Lieky na spanie bez predpisu

Posledná úprava 02.12.2022

Niektorí ľudia môžu z času na čas užívať lieky na spanie bez predpisu, aby sa im podarilo zaspať. Mnohé obsahujú difenhydramín, čo je druh antihistaminika. Používať občas voľnopredajné lieky na spanie je v poriadku. Lieky na spanie však všeobecne účinkujú iba krátkodobo, pričom je vhodné skombinovať liečbu so zmenou životného štýlu a spánkových návykov.

Väčšinou sú lieky na spanie bez predpisu bezpečné, ak sa užívajú maximálne sedem až desať dní. Treba si vždy riadne naštudovať príbalový leták a samozrejme sa riadiť uvedenými pokynmi.

Pred užitím voľnopredajných liekov na spanie svoj zámer konzultujte s lekárom, obzvlášť v prípadoch, ak:

  • ste alebo by ste mohla byť tehotná, prípadne ak kojíte,
  • užívate iné lieky na spanie (na predpis alebo voľnopredajné), či lieky na iný zdravotný problém.

Ak užívate lieky na spanie bez predpisu, môžu sa aj po krátkej dobe objaviť nasledovné vedľajšie nežiadúce účinky:

  • zmätok,
  • strata pamäti,
  • závrate a točenie hlavy.

Časom však môže užívanie liekov:

  • prekryť skutočnú príčinu zlého a nekvalitného spánku, napríklad zdravotný problém,
  • spôsobiť, že ste na ďalší deň menej pozorný,
  • vyvolať ďalšie zdravotné problémy, ako je úzkosť, depresie, rozmazané videnie, stratu chuti do jedla alebo nevoľnosť,
  • spôsobiť vážne zdravotné problémy, ak ich kombinujete s alkoholom alebo drogami,
  • stať sa návykové a viesť k závislosti. Ak sa tak stane, môžu sa problémy so spánkom po vysadení liekov zhoršiť.

Existujú aj iné spôsoby ako zlepšiť spánok, aj bez toho, aby ste užívali napríklad lieky na spanie bez receptu. Popýtajte sa lekára na zmeny v životnom štýle a spánkových návykoch, ktoré vám tiež dokážu pomôcť zaspať.

Lieky na spanie bez predpisu sú pomôcky, nie zázračná kúra

Lieky na spanie, voľnopredajné, môžu účinkovať v prípade, že vás prebdená noc trápi iba príležitostne. Mali by ste však vedieť o niekoľkých výhradách a rizikách, pokiaľ ide o lieky na spanie bez predpisu.

Väčšina voľnopredajných liekov na spanie obsahuje antihistaminiká. Tolerancia na tlmiaci účinok antihistaminík sa môže vyvinúť veľmi rýchlo. Takže čím dlhšie ich beriete, tým menej vám pravdepodobne pomôžu.

Navyše, niektoré lieky na spanie bez receptu môžu na vás pôsobiť aj na druhý deň, môžete sa cítiť grogy a celkovo nie veľmi dobre. Možno to nazvať ako „stav po opici“.

Rovnako je možné vzájomné ovplyvňovanie sa s inými liekmi. Častokrát nie je dostatočne preukázaná ani bezpečnosť a účinok, pokiaľ ide o lieky na spanie. Voľnopredajné lieky sú napriek tomu široko dostupné. Medzi bežnú voľbu voľnopredajných liekov na spanie možno zaradiť:

Difenhydramín (Benadryl, Unisom gély na spanie)

Difenhydramín je sedatívne antihistaminikum. Medzi nežiadúce účinky možno zaradiť dennú ospalosť, sucho v ústach, rozmazané videnie, zápchu alebo zadržiavanie moču.

Doxylamin sukcinát (Unisom tablety na spanie)

Doxylamin je tiež sedatívne antihistaminikum. Vedľajšie nežiadúce účinky sú podobné ako pri difenhydramíne.

Melatonín

Hormón melatonín pomáha kontrolovať prirodzený cyklus zaspávania a prebúdzania sa. Podľa výskumov by výživové doplnky s obsahom melatonínu mohli pomáhať pri pásmovej chorobe, prípadne môžu skrátiť čas potrebný na zaspávanie. Účinok je však vo všeobecnosti mierny. Medzi nežiadúce účinky možno zaradiť bolesť hlavy a ospalosť počas dňa.

Valerián

Doplnky z tejto rastliny sa niekedy užívajú ako lieky pri nespavosti. A hoci niektoré štúdie udávajú určitý terapeutický prínos, iné štúdie ho nepotvrdili. Vo všeobecnosti však valerián nemá žiadne vedľajšie nežiadúce účinky.

Dôležité upozornenie

Pokiaľ užívate lieky na spanie bez predpisu, dbajte na nasledovné:

Začnite u lekára

Nepotrebujete zvolenie lekára, ak užívate lieky na spanie bez receptu. Je však vhodné prekonzultovať s ním, či sa vami zvolené voľnopredajné lieky na spanie nebudú ovplyvňovať s inými liekmi, ktoré užívate, prípadne so zdravotnými problémami, ktorými trpíte. Tiež je potrebné stanoviť vhodné dávkovanie. Užívať lieky na spanie je navyše riskantné v prípade tehotných alebo dojčiacich žien. Tiež stúpa riziko mŕtvice u ľudí nad 75 rokov.

Buďte obozretný

Difenhydramín a doxylamín sa neodporúča užívať ľuďom s glaukómom (zeleným zákalom) s uzavreným uhlom, s astmou, chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, spánkovou apnoe, závažným ochorením pečene, problémami so zažívacím systémom a zadržiavaním moču. Tieto lieky sa neodporúčajú ani starším ľuďom, pretože môžu zvýšiť riziko vzniku demencie. U starých ľudí môžu vyvolať rôzne nežiadúce účinky, napríklad zmätenosť, halucinácie, sucho v ústach, zahlmené videnie, zápchu, nevoľnosť, zhoršené potenie, neschopnosť úplne vyprázdniť močový mechúr (retencia moču) a zrýchlenú srdcovú frekvenciu (tachykardiu).

Užívajte ich iba krátkodobo

Lieky na spanie bez receptu sú iba dočasným riešením nespavosti. Nie sú určené na dlhšie užívanie ako dva týždne v kuse.

Vyhýbajte sa alkoholu

Nikdy nemiešajte alkohol a lieky na spanie. Alkohol môže zvýrazniť sedatívny účinok lieku.

Pozor na vedľajšie nežiadúce účinky

Nešoférujte ani nerobte činnosti, ktoré si vyžadujú plnú pozornosť v období, keď užívate lieky na spanie.

Dobrý spánok každému iba prospieva. Ak máte stále problémy s nočným spánkom, obráťte sa na svojho lekára. Okrem zmien v životnom štýle vám môže odporučiť behaviorálnu terapiu, kde sa naučíte novým spánkovým návykom a spôsobom, ako si prispôsobiť spálňu a prostredie na spanie. V niektorých prípadoch sa odporúča krátkodobé užívanie liekov na spanie na predpis.

Máte otázku týkajúcu sa tejto témy? Pýtajte saPodporte eOtazky lajkom

Čítajte viac

Blízke témy