Prsia

Posledná úprava 15.02.2022

Prsia sú horná ventrálna oblasť trupu u primátov na ľavej a pravej strane, obsahujúce mliečne žľazy, z ktorých ženy môžu vylučovať mlieko určené na kŕmenie dojčiat.

U mužov i žien sa prsia rozvíjajú z rovnakých embryologických tkanív. V puberte však ženské pohlavné hormóny, najmä estrogén, podporujú rozvoj prsníkov, k čomu u mužov nedochádza v dôsledku vyššieho množstva testosterónu. V dôsledku toho sa prsia žien stanú oveľa výraznejšie, než prsia mužov.

Počas tehotenstva prsia reagujú na komplexnú súhru hormónov, ktoré spôsobujú vývoj tkanív a ich zväčšenie za účelom výroby mlieka. Tri takéto hormóny, ktoré spôsobujú zmenu žľazového tkaniva v prsníkoch a maternici v priebehu menštruačného cyklu sú estrogén, progesterón a prolaktín.

Každý prsník obsahuje 15-20 lalokov. Podkožné tukové tkanivo pokrývajúce lalôčiky dáva prsníku jeho veľkosť a tvar. Každý lalok sa skladá z mnohých lalôčikov, na konci ktorých sú vačky, v ktorých sa tvorí mlieko ako dôsledok hormonálnych signálov.

1.Hrudná stena
2.Pektoriálne svaly
3.Laloky
4.Bradavka
5.Dvorec (areola)
6.Miekovod
7.Tukové tkanivo
8.Koža

Štruktúra

U žien prsia prekrývajú veľké prsné svaly a zvyčajne sa rozkladajú od úrovne druhého rebra po úroveň šiesteho rebra v prednej časti hrudného koša. To znamená, že prsia pokrývajú veľkú časť oblasti hrudníka a hrudnej steny. V prednej časti hrudníka môže prsné tkanivo siahať od kľúčnej kosti do stredu hrudnej kosti. Po stranách hrudníka sa môže prsné tkanivo rozširovať do podpazušia a môže dosiahnuť k najširšiemu svalu chrbta, siahajúceho od spodnej časti chrbta po ramennú kosť (najdlhšia kosť v hornej časti paže). Ako prsná žľaza, prsník sa skladá z vrstiev rôznych typov tkanív, medzi ktorými prevládajú dva typy tkaniva: tukové a žľazové tkanivo, ktoré ovplyvňuje laktačné funkcie prsníkov.

Morfologicky je prsník kužeľ so základňou v hrudnej stene a hrotom v bradavke, centre komplexu bradavky a dvorca bradavky. Povrchová vrstva tkaniva (povrchová fascia) je oddelená pokožky 0,5-2,5 centimetrom podkožného tuku (tukového tkaniva). Podporné Cooperove väzy sú vláknité tkanivové predĺženia, ktoré vyžarujú z povrchovej fascie kožného obalu. Dospelý prsník obsahuje 14-18 nepravidelných mliekovodných lalokov, ktoré zbiehajú k bradavke, kanálikom v priemere 2,0 - 4,5mm , mliečne kanáliky sú okamžite obklopené hustým spojivovým tkanivom, ktoré funguje ako podporná štruktúra. Žľazové tkanivo prsníka je biochemicky podporované estrogénmi: teda, keď žena dosiahne menopauzu (zastavenie menštruácie) a jej hladina estrogénov v tele sa zníži, tkanivo mliečnych žliaz atrofuje, odumrie a zmizne, čo vedie k prsníku, ktorý skladá z tukového tkaniva, povrchových fascií, podporných väzov a kožného obalu.

