Rakovina prsníka

Posledná úprava 15.02.2022

Rakovina prsníka je druh rakoviny, ktorá sa vyvíja z prsných buniek.

Rakovina prsníka sa zvyčajne začína vo vnútornej výstelke mliečnych kanálikov alebo lalokov, ktoré sú zásobárňami mlieka. Zhubný nádor sa môže šíriť do iných častí tela. Rakovina prsníka, ktorá nastupuje v lalôčikoch je známa ako lobulárny karcinóm, tá ktorá sa vyvinula v kanálikoch sa nazýva duktálny karcinóm.

Prevažná väčšina prípadov rakoviny prsníka sa vyskytuje u žien. Tento článok sa zameriava na rakovinu prsníka u žien. Taktiež máme článok o mužskej rakovine prsníka.

Rakovina prsníka je najbežnejšou invazívnou rakovinou u žien na celom svete. Predstavuje 16% všetkých ženských nádorov a 22,9% invazívnych druhov rakoviny u žien. 18,2% všetkých úmrtí na rakovinu, ako u mužov tak aj u žien na celom svete sú z rakoviny prsníka.

Výskyt rakoviny prsníka je omnoho vyšší v rozvinutých krajinách v porovnaní s rozvojovými. Existuje pre to niekoľko dôvodov, aj priemerná dĺžka života je jedným z kľúčových faktorov. Rakovina prsníka je častejšia u starších žien; ženy v najbohatších krajinách žijú oveľa dlhšie než v najchudobnejších krajinách. Odborníci sa domnievajú, že rôzne životné štýly a stravovacie návyky žien v bohatých i chudobných krajinách sú ďalšími faktormi.

Anatómia ženského prsníka

 1. hrudná stena
 2. prsné svaly
 3. lalôčiky (žľazy, ktoré tvoria mlieko)
 4. povrch bradavky
 5. dvorec prsnej bradavky
 6. trubica mliekovodu, ktorá preváža mlieko do bradavky
 7. tukové tkanivo
 8. koža

Dospelá žena má prsia zložené z tuku, spojivového tkaniva a tisícov lalôčkov - drobných žliaz, ktoré produkujú mlieko. Mlieko dojčiacej matky prechádza drobnými kanálikmi (rúrkami) a je dodávané cez bradavky.

Prsníky, rovnako ako akékoľvek iné časti tela, sa skladajú z miliárd mikroskopických buniek. Tieto bunky sa množia usporiadane - nové bunky sú vyrobené aby nahradili tie, ktoré odumierajú.

Pri rakovine sa bunky nekontrolovateľne množia a je ich príliš veľa, postupne stále viac a viac.

Rakovina, ktorá začína v mliečnych trubiciach, známa ako duktálny karcinóm, je najbežnejší typ. Rakovina, ktorá začína v lalôčikoch, známa ako lobulárny karcinóm, je oveľa menej častá.

Príznaky rakoviny prsníka

Príznaky, ktoré pociťuje samotný pacient sú popísané lekárovi alebo zdravotnej sestre ako bolesť hlavy alebo bolesť. Symptóm je niečo, čo pacient a iní môžu detekovať, napríklad, vyrážku alebo opuch.

Prvé príznaky rakoviny prsníka sú obvykle oblasť zhrubnutého tkaniva v ženskom prsníku alebo hrčky. Väčšina hrčiek nie sú rakovinové; avšak, ženy by sa mali dať skontrolovať gynekológom resp. špecialistom.

Ženy, ktoré detekujú niektoré z nasledujúcich príznakov alebo symptómov by to mali oznámiť svojmu lekárovi:

 • Hrčka v prsníku
 • Bolesť v podpazuší alebo prsníku, ktorá sa nezdá byť súčasťou obdobia menštruácie
 • Jamková alebo začervenaná koža prsníka; ako pomarančová koža
 • Vyrážka okolo jednej z bradaviek, prípadne oboch
 • Zdurená hrčka (pevná) v jednom z podpazuší
 • Oblasť zahusteného tkaniva v prsníku
 • Vytekanie (niekedy môže obsahovať krv) z jednej z bradaviek
 • Zmeny vo vzhľade bradavky, môže byť zapadnutá alebo obrátená
 • Zmena veľkosti alebo tvaru prsníka
 • Koža bradavky alebo prsníka sa môže začať lúpať alebo sa na nej tvoria šupinky.

