Impotencia

Posledná úprava 29.03.2022

Impotencia alebo erektilná dysfunkcia je sexuálna dysfunkcia charakterizovaná neschopnosťou vyvinúť alebo udržať erekciu penisu počas sexuálneho aktu.

Stoporenie penisu vzniká ako hydraulický efekt prísunu a zadržania krvi v špongiovitých telesách v penise. Tento proces často nastáva v dôsledku sexuálneho vzrušenia, keď sú signály prenášané z mozgu do nervov v penise. Najčastejšie organické príčiny impotencie sú kardiovaskulárne choroby a diabetes, neurologické problémy (napríklad trauma z prostatektómie), nedostatok hormónov (hypogonadizmus) a vedľajšie účinky liekov.

Ku psychologickej impotencii dochádza vtedy, keď erekcia alebo penetrácia zlyhá kvôli myšlienkam alebo pocitom (psychickým dôvodom), nie fyzickej neschopnosti. Táto príčina je menej častá a dá sa riešiť. Najmä pri psychologickej impotencii pacientom pomáha liečba placebom. Impotencia môže mať vážne psychické následky, kedže môže súvisieť s problémami vo vzťahu a sebahodnotením.

Okrem liečenia príčin impotencie ako je nedostatok draslíka alebo kontaminácia pitnej vody arzénom, liečba erektilnej dysfunkcie začína liečbou prírodnými látkami, neskôr PDE5 inhibítormi (prvým z nich bol sildenafil, inak aj Viagra). V niektorých prípadoch môže liečba zahŕňať prostaglandínové tablety v močovej trubici, injekcie do penisu, penilné protézy, pumpu na penis alebo operáciu na rekonštrukciu ciev.

Latinský termín impotentia coeundi opisuje neschopnosť zasunúť penis do pošvy. V dnešnej dobe sa používajú presnejšie termíny. Erektilnú dysfunkciu - impotenciu - v medicíne študuje andrológia, súčasť urológie.

Impotencia je u mužov bežná. Predpokladá sa, že približne 40 % mužov aspoň občas trpí erektilnou dysfunkciou alebo impotenciou.

Znaky a príznaky impotencie

Impotencia je charakterizovaná pravidelnou alebo opakovanou neschopnosťou dosiahnuť alebo udržať erekciu. Analyzuje sa niekoľkými spôsobmi.

Schopnosť udržať úplnú erekciu aspoň niekedy, napríklad v spánku (keď sú psychologické problémy menej prítomné) poukazuje na to, že fyzické štruktúry sú schopné fungovať.

Ďalšie faktory, ktoré vedú k erektilnej dysfunkcii sú diabetes mellitus (spôsobujúci neuropatiu).

Príčiny impotencie

 • Lieky (antidepresíva a nikotín sú najbežnejšie)
 • Neurogénne poruchy
 • Kavernózne poruchy (Peyronieho choroba)
 • Psychologické príčiny: tréma, stres, duševné poruchy, psychické problémy, negatívne pocity
 • Operácia
 • Starnutie. Impotencia je štyri krát častejšia u šesťdesiatnikov než u štyridsiatnikov
 • Zlyhanie obličiek
 • Ochorenia, ako je diabetes a roztrúseneá skleróza. Hoci nebolo preukázané, že tieto dve príčiny spôsobujú impotenciu, je tu podozrenie, pretože spôsobujú problémy s prietokom krvi a nervovým systémom.
 • Kontaminácia pitnej vody arzénom môže byť príčinou impotencie, pravdepodobne zmenou napäťovo riadených draslíkových kanálov.
 • Životný štýl: fajčenie je kľúčovou príčinou impotencie. Fajčenie spôsobuje impotenciu, pretože podporuje zužovanie tepien.

Operácia môže odstrániť anatomické štruktúry potrebné k erekcii, poškodiť nervy, alebo zhoršiť prekrvenie. Erektilná dysfunkcia často nastáva dôsledkom liečby rakoviny prostaty, prostatektómie a poškodenia prostaty vonkajšm ožarovaním, hoci prostata sama o sebe nie je nevyhnutná na dosiahnutie erekcie.

Impotencia môže byť tiež spojená s bicyklovaním v dôsledku neurologických a cievnych problémov, v dôsledku stlačenia. Riziko sa v tomto prípade zdá byť 1,7 krát väčšie.

Súvislosť môže existovať medzi chronickou parodontitídou (zápal parodontu) a erektilnou dysfunkciou, podobne ako vzťah medzi paradentózou a ischemickou chorobou srdca a cievnymi chorobami mozgu. Pri žiadnych z týchto troch ochorení (impotencia, ischemická choroba srdca a cievne choroby mozgu) nebolo preukázané žiadne kauzálne spojenie a to i napriek epidemiologickej asociácii s periodentitídou.