Rozmery a hmotnosť prsníkov sa u žien líšia v rozmedzí približne 500-1000 g pre každý prsník; malý a stredne veľký prsník váži 500 gramov alebo menej; veľký prsník váži približne 750-1000g. Pomer zloženia tkaniva prsníkov sa u žien tiež líši. Niektoré prsia majú väčší podiel žľazového tkaniva ako tukového a spojivového tkaniva a naopak; z tohto dôvodu pomer tukového k spojivovému tkanivu určuje hustotu (pevnosť) prsníka. V priebehu života sa v dôsledku hormonálnych telesných zmien zmení veľkosť, tvar a hmotnosť prsníkov, ku ktorým dochádza v thelarche (pubertálnom vývoji pŕs), menštruácie (plodnosti), tehotenstva (reprodukcie), dojčenia dieťaťa a menopauzy (konca plodnosti).

Žľazovitá štruktúra

Prsník je apokrinná žľaza, ktorá produkuje mlieko určené na kŕmenie dieťaťa. Bradavka prsníka je koncentrovaná v (uprostred) dvorci (komplexe bradavky a dvorca bradavky). Farba bradavky sa rôzni od ružovej po tmavo hnedú, a je v nej mnoho mazových žliaz. Základné jednotky prsníka sú terminálne dukto-lobulárne jednotky, ktoré produkujú mastné materské mlieko. Prsník vďaka nim funguje ako prsná žľaza určená na kŕmenie potomkov. Sú distribuované po celom prsníku. Približne dve tretiny mliekotvorného tkaniva je do 30mm od základne bradavky. Mliekovody odvádzajú mlieko do 4-18 mliečnych kanálikov, ktoré ústia do bradavky; pomer mliečnych žliaz k tuku je 2:1 u dojčiacich žien a 1:1 u nedojčiacich žien. Okrem mliečnych žliaz sa prsník skladá i zo spojivových tkanív (kolagén, elastín), bieleho tuku, a podporných Cooperových väzov. Citlivosť v prsiach zaisťuje inervácia periférneho nervového systému pomocou predného a bočného (laterálneho) kožného konáru štvrtého, piateho a šiesteho nervu medzi rebrami, zatiaľčo nerv T-4 (hrudný miechový nerv 4), ktorý innervuje dermatomickú oblasť, dodáva citlivosť komplexu bradavky a dvorca bradavky.

Lymfatická drenáž

Približne 75% z lymfy z prsníka putuje do axilárnych lymfatických uzlín na rovnakej strane tela, pričom 25% lymfy putuje do parasternálnych uzlov (vedľa hrudnej kosti) Malé množstvo zostávajúcej lymfy cestuje do druhého prsníka a brušných lymfatických uzlín. Axilárne lymfatické uzliny zahŕňajú skupiny prsných (hrudných) subskapulárnych (podlopatkových) a ramenných (oblasť ramennej kosti) lymfatických uzlín, ktoré sú odvádzané do centrálnych axilárnych lymfatických uzlín a vrcholových axilárnych lymfatických uzlín. Lymfodrenáž pŕs je obzvlášť dôležitá pre onkológiu, pretože rakovina prsníka je bežná pre mliečne žľazy, a rakovinové bunky môžu metastázovať (odtrhnúť sa) z nádoru a byť rozptýlené do ďalších častí tela ženy pomocou lymfatického systému.

Tvar prsníkov

​Morfologické rozdiely veľkosti, tvaru, objemu, hustoty tkaniva, umiestnenia a rozstupu pŕs, určujú ich prirodzený tvar, vzhľad a konfiguráciu na hrudi ženy; tieto prvky však nereflektujú zloženie jej mliečnej žľazy, (pomer tuku ku mliečnym žľazám) ani potenciál pre kojenie dieťaťa. Veľkosť a tvar pŕs sú ovplyvnené normálnymi hormonálnymi zmenami (thelarche, menštruácia, tehotenstvo, menopauza) a zdravotným stavom (napríklad hypertrofia prsníkov). Tvar prsníkov je prirodzene daný podpornými Cooperovými väzmi, podkladovými svalovými a kostnými štruktúrami hrudníka, a kožným obalom. Podporné väzy podopierajú prsia od kľúčnej kosti a klaviko-hrudnej fascie (kľúčnej kosti a hrudi) obíjmutím tuku a tkaniva mliečnych žľiaz. Prsníky sú umiestnené, pripojené ku, a podopierané na hrudnej stene, zatiaľčo ich tvar je vytvorený a udržiavaný kožným obalom.