Ďaľej sa pozrieme na príčiny rakoviny prsníka a ako môže byť rakovina prsníka diagnostikovaná.

Príčiny rakoviny prsníka

Odborníci si nie sú definitívne istí, čo spôsobuje rakovinu prsníka. Je ťažké povedať, prečo sa u jedného človeka vyvíja choroba, zatiaľ čo u druhého nie. Vieme, že niektoré rizikové faktory môžu mať dopad na pravdepodobnosť vzniku rakoviny prsníka u žien.

Starnutie

Čím je žena staršia, tým vyššie je u nej riziko vzniku rakoviny prsníka; vek je rizikový faktor. Viac ako 80% všetkých ženských rakovín prsníka sa vyskytuje u žien vo veku 50 a viac rokov (po menopauze).

Genetika

U žien, ktoré majú blízkeho príbuzného, ktorý má / mal rakovinu prsníka alebo vaječníkov, je väčšia pravdepodobnosť vzniku rakoviny prsníka. Ak sa u dvoch blízkych rodinných príslušníkoch prejaví ochorenie, nemusí to nutne znamenať, že zdedili gény, ktoré ich robia zraniteľnejšími, pretože rakovina prsníka je relatívne obyčajná rakovina.

Ženy, ktorí nesú gény BRCA1 a BRCA2 majú výrazne vyššie riziko vzniku rakoviny prsníka a / alebo rakoviny vaječníkov. Tieto gény môžu byť dedičné. TP53, ďalší gén, je tiež spájaný s vyšším rizikom rakoviny prsníka.

História rakoviny prsníka

Ženy, ktoré mali rakovinu prsníka, a to aj neinvazívnu rakovinu, majú väčšiu pravdepodobnosťou znovu dostať chorobu, v porovnaní so ženami, ktoré nemajú žiadnu históriu tohto ochorenia.

Určité typy prsných hrčiek

U žien, ktoré mali niektoré typy benígnych (nezhubných) hrčiek na prsiach, je väčšia pravdepodobnosť vzniku rakoviny neskôr. Príklady zahŕňajú atypické duktálne hyperplázie alebo lobulárny karcinóm in situ.

Husté prsné tkanivo

Ženy s hustým prsným tkanivom majú väčšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny prsníka.

Vystavenie sa estrogénom

Ženy, ktorým začala menštruácia skôr alebo vstúpili do menopauzy neskôr ako zvyčajne, majú vyššie riziko vzniku rakoviny prsníka. Je to preto, že ich telá boli vystavené estrogénom po dlhšiu dobu. Vystavenie sa estrogénu začína počas cyklu, a dramaticky klesá počas menopauzy.

Obezita

Po menopauze môžu mať ženy s nadváhou a obézne vyššie riziko vzniku rakoviny prsníka. Odborníci hovoria, že u obéznych žien sú vyššie hladiny estrogénov v menopauze, ktoré môžu byť príčinou vyššieho rizika.

Výška

Vyššie ženy majú o niečo väčšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny prsníka, ako nižšie ženy, v porovnaní s priemernými. Odborníci si však nie sú istí príčinou.

Konzumácia alkoholu

Čím viac alkoholu žena pravidelne pije, tým vyššie je u nej riziko vzniku rakoviny prsníka. Odborníci uvádzajú, že ak chce žena konzumovať alkohol, nemala by presiahnuť hranicu jedného alkoholického nápoja denne.

Ožiarenie

Podrobenie sa röntgenu a CT vyšetreniu môže nepatrne zvýšiť u žien riziko vzniku rakoviny prsníka. Vedci z centra pre výskum rakoviny zistili, že ženy, ktoré boli liečené radiáciou na hrudi pre rakovinu v detstve, majú vyššie riziko vzniku rakoviny prsníka.

HST (hormonálna substitučná terapia)

Obe formy, kombinované a iba samotná terapia estrogénom, môže nepatrne zvýšiť u žien riziko vzniku rakoviny prsníka. Kombinovaná HST spôsobuje vyššie riziko.

Niektoré zamestnania

Francúzski vedci zistili, že ženy, ktoré pracovali v noci pred prvým tehotenstvom mali vyššie riziko, že sa u nich časom vyvinie rakovina prsníka.

