23 mýtov o rakovine prsníka vyvrátených

Posledná úprava 18.02.2022

Viete, čo je mýtus a čo je pravda, pokiaľ ide o rakovinu prsníka? Pozrime sa na skutočnosť o rizikách, symptómoch a faktoch a pokúsme sa vyvrátiť mýty o rakovine prsníka.

Mýtus 1: Riziko rakoviny prsníka hrozí iba ženám s rodinnou anamnézou rakoviny prsníka

Aká je skutočnosť: Približne 70% žien s diagnózou rakoviny prsníka nemajú žiadne identifikovateľné rizikové faktory pre ochorenie. Pri rodinnej anamnéze sú riziká nasledovné: ak rakovinu prsníka má alebo mal príbuzný prvého stupňa (rodič, súrodenec, dieťa), riziko vzniku ochorenia sa u vás približne zdvojnásobí. Ak máte dvoch príbuzných prvého stupňa s rakovinou prsníka, zvyšuje sa vaše riziko rozvinutia ochorenia ešte viac.

Mýtus 2: Nosenie podprsenky s kosticami zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsníka

Aká je skutočnosť: Aj toto prehlásenie patrí medzi mýty o rakovine prsníka. Tvrdenia, že kostice z podprsenky stláčajú lymfatický systém prsníka, čo následne spôsobuje akumuláciu toxínov a dôsledkom je rakovina prsníka, boli vyvrátené a označené ako nevedecké. Odborníci sa zhodujú v tom, že ani typ podprsenky ani tesnosť spodného prádla či iného oblečenia nemajú súvislosť s rizikom rakoviny prsníka.

Mýtus 3: Väčšina hrčiek v prsníku je rakovinová

Aká je skutočnosť: Zhruba 80% hrčiek a hrudiek v ženskom poprsí je spôsobené benígnymi (nerakovinovými) zmenami, cystami alebo inými príčinami. Lekári napriek tomu odporúčajú ženám nahlásiť akékoľvek zmeny, pretože čo najskoršie zachytenie rakoviny prsníka je výhodou. Lekár môže odporučiť mamografiu, ultrazvuk alebo biopsiu na určenie, či je hrčka rakovinová.

Mýtus 4: Vystavenie nádoru počas operácie vzduchu spôsobuje šírenie rakoviny

Aká je skutočnosť: Operácia nespôsobuje rakovinu prsníka ani jej šírenie, aspoň podľa doterajších výskumov odborníkov.

Lekári však môžu počas chirurgického zákroku zistiť, že je rakovina oveľa rozšírenejšia než si pôvodne mysleli. Niektoré štúdie na zvieratách ukázali, že odstránenie primárneho nádoru niekedy umožní rast metastatickej rakoviny, je to však iba dočasné. U ľudí toto tvrdenie preukázané nebolo.

Mýtus 5: Prsné implantáty môžu zvýšiť riziko rakoviny prsníka

Aká je skutočnosť: Aj toto tvrdenie patrí podľa výskumov medzi mýty o rakovine prsníka, pretože ženy s prsnými implantátmi podľa nich nie sú vystavené vyššiemu riziku vzniku rakoviny prsníka. U týchto žien niekedy nefunguje štandardná mamografia správne. Preto býva potrebné urobiť ešte röntgenové vyšetrenie, aby lekár dokázal vo väčšej miere preskúmať prsné tkanivo.

Mýtus 6: Každá žena má šancu 1 ku 8, že sa u nej rozvinie rakovina prsníka

Aká je skutočnosť: Riziko každej ženy sa zvyšuje s vekom. Šanca, že žene diagnostikujú rakovinu prsníka, je približne 1 : 233 v jej 30 rokoch a zvyšuje sa na 1 : 8 vo veku 85 rokov.

Mýtus 7: Používanie antiperspirantu zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsníka

Aká je skutočnosť: Podľa American Cancer Society patrí aj toto tvrdenie medzi mýty o rakovine prsníka. Pripúšťa však, že je potrebný ďalší výskum. Jedna malá štúdia totiž narazila na stopy parabénov v malej vzorke rakovinových nádorov prsníka.

Parabény používané ako konzervanty v niektorých antiperspirantoch majú slabé estrogénu podobné vlastnosti, príslušná štúdia ale neuvádza žiadnu súvislosť medzi príčinou a dôsledkom medzi parabénmi a rakovinou prsníka. Ani nedokázala presvedčivo identifikovať zdroj parabénov nájdených v nádoroch.

Mýtus 8: Ženy s malými prsiami sú vystavené menšiemu riziku rozvinutia rakoviny prsníka

Aká je skutočnosť: Neexistuje žiadne spojenie medzi veľkosťou prsníkov a rizikom vzniku rakoviny prsníka. Veľmi veľké prsia sa kontrolujú horšie ako malé prsia, či už pri klinickom vyšetrení alebo mamografii či magnetickej rezonancii. Avšak všetky ženy bez ohľadu na veľkosť pŕs by sa mali podrobiť pravidelným skríningom a preventívnym prehliadkam.