Základňa každého prsníka je pripojená k hrudi hlbokou fasciou nad veľkými prsnými svalmi. Priestor medzi prsníkom a veľkým prsným svalom sa nazýva retromamárny priestor a dodáva prsníku pohyblivosť. Niektoré prsia sú umiestnené vysoko na hrudnej stene, sú guľovitého tvaru, a smerujú von z hrude takmer vodorovne, čo je bežné pre dievčatá a ženy v raných fázach thelarchického vývoja. Pri vysokej konfigurácii prsníkov, prsia kupolovitého alebo kužeľovitého tvaru sú upevnené k hrudi v základni, a ich váha je rovnomerne rozložená po celej základni. Pri nízkej konfigurácii prsníkov je časť hmotnosti prsníka podporovaná hruďou, o ktorú sa spodná časť prsníka opiera, čím sa vytvorí podprsná ryha. Pretože je základ hlboko pripojený k hrudi, hmotnosť prsníka je rozložená na väčšiu plochu, a tak sa znižuje záťaž na hrudné, ramenné a chrbtové svaly, ktoré nesú váhu poprsia.

Hrudník (hrudná dutina) sa postupne zvažuje smerom von od hrudného vstupu (na vrchole hrudnej kosti) a hore smerom k najnižším rebrám, ktoré podopierajú prsia. Podprsná ryha, kde sa spodná časť prsníka stretáva s hrudníkom, je anatomická funkcia vytvorená priľnavosťou kože prsníka a podkladových spojivových tkanív hrudníka.. V priebehu thelarchy, sa u niektorých dievčat vyvinú prsia, kožný obal ktorých sa dotýka hrudníka pod ryhou, a u niektorých nie; oba typy anatómie pŕs sú štatisticky normálne morfologické variácie veľkosti a tvaru prsníkov žien.

Vývoj ženských pŕs

Tannerova škála - zobrazuje 5 hlavných štádií druhotných pohlavných znakov u dievčat a žien. (prsia a ochlpenie ohanbia)

Základná morfologická štruktúra ľudského prsníka je rovnaká u chlapcov i dievčat. Pre dievčatá v puberte, počas thelarchy (fázy vývoja pŕs), ženské pohlavné hormóny (obzvlášť estrogény) podporujú rast a vývoj prsníkov, v priebehu ktorej, ako mliečne žľazy, rastú vo veľkosti a objeme a zvyčajne spočívajú na hrudi. Tieto vývojové štádiá sekundárnych pohlavných znakov (prsia, ochlpenie, atď.) sú znázornené v päťstupňovej Tannerovej stupnici. Počas thelarchy sú vyvíjajúce sa prsia niekedy nerovnakej veľkosti a ľavý prsník je zvyčajne o niečo väčší. Táto asymetria je prechodná a štatisticky normálna pre fyzický a sexuálny vývoj ženy. Okrem toho, vývoj pŕs je niekedy abnormálny a prejavuje sa buď ako prílišný vývoj (napríklad hypertrofia prsníkov) alebo ako zaostalosť (tutbulárna deformita prsníkov) u dievčat a žien. U chlapcov a mužov sa prejavuje ako gynekomastia (ženské prsia) v dôsledku biochemickej nerovnováhy medzi normálnymi hladinami estrogénu a testosterónu v mužskom tele.

Asymetria

Približne dva roky po nástupe puberty (prvom menštruačnom cykle) dievčenský hormón estrogén stimuluje rozvoj a rast žľazovitých, tukových a podporných tkanív, z ktorých sú prsia zložené. To trvá približne štyri roky dovtedy kým nie je dosiahnutý konečný tvar prsníka (veľkosť, objem, hustota) približne vo veku 21 rokov. Prsia asi 90% žien sú do určitej miery asymetrické buď čo sa týka veľkosti, objemu, alebo relatívnej pozície na hrudi. Asymetria sa môže prejavovať veľkosťou prsníka, polohou komplexu bradavky dvorca a dvorca bradavky, uhlom prsníkov, a polohou podprsnej ryhy, kde sa prsník stretáva s hrudníkom.

