Domov / / / Veci, ktoré by ste mali vedieť...

Veci, ktoré by ste mali vedieť o prírodných liekoch na spanie

Posledná úprava 02.02.2018
  • Niektorí ľudia užívajú prírodné lieky na spanie namiesto tabletiek na spanie.
  • Nie všetky byliny boli skúmané a nie všetky štúdie boli riadne vykonané. V skutočnosti nie je žiaden dôkaz, ktorý by dokazoval účinnosť niektorých bylín.
  • Byliny, ktoré preukázali nejaké výsledky sú piepor opojný, valeriána lekárska a chmeľ. Avšak je málo dôkazov na to, aby bolo s istotou potvrdené, že naozaj fungujú.
  • Za určitých okolností je riskantné užívať piepor opojný.

Prečo na podporu spánku vyskúšať byliny?

Približne 40% ľudí aspoň niekedy používa alternatívne alebo doplnkové lieky, a to z rôznych dôvodov. Jedným z nich je aj nespavosť. Ľudia, ktorí majú obavy ohľadom užívania tabletiek na spanie, sa radšej obrátia na prírodné lieky na spanie. Melatonín nie je prírodným liekom na spanie.

Bola účinnosť bylín používaných na nespavosť spoľahlivo skúmaná?

Štúdie skúmajúce účinnosť bylín používaných na problémy so spánkom neboli vždy vykonané tak dôkladne, ako by mali. Niekedy to vyzerá, že prírodný liek pôsobí dobre, avšak pri užívaní nejakého nového lieku je dôležité skontrolovať, či jeho účinok nie je iba placebo efekt, ku ktorému dochádza po užití placeba. Mnoho štúdií pri porovnávaní riadnych bylinných liekov a placeba zlyhalo.

Pre niektoré bylinné lieky bolo vykonané nedostatočné množstvo štúdii. Jedným z dôvodov je, že byliny nesmú byť patentované, iba ich aktívna chemická zložka. Pokusy, ktoré skúmajú účinnosť, sú drahé a bez patentu, spoločnosti nedokážu pokryť svoje náklady prostredníctvom garantovaného predaja, aj napriek tomu, že by mala bylina naozaj potenciál.

Avšak niektoré byliny na nespavosť a úzkosť študované boli. My sa zameriame na byliny, pri ktorých existujú primerané informácie z klinického výskumu štúdií. Skúmame iba byliny, ktoré boli študované ako samostatný produkt, nie ktoré boli zmiešané s inými látkami.

Čo vravia výsledky o bylinách podporujúcich spánok, teda na prírodné lieky na spanie?

V nasledujúcej tabuľke sa môžete pozrieť na efektivitu 9 bylín, ktoré sa užívajú na nespavosť. Poradie, v ktorom sú byliny menované, je založené na účinnosti výsledku (najefektívnejšia je prvá). Prvý stĺpec ukazuje, či daná bylina bola u ľudí v porovnaní s placebom účinná. Účinnosť bylín bola dôkladne skúmaná. Druhý stĺpec ukazuje, či existujú iné výskumy (testy na zvieratách alebo laboratórne testy), ktoré skúmali účinnosť bylín na nespavosť. Tento dôkaz však nie je až tak spoľahlivý ako dôkaz zistený pri pokusoch u ľudí. Tretí stĺpec ukazuje účinnosť výsledkov zo všetkých pokusov nespavosti. Existujú 3 možné úrovne dôkazov, ktoré možno nájsť. Ak vydarené štúdie zistili dobré výsledky, úroveň je vysoká. Ak sú výsledky rôzne, ale prevažne dobré, úroveň je stredná. Ak sú výsledky dobré aj zlé, úroveň je nízka.

