať:

  • Pálenie alebo podráždenie kože
  • Vypadávanie ochlpenia v oblasti, kde lúč prechádza kožou
  • Ťažkú únavu
  • Hnačku
  • Erektilnú dysfunkciu
  • Časté močenie, nepríjemné pocity pri močení, nutkanie na močenie
  • Niektoré štúdie preukázali pri použití rádioterapie zvýšené riziko rakoviny močového mechúra a konečníka. Avšak, veľkosť tohto rizika je nízka a riziko úmrtia na sekundárnu malignitu v období 10 až 15 rokov po ukončení liečby nie je vyššia ako perioperačná mortalita spojená s radikálnou prostatektómiou.

Brachyterapia (vnútorné alebo implantované žiarenie) je variantou rádioterapie, pri ktorej sa do prostaty implantuje zdroj žiarenia - malé rádioaktívne zrno. Na presné umiestnenie rádioaktívneho zrna sa používa zobrazovacie zariadenie ako je transuterálny ultrazvuk (TRUS), CT alebo MRI. Pri tejto metóde žiarenie zasahuje menšiu plochu ako žiarenie externého lúča a minimalizuje expozíciu okolitého zdravého tkaniva. Zrná si udržia svoju rádioaktivitu po dobu niekoľkých týždňov až mesiacov a môžu byť jednoducho ponechané na mieste keď prestanú byť rádioaktívne. V porovnaní s externou rádioterapiou, táto liečba vyžaduje len jednorazové ošetrenie, nie každodennú liečbu ako je to pri EBRT.

Hlavné komplikácie brachyterapie sú:

  • Príznaky ako častá frekvencia močenia, nutkanie na močenie, a nepohodlie pri močení
  • Erektilná dysfunkcia
  • Gastrointestinálne príznaky

Máte otázku týkajúcu sa tejto témy? Pýtajte saPodporte eOtazky lajkom

Blízke témy