U asi 5-10% žien sú ich prsia výrazne odlišné, v 62% prípadov je väčší ľavý prsník. K tomu dochádza vzhľadom k blízkosti prsníka k srdcu a väčšiemu počtu tepien a žíl, spolu s ochrannou vrstvou tuku okolo srdca nachádzajúceho sa pod ním. Do 25% žien má skúsenosť s výraznou asymetriou prsníkov s rozdielom aspoň jedného košíka.

Ak je žena nespokojná s asymetriou svojich pŕs, môže ich rozdielnu veľkosť minimalizovať pomocou korekčnej podprsenky alebo gélových vložiek do podprsenky. Môže si tiež zvoliť chirurgické riešenie. Možnosti zahŕňajú minimálne invazívny postup, známy ako injekčný prenos tuku, pri ktorom sú tukové bunky z jej stehien prenesené do jej menšieho prsníka. Viac invazívne postupy zahŕňajú nápravnú mammoplastiu, akou je napríklad mastopexia, zmenšenie alebo zväčšenie pŕs, v závislosti na druhu asymetrie. Väčšina chirurgov vykoná tento zákrok na liečbu asymetrie pŕs ak sa prsia líšia veľkosťou aspoň jedného košíka.

Hormonálne zmeny

Strie na prsiach môžu indikovať relatívne zmenšovanie a zväčšovanie objemu počas života ženy.

Prsia sa skladajú obzvlášť z tukových, žľazových a spojivových tkanív. Vzhľadom k tomu, že tieto tkanivá majú hormonálne receptory, ich veľkosti a objemy sa menia v závislosti na hormonálnych zmenách, najmä thelarche (vývoj pŕs), menštruácii (produkcii vajíčok), tehotenstve (reprodukcii), dojčení (kŕmení potomkov) a menopauze (ukončení menštruácie).

Estrogény spôsobujú predĺžený rast mliekovodov, prostredníctvom aktivácie estrogénových receptorov alfa (ER-α). Aktivácia progesterónových receptorov (PR), údajne obzvlášť progesterónového receptoru B (PRB) gestagénmi spôsobuje rast produkcie mliekotvorných buniek alebo rozvetvovanie do strán. Gestagény tiež spôsobujú stimuláciu spojivového tkaniva prsníka alebo Cooperových väzov. Hustota, vývoj areolárnych a laktačných žliaz sú spôsobené prolaktínom aktivujúcim receptor prolaktínu (PR).

Napríklad počas menštruačného cyklu sa prsia zväčšia kvôli predmenštruačnému zadržiavaniu vody v tele a dočasnému rastu. V priebehu tehotenstva sa prsia zväčšia a spevnia (stanú sa tvrdšie kvôli hypertrofii orgánov spôsobenej prolaktínom, ktorá začína výrobu mlieka, zväčšuje veľkosť bradaviek a stmaví farbu kože komplexu bradavky a dvorca bradavky. Tieto zmeny pokračujú v priebehu obdobia laktácie a dojčenia. Prsia sa po ňom zvyčajne vrátia k svojej veľkosti pred tehotenstvom, tvar a objem, ale môžu vzniknúť strie a ptóza prsníka.

V menopauze sa veľkosť pŕs môže zmenšiť keď hladina cirkulujúceho estrogénu poklesne. Následkom je ochabnutie tukového tkaniva a mliečnych žliaz. Okrem týchto prírodných biochemických stimulov sa prsia môžu zväčšiť následkom nepriaznivých vedľajších účinkov kombinovanej perorálnej antikoncepcie. Veľkosť prsníkov sa tiež môže zvýšiť alebo znížiť v závislosti na zmenách telesnej hmotnosti ženy. Okrem toho, fyzické zmeny, ku ktorým na prsiach došlo, často vyústia v strie. Tie môžu slúžiť ako historické ukazovatele prírastkov a úbytkov veľkosti a objemu ženských pŕs priebehu jej života.

