Prevencia rakoviny prostaty

Posledná úprava 26.01.2018

Vysoké celoživotné riziko vzniku karcinómu prostaty, ochorenia súvisiace s liečbou prepuknutého karcinómu prostaty a nemožnosť zabrániť život-ohrozujúcim metastatickým karcinómom prostaty sú presvedčivé dôvody pre prevenciu rakoviny prostaty.

Prevencia rakoviny prostaty nemusí byť možná, pretože príčina rakoviny prostaty je zatiaľ neistá. Niektoré rizikové faktory, ako je vek, rasa, pohlavie, a rodinná anamnéza, nemožno zmeniť. Zdravý životný štýl môže poskytnúť určitú ochranu, pretože strava a iné faktory životného štýlu, boli označené ako potenciálne príčiny vzniku rakoviny prostaty.

 • Správna výživa, ako je obmedzenie príjmu potravín s vysokým obsahom živočíšnych tukov a zvýšenie množstva ovocia, zeleniny a obilnín v strave, môže pomôcť znížiť riziko vzniku rakoviny prostaty.
 • Nasledujúce doplnky by NEMALI byť používané na prevenciu rakoviny prostaty:
  • vitamín E
  • selén
  • vitamín C

Inhibítory 5-alfa reduktázy (5-ARI):

 • Používanie 5-ARI na liečbu rakoviny prostaty je sporné.
 • Počiatočné štúdie ukázali, že finasterid znížil riziko vzniku rakoviny prostaty o 25%. Počiatočné správy však ukázali, že u mužov liečených finasteridom je vyššia pravdepodobnosť agresívnej rakoviny. Neexistujú však dôkazy, že finasterid nezvýši skutočnú  pravdepodobnosť výskytu agresívneho karcinómu.
 • V štúdii Reduction of Prostate Cancer Events (REDUCE) dutasterid znížil riziko vzniku 5. - 6. stupňa rakoviny (podľa Gleasonovej stupnice) ale nie 7. - 10. stupňa rakoviny.
 • V oboch štúdiách 5-ARI zvýšili riziko erektilnej dysfunkcie a straty libida.
 • Aj keď je možné, že 5-ARI znižujú riziko diagnostikovanej rakoviny prostaty, nie je známe, či to bude znamenať zníženú úmrtnosť.
 • FDA neschválilo 5-ARI na prevenciu rakoviny prostaty.
Máte otázku týkajúcu sa tejto témy? Pýtajte saPodporte eOtazky lajkom

Čítajte viac

Blízke témy