Ak sa pozrieme na prvý stĺpec tabuľky, môžeme vidieť, že z 9 uvedených bylín, prvé 4 preukázali pri pokusoch u ľudí, že s nespavosťou pomáhajú. Týmito bylinami sú piepor opojný, valeriána lekárska, mučenka a chmeľ. Tri z týchto bylín majú taktiež podporu zo štúdií vykonaných na zvieratách a laboratórnych štúdií. Tretí stĺpec zhŕňa výsledky a tie dokazujú, že úroveň dôkazu o účinnosti týchto bylín na nespavosť je nízka. V mnohých prípadoch záver výskumu nebol dosiahnutý, pretože bol vykonaný nedostatočne kvalitný výskum na utvorenie úsudku a vyvodenie záverov. Celkový možno zhrnúť, že dôkaz o účinnosti týchto bylín je nedostatočný.

Bylinný liek

Nejaké zistené účinky pri klinických pokusoch na ľuďoch?

Nejaké zistené účinky pri pokusoch vykonaných na zvieratách a laboratórnych

pokusoch?

Dôkazná úroveň na

liečbu nespavosti

Piepor opojný

Áno

Áno

Potrebný ďalší výskum

Valeriána lekárska

Áno

Áno

Nízka

Mučenka

Áno

Nie

Nízka

Chmeľ

Áno

Áno

Potrebný ďalší výskum

Čínska ďatľa

Nie

Áno

Potrebný ďalší výskum

Citlivka

Nie

Áno

Nízka

Levanduľa

Nie

Áno

Potrebný ďalší výskum

Slncovka kalifornská

Nie

Áno

Potrebný ďalší výskum

Harmanček kamilkový

Nie

Nie

Potrebný ďalší výskum

Ako je to ohľadom týchto bylín a ich účinkov na úzkosť?

Dobre vieme, že niektorí ľudia majú problém s nespavosťou z dôvodu úzkosti. Klinické pokusy vykonané na ľuďoch ukázali, že piepor opojný, mučenka a harmanček kamilkový pôsobia pri úzkosti relatívne účinne. Dospelo sa k záveru, že piepor opojný mal pre jeho účinky znižujúce úzkostné stavy vysokú dôkaznú úroveň, zatiaľ čo mučenka a harmanček mali strednú dôkaznú úroveň.

Ktoré veci dokážu ovplyvniť výsledky výskumu?

Nie všetci výskumníci používajú na výber ľudí na výskum rovnaké metódy a nie všetci určia všetky typy nespavosti. Je možné, že bylinné lieky môžu byť účinné pre niektoré typy nespavosti viac ako pre iné, avšak na to sú potrebné ďalšie výskumy. Rovnako nemôžme potvrdiť, že pri všetkých výskumoch boli použité rovnako silné extrakty z bylín.

Môžem očakávať, že bylinné lieky budú pôsobiť okamžite?

Väčšina štúdií sa pozerá na účinky bylín po niekoľkých týždňoch. Preto nie je najlepšie pozerať sa na výsledky po jednej, alebo dvoch nociach. Napríklad valeriána lekárska je známa tým, že účinkuje až po nejakej dobe. Z tohto dôvodu môžete účinky bylín potvrdiť až po 2 až 3 týždňoch užívania.

Sú bylinné prírodné lieky na spanie bezpečné na užívanie?

Riziká pri užívaní boli pozorované pri piepore. Výskum vykonaný v roku 2002 ukázal, že výťažky pieporu opojného sú bezpečné pre väčšinu užívateľov. Avšak to iba v prípade, ak je užívaný krátkodobo a v nízkych dávkach. Nanešťastie, niektorí užívatelia pieporu sa stretli so závažnými vedľajšími účinkami, ako sú problémy s pečeňou. Ohľadom toho sú potrebné ďalšie výskumy. Ďalšie štúdie taktiež dokázali, že môže byť riskantné užívať piepor spoločne s benzodiazepínmi (drogy vyskytujúce sa v mnohých tabletkách na spanie).

Máte otázku týkajúcu sa tejto témy? Pýtajte sa


Zatiaľ bez hodnotenia

Podporte eOtazky lajkom

Čítajte viac

Blízke témy