Ptóza prsníkov

Ptóza prsníkov - 7 štádií

Ptóza je normálny dôsledok starnutia, pri ktorom prsné tkanivo poklesne na hrudi a bradavky smerujú dole. Miera, do ktorej sa u ženy ptóza vyvinie závisí od mnohých faktorov, vrátane genetiky, fajčenia, body mass indexu (bmi index), počtu tehotenstiev, veľkosti pŕs pred tehotenstvom a veku.

Plastickí chirurgovia kategorizujú ptózu podľa polohy bradavky vzhľadom k podprsnému záhybu (kde sa spodná časť prsníka dotýka hrudnej steny). Tá je určená meraním stredu bradavky od hornej časti hrudnej kosti aby zistili, o koľko bradavka poklesla. Štandardná antropometrická hodnota pre mladé ženy je 21cm. Toto meranie sa používa pre posúdenie ptózy a symetrie prsníkov. Lekár posúdi uhol a projekciu prsníkov. Vrchol prsníka, ktorý zahŕňa bradavku, môže mať priamy uhol projekcie (180 stupňov) alebo ostrý uhol projekcie (väčší ako 180 stupňov) Vrchol je zriedka pod uhlom väčším ako 60 stupňov. Uhol vrcholu prsníka je čiastočne daný napätím podporných Cooperových väzov. Napríklad, keď žena leží na chrbte, uhol vrcholu prsníka sa stane tupý (menej ako 180 stupňov) zatiaľčo pomer základne k dĺžke prsníka sa pohybuje od 0,5 do 1,0.

Funkcie a zdravie

Kojenie

Primárnou funkciou pŕs - ako mliečnych žliaz - je kŕmenie a vyživovanie dieťaťa materským mliekom v období dojčenia. Guľatý tvar pŕs pomáha obmedziť stratu materského telesného tepla, pretože produkcia mlieka závisí na vyššej teplote prostredia pre správne fungovanie žliaz mliekotvorného tkaniva - mliekovodov. Čo sa týka tvaru prsníka, existuje teória, že zaoblený tvar ženského prsníka sa vyvinul, aby sa zabránilo zadúšaniu sa dieťaťa pri kojení. Je tomu kvôli malej čeľusti dojčiať, ktorá nevyčnieva z tváre aby dosiahla bradavku, a preto by mohli nozdry byť pri kojení zablokované, ak by boli prsia plochejšie (ako je tomu u šimpanzov). Teoreticky, pretože ľudské čeľuste ustúpili z tváre, ženské telo to kompenzovalo guľatými prsiami.

K laktácii môže u ženy dôjsť i mimo tehotenstva. Tento stav sa nazýva Galaktorea (spontánny tok mlieka) a môže k nemu dôjsť vzhľadom k nepriaznivým účinkom liekov (napríklad antipsychotík) extrémnej fyzickej záťaži, a endokrinným poruchám. V novorodencov k laktácii dochádza dôsledkom hormónov matky (prolaktínu, oxytocínu, atď.), ktoré sa do tela dostali zo spoločného obehového systému placenty, ktoré potom cirkulujú v krvi dieťaťa. U mužov sú mliečne žľazy tiež prítomné v tele, ale zvyčajne zostávajú nevyvinuté kvôli hormónu testosterónu. Ak však dôjde k vonkajšej laktácii je to považované za patologický príznak ochorenia hypofýzy.

Rozmnožovanie

Pri posudzovaní človeka ako zvieraťa, zoológovia navrhujú, že žena je jediný primát, ktorý má trvalé, plne vyvinuté prsia, keď nie je tehotná. U ostatných cicavcov sa u samíc prsia plne rozvinú iba vtedy, keď je tehotná.

Klinický význam

Prsník je náchylný na mnohé benígne a malígne ochorenia. Medzi najčastejšie benígne ochorenia patrí mastitída, cystické zmeny prsníka a mastalgia. Rakovina prsníka je jednou hlavných príčin úmrtí u žien.