Mýtus 9: Rakovina prsníka sa vždy objavuje vo forme hrčky

Aká je skutočnosť: Hrčka môže indikovať rakovinu prsníka (či niektoré z mnohých benígnych ochorení prsníka), ale ženy by mali byť v strehu a sledovať aj iné zmeny, ktoré môžu byť príznakmi rakoviny prsníka. Patria medzi ne opuchy, podráždenie kože alebo priehlbinky, bolesť prsníkov alebo bradaviek, vpadnutie bradavky, začervenanie, odlupovanie alebo zhrubnutie bradavky alebo kože na prsníkoch, prípadne výtok z bradaviek (nie prepúšťanie materského mlieka).

Rakovina prsníka sa môže rozšíriť aj do lymfatických uzlín v podpazuší a vyvolať tam opuch, a to ešte predtým, ako sa stane nádor v prsníku dostatočne veľký na to, aby bol hmatateľný. Na druhú stranu, mamografia môže odhaliť rakovinu prsníka, ktorá nemá žiadne vonkajšie príznaky.

Mýtus 10: Po mastektómii už rakovinu prsníka dostať nemôžete

Aká je skutočnosť: Aj toto tvrdenie patrí medzi mýty o rakovine prsníka. Niektoré ženy dostanú rakovinu prsníka aj po mastektómii, niekedy na mieste jazvy. Prípadne sa rozšíri pôvodná rakovina. U žien s vysokým rizikom rakoviny prsníka, ktoré si nechali odstrániť prsníky v rámci profilaktických či preventívnych opatrení, zostáva stále šanca, hoci malá, že rakovinu prsníka dostanú. Po profylaktickej mastektómii sa riziko rozvoja rakoviny prsníka zníži v priemere o 90%.

Mýtus 11: Rodinná anamnéza z otcovej strany neovplyvňuje riziko rakoviny prsníka do takej miery ako zo strany matky

Aká je skutočnosť: Rodinná anamnéza rakoviny prsníka zo strany otca je rovnako dôležitá ako zo strany matky. Aby ste ale spoznali riziko vyplývajúce z otcovej strany rodiny, je potrebné pozrieť sa predovšetkým na ženy. Rakovinu prsníka môžu dostať aj muži, no ženy sú na ňu oveľa náchylnejšie. Druhy rakoviny, ktoré súvisia s rakovinou prsníka, sú u mužov rakovina prostaty alebo rakovina hrubého čreva, ktorá mužov postihuje veľmi skoro. Preto je pri zostavovaní rizikového rodostromu dôležité zahrnúť obe strany a zaznamenať aj asociované druhy rakoviny.

Mýtus 12: Kofeín spôsobuje rakovinu prsníka

Aká je skutočnosť: Medzi pitím kofeínových nápojov a rakovinou prsníka nebola objavená žiadna príčinná súvislosť. Práve naopak, podľa niektorých štúdií môže kofeín vlastne riziko znížiť. Nateraz je nepriekazné, či je bolesť prsníkov spojená s kofeínom.

Mýtus 13: Ak patríte do rizikovej skupiny pre rozvinutie rakoviny prsníka, moc urobiť nemôžete

Aká je skutočnosť: Aj toto sú iba mýty o rakovine prsníka. Ženy toho môžu na zníženie rizika rakoviny prsníka urobiť veľa. Napríklad schudnúť ak sú obézne, pravidelne cvičiť, obmedziť alebo úplne prestať piť alkohol, starostlivo si sledovať prsia, nezanedbávať preventívne prehliadky a mamografiu. Aj skoncovanie s fajčením pomáha.

Niektoré vysokorizikové ženy sa rozhodujú pre profylaktickú mastektómiu, aby riziko znížili približne o 90%. Podniknúť možno aj iné proaktívne kroky ako prevenciu rakoviny, napríklad pravidelné vyšetrenia magnetickou rezonanciou, či chemoprevencia liekmi ako tamoxifen.

Mýtus 14: Ženy s hrčkovitými prsníkmi (známe ako fibrocystické zmeny na prsníku) majú vyššie riziko vzniku rakoviny prsníka

Aká je skutočnosť: V minulosti sa verilo, že sú ženy s hrčkovitými, hustými alebo fibrocystickými prsiami vystavené vyššiemu riziku rozvinutia rakoviny prsníka. Dnes sa však nezdá, že by tu existovalo spojenie. Ak však máte v prsiach hrčky, môže byť zložitejšie odlíšiť zdravé tkanivo od rakovinového a môže dochádzať k falošným poplachom. Ženy s fibrocystickými prsníkmi často okrem mamografie podstupujú aj ultrazvukové vyšetrenie.

