Radikálna prostatektómia

Posledná úprava 16.02.2023

Radikálna prostatektómia je chirurgické odstránenie celej prostaty. Táto operácia je odporúčaná v prípade rakoviny prostaty, ktorá je obmedzená iba na prostatu a nenapadla kapsulu prostaty, iné blízke štruktúry, lymfatické uzliny alebo vzdialené orgány.

 • Odstránená je celá prostata, semenné vačky a ampulky semenovodu. Močový mechúr je pripojený k membranóznej močovej rúre, čo umožní voľné močenie.
 • Radikálna prostatektómia sa používa na liečbu mužov s klinicky lokalizovaným karcinómom prostaty, ktorých predpokladaná dĺžka života je minimálne 5 rokov. Hoci pre vykonanie radikálnej prostatektómie nie je špecifická alebo univerzálna veková hranica, stredná dĺžka života mužov nad 70 až 75 rokov veku je natoľko nízka, že radikálnu prostatektómiu podstúpi iba veľmi málo mužov v tomto vekovom rozmedzí.
 • Je používaná celková, spinálna a epidurálna anestézia, ale väčšina chirurgov v dnešnej dobe preferuje lokálnu anestéziu, ktorá sa spája s menšími krvnými stratami a nižším rizikom pľúcnej embólie.
 • Medzi komplikácie tohto postupu patrí inkontinencia a impotencia. Novšie techniky nezasahujú nervy, ktoré riadia močenie a erekciu. 98% mužov, ktorí podstúpili túto novú techniku liečby sú kontinentní a 60% je schopných mať erekciu.
 • U mužov s rakovinou, ktorá sa obmedzuje na oblasť prostaty, môže byť radikálna prostatektómia kombinovaná s rádioterapiou. Pravdepodobnosť prežitia je veľmi vysoká, ak sa rakovina nerozšírila ďalej.
 • Muž by si mal byť istý, že pochopil riziká a prínosy tohto postupu, ak sa ho rozhodol podstúpiť.
 • Druhy operácií zahŕňajú otvorenú retropubickú radikálnu prostatektómiu, otvorenú perineálnu radikálnu prostatektómiu a minimálne invazívnu radikálnu prostatektómiu (laparoskopická radikálna prostatektómia a roboticky asistovaná radikálna prostatektómia [RARP]).
 • Retropubická a perineálna radikálna prostatektómia sú často používané “otvorené” druhy operácií. Oba zahŕňajú kožné incízie.
 • Minimálne invazívne techniky do značnej miery nahradili otvorenú prostatektómiu.
  • Laparoskopická radikálna prostatektómia: Tento typ operácie sa riadi rovnakými princípmi ako onkologická “otvorená” radikálna prostatektómia. Laparoskopická metóda využíva namiesto rezov brušné insuflácie, ktoré vytvoria pracovný priestor chirurgickým nástrojom, ktoré sú zavedené prostredníctvom malých brušných rezov.
  • Roboticky asistovaná radikálna prostatektómia (RARP): Táto technika umožňuje chirurgovi lepšiu vizualizáciu operovaného miesta a prirodzenejšie pohyby rúk pri používaní chirurgických nástrojov. Pri roboticky asistovanej operácii sa do brucha urobí 5 malých rezov, cez ktoré chirurg vloží rúrkovité nástroje a malú kameru. Tým sa vytvorí zväčšený trojrozmerný pohľad operovanej oblasti. Tieto nástroje sú pripevnené k mechanickému zariadeniu a chirurg sedí pri konzole a vykoná operáciu tak, že pomocou konzoly a zobrazovacieho zariadenia riadi nástroje. Pre dosiahnutie väčšej presnosti pri operácii sa môžu hroty nástrojov pod kontrolou chirurga pohybovať rôznymi smermi. Štúdie zatiaľ ukazujú, že tradičná otvorená prostatektómia a robotická prostatektómia majú podobné výsledky týkajúce sa pravdepodobnosti prežitia, schopnosti zadržať moč a sexuálnej funkcie. Pokiaľ však ide o stratu krvi počas operácie a bolesť a rýchlosť zotavenia po zákroku, bolo preukázané, že robotická chirurgia má významnú výhodu.
 • Kvalita života po radikálnej prostatektómii:
  • Komplikácie, ktorých sa muži, ktorí podstupujú tieto postupy obávajú najviac, sú močová inkontinencia a impotencia, ktoré môžu nastať ako následok operatívneho poškodenia močového zvierača a nervov penisu. Frekvencia inkontinencie a erektilnej dysfunkcie závisí z časti na skúsenostiach a odborných znalostiach chirurga.
 • Transuretrálna resekcia prostaty (TURP) je alternatívou k radikálnej prostatektómii.
  • Nástrojom vloženým cez močovú rúru sa odstráni iba časť prostaty.
  • Cez malé drôtené slučky na konci prístroja prechádza elektrický prúd, ktorý odreže časť prostaty.
  • Tento postup sa používa na odstránenie tkaniva, ktoré blokuje prietok moču u pacientov s rozsiahlym ochorením alebo tých, ktoré nie sú natoľko zdraví, aby mohli podstúpiť radikálnu prostatektómiu. Transuretrálna resekcia prostaty nie je druhom operácie, ktorá môže problémy s prostatou úplne vyliečiť.

Máte otázku týkajúcu sa tejto témy? Pýtajte saPodporte eOtazky lajkom

Čítajte viac

Blízke témy