Spoločnosť a kultúra

Antropomorfná geografia

Existuje mnoho hôr pomenovaných po prsiach, pretože sa podobajú ich vzhľadu, rovnako ako aj predmety náboženského uctievania predkov a ako symbol plodnosti a blahobytu. V Ázii bola “Prsná hora”, kde bola jaskyňa, kde budhistický mních Bodhidharma strávil veľa času v meditácii. Ďalšie takéto prsné hory sú Mount Elgon na hranici Ugandy a Kene, Beinn Chìochan a Maiden Paps v Škótsku, “Bundok ng Susong Dalaga” (Panenské prsné hory) na ostrove Talim na Filipínach, dva kopce známe ako Paps of Anu (Dá Chích Anann alebo “prsia Anu”) v blízkosti Killarney v Írsku, 2086 m vysoký Tetica de Bacares alebo “La Tetica” v Sierra de Los Filabres v Španielsku a Khao Nom Sao v Thajsku, Cerro Las TETA v Puerto Rico a prsia Afrodity na ostrove Mykonos, aby sme spomenuli len niektoré. V Spojených štátoch je Teton range pomenovaný po francúzskom slove pre prsia.

Dejiny umenia

V európskych prehistorických spoločnostiach boli plastiky ženskej postavy s výraznými a zvýraznenými prsiami bežné. Typickým príkladom je takzvaná Venuša, jedna z mnohých paleolitických figúrok Venuše so širokými bokmi a poprsím. Artefakty, ako misy, skalné rytiny a posvätné sochy s prsiami boli zaznamenané v období od 15 000 pnl. do neskorej antiky po celej Európe, severnej Afrike a Blízkom východe. Mnoho ženských božstiev predstavujúcich lásku a plodnosť bolo spojených s prsiami a materským mliekom. Postavy fenickej bohyne Astarte boli reprezentované ako stĺpy s výčnelkami v tvare pŕs. Egyptská bohyňa Isis, ktorá reprezentovala, okrem iného, ideálne materstvo, bola často zobrazovaná pri dojčení faraónov, čo potvrdzovalo ich božské postavenie ako vládcov. Niektoré mužské božstvá predstavujúce regeneráciu a plodnosti boli niekedy zobrazované s prsiami. Príkladom je riečny boh Hapy, ktorý mal byť zodpovedný za každoročné pretekanie Nílu. Ženské prsníky boli tiež prominentné v civilizácii Minoan v podobe slávnych sošiek hadích bohýň. V starovekom Grécku bolo niekoľko kultov uctievajúcich “Kourotrophos” dojčiacu matku, reprezentovanú bohyňami, ako Gaia, Hera a Artemis. Uctievanie božstiev symbolizovaných ženskými prsiami sa v Grécku prvého tisícročia stalo čoraz vzácnejšie. Populárne uctievanie ženských bohýň sa počas vzostupu gréckych mestských štátov upadlo, čo neskôr prebrala Rímska ríša.

V polovici prvého tisícročia pred naším letopočtom, grécka kultúra zažila postupnú zmenu vo vnímaní ženských pŕs. Ženy v umení boli oblečené od krku dole, vrátane ženských bohýň ako Athena, patrónka Atén ktorá reprezentovala hrdinské úsilie. Existovali však aj výnimky: Afrodita, bohyňa lásky, bola častejšie zobrazovaná úplne nahá, hoci v polohách, ktoré mali vykresliť plachosť alebo skromnosť, čo historici porovnávajú k moderným pin up dievčatám. Hoci nahí muži boli zobrazovaní v stoji, väčšina ženskej nahoty v gréckom umení bola zobrazená s kusom látky nablízku a v predklone – ochrannom postoji. Populárna legenda v tej dobe bola o Amazonkách, kmeni zúrivých bojovníčok, ktorý sa stýkal s ľuďmi len pre plodenie a ženy v ňom si dokonca odstraňovali jeden prsník, aby sa stali lepšími bojovníčkami (pravý prsník mal brániť pri narábaní s lukom a šípom). Táto legenda bola populárny motív v umení počas gréckej a rímskej antiky a slúžila ako protikladný odstrašujúci príklad.