Mýtus 15: Každoročná mamografia vás vystaví takému množstvu žiarenia, ktoré zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsníka

Aká je skutočnosť: Hoci je pravda, že mamografia využíva radiáciu, jej množstvo je také malé, že akékoľvek súvisiace riziko je veľmi malé, obzvlášť v porovnaní s obrovskými preventívnymi prínosmi testov. Mamogram dokáže detekovať hrčky ešte predtým, ako ich zacítite na dotyk alebo si ich uvedomíte nejak inak. A čím skôr hrčky podchytíte, tým sú šance na prežitie lepšie.

Mýtus 16: Ihlové biopsie môžu narúšať rakovinové bunky a spôsobiť ich šírenie do ďalších častí tela

Aká je skutočnosť: Pre toto tvrdenie neexistuje žiaden presvedčivý dôkaz. Napriek niektorým predchádzajúcim obavám nezaznamenala štúdia z roku 2004 žiadne zvýšené šírenie rakoviny u pacientov, ktorí podstúpili ihlovú biopsiu v porovnaní s pacientmi, ktorí túto procedúru nepodstúpili.

Mýtus 17: Ak je vaša správa z mamografie negatívna, netreba si robiť žiadne starosti

Aká je skutočnosť: Napriek jej dôležitosti v rámci skríningu a diagnostiky rakoviny prsníka, mamografia prehliadne okolo 10% až 20% karcinómov prsníka. Preto sú v rámci skríningu dôležité aj klinické kontroly a samovyšetrenie prsníkov.

Mýtus 18: Odstránenie celého prsníka vám dáva väčšiu šancu na prežitie rakoviny, než podstúpenie lumpektómie nasledovanej rádioterapiou

Aká je skutočnosť: Miera prežitia je približne rovnaká u žien s mastektómiou aj u žien, ktoré zvolia riešenie, pri ktorom zostane prsník zachovaný. Teda odstránenie iba časti prsníka a následná rádioterapia. Sú však prípady, ako napríklad pri rozsiahlom DCIS, prítomnosti BRCA génových mutácií alebo pri obzvlášť veľkých nádoroch, kedy lumpektómia ani radiácia nie sú vhodnou voľbou liečby rakoviny prsníka.

Mýtus 19: Ženy s nadváhou majú rovnako vysoké riziko rakoviny prsníka ako iné ženy

Aká je skutočnosť: Nadváha alebo obezita riziko rakoviny prsníka zvyšuje. Obzvlášť, ak ste po menopauze a na váhe ste pribrali až vo vyššom veku.

Mýtus 20: Liečba neplodnosti zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsníka

Aká je skutočnosť: Vzhľadom k tomu, že sa estrogén spája s rakovinou prsníka, stala sa podozrivou aj liečba neplodnosti. Niekoľko štúdií však zistilo, že potenciálne mamičky pravdepodobne nemajú vyššie riziko rakoviny prsníka. Doteraz však neboli uskutočnené žiadne veľké, dlhodobé, randomizované štúdie, ktoré by tieto obavy úplne eliminovali. Táto téma si zaslúži ďalší výskum, aby bolo možné nájsť jednoznačnú odpoveď.

Mýtus 21: Bývanie v blízkosti elektrického vedenia môže spôsobiť rakovinu prsníka

Aká je skutočnosť: Podľa štúdie z roku 2003 neexistuje žiadna súvislosť medzi rakovinou a elektromagnetickým poľom vyžarovaným elektrickým vedením. Podobná štúdia staršieho dáta priniesla podobné závery. Výskum potenciálnych environmentálnych rizikových faktorov však pokračuje.

Mýtus 22: Prerušenie tehotenstva zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsníka

Aká je skutočnosť: Keďže prerušenie tehotenstva podľa všetkého narúša hormonálne cykly v priebehu tehotenstva a rakovina prsníka sa spája s hormonálnymi hladinami, početné štúdie skúmali vzťah príčinnej súvislosti. Presvedčivý dôkaz sa však nenašiel.

Mýtus 23: Rakovine prsníka sa dá vyhnúť

Aká je skutočnosť: Bohužiaľ, aj toto tvrdenie patrí medzi mýty o rakovine prsníka. Je síce možno identifikovať rizikové faktory (napríklad rodinná anamnéza a zdedené génové mutácie) a uskutočniť zmeny v životnom štýle (znížiť alebo odstrániť konzumáciu alkoholu, zníženie hmotnosti, pravidelné cvičenie, preventívne skríningy, odvyknutie od fajčenia). Zhruba 70% žien, ktorým bola diagnostikovaná rakovina prsníka, však nemajú žiadne identifikovateľné rizikové faktory, čo znamená, že sa choroba objavuje prevažne náhodne a podľa doteraz neobjasnených faktorov.

Čítajte ďalej Samovyšetrenie prsníkov
Máte otázku týkajúcu sa tejto témy? Pýtajte saPodporte eOtazky lajkom

Čítajte viac

Blízke témy