Patofyziológia

Erekcia penisu je riadená dvoma mechanizmami:

 • reflexná erekcia, ku ktorej dôjde pri dotýkaní sa penisu a
 • psychogénna erekcia, ktorá je reakciou na erotické alebo emocionálne podnety.

Pri prvom druhu sú zapojené periférne nervy a dolná časť miechy, zatiaľ čo pri druhom limbický systém mozgu. V obidvoch prípadoch na úspešnú a úplnú erekciu potrebný neporušený nervový systém. Stimulácia penisu nervovým systémom vedie k vylučovaniu oxidu dusnatého (NO), ktorý spôsobuje relaxáciu hladkého svalstva (hlavné erektilné tkanivo penisu) a následne erekciu. Okrem toho, na vývoj zdravého erektilného systému sú potrebné zodpovedajúce hladiny testosterónu (tvoreného v semenníkoch) a nepoškodená hypofýza. Ako možno chápať z mechanizmov normálnej erekcie, impotencia sa môže vyvinúť v dôsledku nedostatku hormónov, poruchy nervového systému, nedostatku primeraného prekrvenia penisu alebo psychických problémov. Obmedzenie prietoku krvi môžu vzniknúť následkom poškodenej funkcie endotelu v dôsledku obvyklých dôvodov spojených s ischemickou chorobou srdca, ale môže byť tiež spôsobené dlhodobým vystavením sa jasnému svetlu.

Diagnostika impotencie

Na diagnostikovanie impotencie neexistujú formálne testy. Zvyčajne sú vykonané krvné testy na ochorenia ako hypogonadizmus a prolaktinóm. Diabetes je považovaný za poruchu, ale je tiež rizikovým faktorom. Impotencia sa tiež spája s celkovým zlým zdravotným stavom, zlými stravovacími návykmi, obezitou, a obzvlášť kardiovaskulárnymi ochoreniami, ako je ischemická choroba srdca a periférne cievne ochorenia.

Užitočný a jednoduchý spôsob, ako rozlíšiť medzi fyziologickou a psychologickou impotenciou je určiť, či má pacient erekciu aspoň niekedy. Ak nie, problém je pravdepodobne fyziologický, ak áno (ale zriedka), môže byť fyziologický alebo psychologický. Preto je impotencia zaradená aj ako duševná choroba.

Duplexné ultrazvukové vyšetrenie

Duplexný ultrazvuk sa používa na zhodnotenie prietoku krvi, žilového úniku, známok aterosklerózy a zjazvenia alebo kalcifikácie erektilného tkaniva. Vstreknutie prostaglandínu, stimulátoru podobného hormónu do organizmu, vyvolá erekciu. Ultrazvuk sa použije na zobrazenie cievnej dilatácie a zmeranie krvného tlaku v penise.

Funkcia penilných nervov

Na určenie správneho fungovania nervov v penise sa používa test bulbokavernózneho reflexu. Lekár stlačí žaluď penisu, čo v prípade, že nervy fungujú správne, okamžite spôsobí, že konečník sa stiahne. Lekár meria latenciu medzi stlačením a kontrakciou pozorovaním análneho zvierača, alebo hmatom pomocou prstu v análnom otvore pacienta.

Nočná penilná tumescencia

Pre mužov je normálne mať počas spánku päť až šesť erekcií a to najmä počas REM časti spánku. Ich absencia môže znamenať problémy s nervovou funkciou alebo prekrvením penisu. Avšak významný podiel mužov, ktorí netrpia impotenciou nemá pravidelné nočné erekcie.

Penilná bioteziometria

Tento test používa elektromagnetické vibrácie na vyhodnotenie citlivosti nervov a funkciu v žaludi a penise.

Dynamická kavernozometria

Technika, pri ktorej je do penisu pumpovaná kvapalina určitou známou rýchlosťou a pod určitým tlakom. Meria sa tak cievny tlak v kavernóznych telesách pri erekcii.

Telesová kavernozometria

Kavernozografické meranie cievneho tlaku v kavernóznych telesách. Do kavernózneho telesa je vstrekovaný fyziologický roztok a prietok nevyhnutný na udržanie erekcie indikuje stupeň žilového úniku. Žily, z ktorých fyziologický roztok uniká, môžu byť zobrazené použitím zmesi fyziologického roztoku a kontrastnej látky a vykonaním kavernozogramu alebo digitálnej substrakčnej angiografie. Pri DSA sa obraz získa digitálne.

Magnetická rezonančná angiografia

Je podobná ako magnetická rezonancia. Magnetická rezonančná angiografia poskytne detailný obraz ciev použitím magnetického poľa a rádiových vĺn. Lekári môžu do krvného obehu pacienta aplikovať kontrastnú látku, ktorá spôsobí, že cievy budú viditeľné. Kontrastná látka poskytuje lepšie informácie o prekrvení a cievnych anomáliách.

Liečba impotencie

Liečba závisí na príčine.

Cvičenie, najmä aeróbne cvičenie, je účinná liečba impotencie.