Vnímanie tela

Mnoho žien považuje svoje poprsie, ktoré je ženským sekundárnym pohlavným znakom za dôležité pre svoju sexuálnu príťažlivosť, ako znamenie ženskosti, ktorá je dôležitá pre vnímanie seba samej. Vzhľadom k tomu, keď žena nie je so svojimi prsiami v nejakom ohľade spokojná, môže sa rozhodnúť podstúpiť plastickú operáciu na ich zväčšenie, zmenšenie alebo rekonštrukciu, ak trpela deformatívnym ochorením, ako je rakovina prsníka. Po mastektómii sa rekonštrukcia prsníka alebo prsníkov vykonáva pomocou prsných implantátov alebo autológneho prenosu tkaniva pomocou tuku a tkanív z brucha alebo chrbta (najširší sval chrbta). Zmenšenie prsníkov je operácia, ktorá zahŕňa odstránenie prebytočného prsného tkaniva, tuku a kože a premiestnenie komplexu bradavky a dvorca bradavky.

Kozmetické procedúry na vylepšenie prsníkov zahŕňajú modeláciu prsníkov (mastopexiu), zväčšenie prsníkov pomocou implantátov a kombináciu týchto zákrokov. Existujú dva typy dostupných prsných implantátov: tie plnené silikónovým gélom tie plnené fyziologickým roztokom. Tieto typy operácií prsníka môžu tiež opraviť vpadnuté bradavky uvoľnením tkaniva mliekovodov, ktoré sa zamotalo. Okrem toho v prípade obéznych žien modelácia prsníkov (mastopexia) s alebo bez zníženia objemu prsníkov, môže byť súčasťou liftingu a kontúrovania hornej časti tela u žien, ktoré prešli rozsiahlou stratu telesnej hmotnosti.

Operácia prsníkov predstavuje zdravotné riziko, ktoré môže zasahovať do schopnosti dojčiť a môže mať za následok zmenenú citlivosť komplexu bradavky a dvorca bradavky, interferenciu s mamografiou (Röntgenu prsníkov) v prípade, že má žena v prsiach implantáty. Pokiaľ ide o schopnosť dojčenia po operácii na zmenšenie prsníkov, štúdie uvádzajú, že ženy, ktoré podstúpili zmenšenie prsníkov si môžu zachovať schopnosť dojčiť v porovnaní so ženami v kontrolnej skupine, ktoré podstúpili operáciu prsníkov, pri ktorej bolo použité tkanivo z inej časti ich tela. Organizácie plastických chirurgov vo všeobecnosti odrádzajú od zväčšenia prsníkov u tínedžeriek, pretože v tomto veku môže objem prsných tkanív (mliečnych žliaz a tuku) naďalej rásť, ako dievča dospieva. Pri zmenšení prsníkov u tínedžeriek sa postupuje v súlade s údajmi toho-ktorého prípadu hypoplázie. (Pozri: hypertrofia prsníkov)

Oblečenie

Vzhľadom k tomu, že prsia sú prevažne tukové tkanivo, ich tvar môže byť do určitej miery formovaný odevom, ako napríklad tvarujúcim spodným prádlom. Zhruba 90% žien v západných krajinách bežne nosí podprsenky a často ich nosia pre podporu. Sociálna norma vo väčšine západných kultúr určuje zakrývať prsia na verejnosti, hoci rozsah zakrytia sa líši v závislosti na sociálnom kontexte. Niektoré náboženstvá pripisujú ženským prsníkom zvláštny status buď formálne alebo prostredníctvom symboliky. Islam zakazuje ženám odhaľovať prsia na verejnosti.

