Experimentálna liečba rakoviny prostaty

Posledná úprava 13.04.2022

Okrem radikálnej prostatektómie, externého ožarovania alebo brachyterapie, sa ukázali kryochirurgická ablácia prostaty a cielený ultrazvuk s vysokou intenzitou (HIFU) ako alternatívne liečebné možnosti u pacientov s klinicky lokalizovaným karcinómom prostaty.

Kryoterapia a cielený ultrazvuk s vysokou intenzitou (HIFU) boli použité na zničenie tkaniva, a to buď zmrazením alebo vytvorením miestnej tepelnej energie. Tieto techniky môžu byť aplikované fokálne, čiastkovo, alebo na celú prostatu. Úloha týchto druhov liečby však zostáva neistá. Medzi ich potenciálne výhody u mužov s lokalizovaným ochorením patrí schopnosť zničiť rakovinové bunky relatívne neinvazívnym postupom. Tieto druhy liečby sú spojené s minimálnou stratou krvi a nízkou bolesťou a rekonvalescencia je taktiež rýchlejšia.

Obsah:

  1. Kryoterapia
  2. HIFU

Kryoterapia

Pri tejto technike sa cez malý rez v koži vloží sonda, ktorá rakovinové oblasti v prostate zamrazí.

  • Táto liečba je vyhradená na liečbu rakoviny lokalizovanej v prostate, rovnako ako pre mužov, u ktorých nie je možné použiť konvenčné druhy liečby, ako je chirurgia alebo radiácia.
  • Sonda je vedená do oblastí s rakovinou pomocou TRUS. Na ultrazvuku sa objavia rakovinové tkanivá, čo umožňuje chirurgovi sledovať liečbu a obmedziť škody na zdravom tkanive prostaty.
  • Tento druh liečby má oproti operácii a rádioterapii niekoľko výhod. Strata krvi je menšia, pobyt v nemocnici a doba zotavenia kratšia a oproti bežnej operácii je kryoterapia menej bolestivá.
  • Dlhodobá účinnosť tejto procedúry je neznáma, pretože sa jedná o nový spôsob liečby.
  • Úloha kryoterapie pri liečbe lokalizovaného ochorenia zostáva neistá. Ani u mužov s nízkorizikovým ochorením nie je doteraz jasné, či sú výsledky kryoterapie rovnaké ako pri radikálnej prostatektómii alebo rádioterapii.

HIFU

  • HIFU (cielený ultrazvuk s vysokou intenzitou) bol najprv vyvinutý na liečbu benígnej hyperplázie prostaty (BPH) a momentálne sa používa aj na zabíjanie rakovinových buniek prostaty. Tento druh liečby využíva transrektálny ultrazvuk, ktorý je sústredený na malú plochu, čím sa vytvorí veľké teplo od 80° C do 100° C, čo je pre tkanivo rakoviny prostaty smrteľné.

Máte otázku týkajúcu sa tejto témy? Pýtajte saPodporte eOtazky lajkom

Čítajte viac

Blízke témy