Ak farmakologické metódy zlyhajú, môže byť na dosiahnutie erekcie použitá vákuová pumpa a samostatný tesniaci krúžok na penise, ktorý erekciu udrží. Je potrebné rozlišovať medzi týmito a inými pumpami na penis (dodávanými bez tesniaceho krúžku), ktoré sa nepoužívajú na dočasnú liečbu impotencie, ale majú zväčšiť dĺžku penisu ak sa používajú často alebo tými, ktoré vibrujú a sú pomôckou pri masturbácii. Drastickejším riešením sú nafukovacie alebo pevné penilné implantáty, ktoré sa nasadia chirurgicky. Užívanie liekov nesie so sebou riziko priapizmu.

Všetky tieto mechanické metódy sú založené na jednoduchých princípoch hydrauliky a mechaniky, a sú dosť spoľahlivé, ale majú svoje nevýhody.

Lieky na impotenciu

Inhibítory fosfodiesterázy typu 5

Cyklické nukleotidové fosfodiesterázy sú skupinou enzýmov, ktoré katalyzujú hydrolýzu cyklických nukleotidov cyklického AMP a cyklického GMP. Existujú v rôznych molekulárnych formách a sú nerovnomerne rozložené po celom tele.

Jedna z foriem fosfodiesterázy sa nazýva PDE5. Lieky na predpis PDE5 inhibítory sildenafil (Viagra), vardenafil (Levitra) a tadalafil (Cialis) sú lieky, ktoré sa užívajú perorálne. Účinkujú tak, že blokujú pôsobenie PDE5, čo spôsobuje, že cGMP sa rozloží.

Alprostadil

Alprostadil v kombinácii s priepustnosť zvyšujúcim DDAIP bol schválený v Kanade pod značkou Vitaros ako krém na lokálne použitie ako prvý spôsob liečby erektilnej dysfunkcie.

Ďalším spôsobom liečby je injekčná terapia. Do penisu sa vstrekne jedna z nasledujúcich látok: papaverin, fentolamín a prostaglandín E1.

Operácia

Operácia je často poslednou možnosťou ak zlyhali iné spôsoby liečby. Najbežnejší zákrok zahŕňa vloženie prostetických implantátov (umelých tyčiniek) do penisu.

Vákuová pumpa

Tento prístroj pomáha priviesť krv do penisu pomocou podtlaku. Tento typ zariadenia je niekedy označovaný ako pumpa na penis a môže byť použitý tesne pred pohlavným stykom.

Prírodné lieky

Medzi časté spôsoby liečby impotencie patrí aj užívanie prírodných voľnopredajných liekov. Extrakty použité pri výrobe by mali suplovať účinnosť syntetických chemických látok. Výhodou je, že nenesú riziko prípadných vedľajších účinkov. Liečba bylinnými extraktmi je odporúčaná najčastejšie pri počiatočných a prechodných fázach impotencie.

História nahliadania na impotenciu

Koncom 16. a 17. storočia bola mužská impotencia vo Francúzsku považovaná za trestný čin a bola aj právnym dôvodom na rozvod. Postup kontroly sťažovateľov súdnymi znalcami bol v roku 1677 vyhlásený za obscénny.

Dr John R. Brinkley začal boom v liečbe mužskej impotencie v USA v 20. a 30. rokoch minulého storočia. Jeho rozhlasové programy odporúčali drahé implantáty z kozích žľiaz, merkurochrómové injekcie a operácií chirurgom Serge Voronoffom ako cestu na obnovenie mužnosti.

Významný pokrok v modernej farmakoterapii ED nastal v roku 1983, kedy britský fyziológ Brindley Giles, Ph.D. odhodil nohavice a šokoval publikum zložené z členov Urodynamics society erekciou vyvolanou papaverínom. Liek, ktorý si Brindley vstrekol do penisu bol nešpecifický vazodilatačný alfa - blokátor a fungoval pomocou relaxácie hladkého svalstva. Efekt, ktorý Brindley objavil, položil základy pre neskorší rozvoj špecifických, bezpečných, perorálne užívanych účinných liekov.

Výskum impotencie

Génová terapia

V súčasnosti sa vyvíja génová terapia, ktorá by mala niekoľko týždňov alebo mesiacov trvajúci účinok podporujúci erekciu. Táto génová terapia zahŕňa vstreknutie prenosného génu, draselného kanálu citlivého na vápnik (Hmax - K) do penisu.

TX2 – 6

Štúdia vykonaná na Medical College of Georgia zistila, že jed z brazílskeho putovného pavúka obsahuje toxín, nazvaný Tx2 - 6, ktorý spôsobuje erekciu. Vedci sa domnievajú, že kombinácia tohto toxínu s existujúcimi liekmi ako je Viagra, môže viesť k účinnej liečbe erektilnej dysfunkcie.

Máte otázku týkajúcu sa tejto témy? Pýtajte saPodporte eOtazky lajkom

Čítajte viac