Mnoho kultúr asociuje prsia so sexualitou a majú tendenciu považovať holé prsia za nemravné alebo neslušné. V niektorých kultúrach, ako napríklad Himba v severnej Namíbii sú ženy s holými prsiami normálne, zatiaľčo stehná sú vysoko sexualizované a nevystavujú sa na verejnosti. V niektorých západných krajinách je prijateľné ak majú ženy na pláži odhalené prsia, hoci to nemusí byť prijateľné v centre mesta. V niektorých oblastiach sa to vzťahuje iba na odhalené bradavky. Ženy s odhalenými prsiami sú legálne a akceptované kultúrou na verejných plážach v Austrálii a vo veľkej časti Európy.

Sexuálna charakteristika

V niektorých kultúrach hrajú prsia úlohu pri ľudskej sexuálnej aktivite. Prsia a zvlášť bradavky patria medzi ľudské erotogénne zóny. Sú citlivé na dotyk, pretože majú mnoho nervových zakončení; a je bežné masírovať ich rukami alebo ústami pred alebo počas sexuálnej aktivity. Niektoré ženy môžu týmto dosiahnuť orgazmus. Výskum naznačil, že tieto pocity sú genitálny orgazmus spôsobený stimuláciou bradaviek a môžu tiež priamo súvisieť s “genitálnou oblasťou mozgu”. Vnemy z bradaviek cestujú do rovnakej časti mozgu ako vnemy z vagíny, klitorisu a krčka maternice. Stimulácia bradaviek môže vyvolať sťahy maternice, ktoré potom produkujú vnemy v genitálnej oblasti mozgu. V starovekom indickom diele Kama Sutra, ľahké škrabanie pŕs nechtami a ich hryzenie sú považované za erotické. Počas sexuálneho vzrušenia sa zväčšuje veľkosť pŕs, žilové vzory cez prsia sa stanú viac viditeľné a bradavky stvrdnú. V porovnaní s ostatnými primátmi, ľudské prsia sú pomerne veľké počas celého života dospelých žien. Niektorí autori sa domnievajú, že prsia sa mohli vyvinúť ako vizuálny signál pohlavnej dospelosti a plodnosti.

Mnoho ľudí považuje ženské ľudské telo, ktorého dôležitým aspektom sú prsia za esteticky príťažlivé, ale aj erotické. Výskum vykonaný na Victoria University vo Wellingtone ukázal, že prsia sú často prvá vec, na ktorú sa muži pozrú a hľadia na ne dlhšiu dobu než na iné časti tela. Autori štúdie sa pôvodne domnievali, že dôvodom pre tento jav je endokrinológia: väčšie prsia naznačujú vyššie hladiny estrogénu a sú znamením väčšej plodnosti, ale vedci tvrdia aj, že: “Muži sa môžu na prsia pozerať častejšie, pretože sú jednoducho esteticky príťažlivé, bez ohľadu na ich veľkosť.”

Mnoho ľudí považuje nahé ženské prsia za erotické a v mnohých kultúrach môžu vyvolať zvýšenú sexuálnu túžbu u mužov. U niektorých ľudí sa sexuálny záujem o ženské prsia líši od sexuálneho záujmu o osobu, čo môže byť považované za fetiš na prsia. Zatiaľčo americká kultúra uprednostňuje prsia, ktoré sú mladé a vo vzpriamenej polohe, niektoré kultúry uctievajú ženy s visiacimi prsiami, ktoré naznačujú materstvo a múdrosť.

Symbolizmus

V kresťanskej ikonografii niektoré umelecké diela zobrazujú ženy s prsiami v ich rukách alebo na tácke, čo znamená, že zomreli ako mučeníčky odseknutím pŕs. Jedným z príkladov je Svätá Agáta Sicílska.

Máte otázku týkajúcu sa tejto témy? Pýtajte sa


Zatiaľ bez hodnotenia

Podporte eOtazky lajkom

Vyskúšali sme a odporúčame

Tabletky na zväčšenie pŕs MammaMia

Dnes akcia: Využite zľavový kupón -10%

Naše hodnotenie:

  • Obsahuje rastlinné hormóny - fytoestrogény s výborným účinkom na rozvoj a celkové zdravie prsníkov
  • Prírodné bezpečné zloženie
  • Výhodná cena

Čítajte viac

Súvisiace témy