Kanadskí vedci zistili, že niektoré pracovné miesta, a to najmä tie, ktoré privádzajú ľudské telo do styku s možnými karcinogénmi a endokrinnými disruptormi, sú spojené s vyšším rizikom vzniku rakoviny prsníka. Ako príklady možno uviesť bar / hazardné hry, výroba plastov pre automobilový priemysel, kovoobrábanie, potravinársky priemysel a poľnohospodárstvo.

Prsné implantáty môžu podmieniť prežitie rakoviny prsníka

Ženy, ktoré majú kozmetické prsné implantáty a rozvíjajúcu sa rakovinu prsníka, môžu mať vyššie riziko predčasného úmrtia z choroby v porovnaní s inými ženami. Vyhlásili vedci z Kanady v máji v roku 2013.

Tím sa zameral na preskúmanie dvanástich hodnotených článkov o pozorovacích štúdiách, ktoré boli vykonané v Európe, USA a Kanade.

Odborníci už dlho uvažovali, či by mohli kozmetické prsné implantáty sťažiť rozpoznanie zhubného nádoru v rannom štádiu, pretože vytvárajú tiene na mamografe.

V tejto poslednej štúdii autori zistili, že žena s kozmetickými implantátmi má 25% vyššie riziko, že jej bude diagnostikovaná rakovina prsníka, už v pokročilom štádiu choroby, v porovnaní s pacientmi bez implantátov.

Vedci uvádzajú, že ženy s kozmetickými prsnými implantátmi, ktoré sú diagnostikované s rakovinou prsníka majú o 38% vyššie riziko úmrtia na toto ochorenie, v porovnaní s pacientmi s diagnózou rovnakej choroby, ktoré nemajú implantáty.

Invazívne a neinvazívne typy rakoviny prsníka

 • Invazívny karcinóm prsníka - rakovinové bunky sa vymania z vnútornej strany lalokov alebo kanálikov a napadnú susedné tkanivá. S týmto typom rakoviny, môžu abnormálne bunky dosiahnuť lymfatické uzliny, a nakoniec preniknúť do iných orgánov (metastázy), ako sú napríklad kosti, pečeň a pľúca. Abnormálne (rakovinové) bunky môžu cestovať cez krvné riečisko alebo lymfatický systém do iných častí tela; a to buď na začiatku choroby, alebo neskôr.
 • Neinvazívny karcinóm prsníka - hovoríme vtedy, keď je rakovina stále vo vnútri svojho miesta pôvodu a neprepukla von. Lobulárny karcinóm in situ je pomenovanie rakoviny, ktorá je stále vo vnútri lalôčikov, zatiaľ čo duktálny karcinóm in situ, znamená, že je ešte v mliečnych kanálikoch. "In situ" znamená "vo svojom pôvodnom mieste". Niekedy sa tento typ rakoviny prsníka nazýva "predrakovinový"; to znamená, že aj keď abnormálne bunky nešíri mimo miesta pôvodu, môžu sa nakoniec vyvinúť do invazívneho karcinómu prsníka.

Diagnostikovanie rakoviny prsníka

U žien je zvyčajne diagnostikovaná rakovina prsníka po rutinnom skríningu rakoviny prsníka, alebo informovaním svojho lekára po detekcii určitých príznakov a symptómov.

Ak žena zistí niektorý z príznakov rakoviny prsníka a príznakov popísaných vyššie, mala by to okamžite oznámiť svojmu lekárovi. Lekár, častokrát praktický lekár, bude v prvom stupni vykonávať fyzikálne vyšetrenie, a potom pacienta odkáže k špecialistovi, ak si myslí, že je potrebné ďalšie posúdenie.

Príklady diagnostických testov a postupov pri rakovine prsníka

1) Kontrola prsníkov

Lekár bude kontrolovať obe prsia pacienta, zamieria sa na hrčky a ďalšie možné abnormality, ako sú zapadnuté bradavky, výtok z bradaviek alebo prípadné zmeny tvaru prsníka. Pacient bude požiadaný, aby sedel / stál s rukami v rôznych polohách, napríklad nad hlavou a bokoch.

2) Mamogram

Bežne sa používa na skríning rakoviny prsníka. Ak sa zistí niečo neobvyklé, lekár môže nariadiť diagnostický mamogram.

Rádiológ skúma výsledky mamogramu na obrazovke.

Skríning rakoviny prsníka sa stal v posledných rokoch kontroverznou témou. Experti, profesijných orgánov a skupín pacientov sa v súčasnosti nevedia dohodnúť na tom, kedy by sa mal začať mamografický skríning a ako často sa môže podstupovať. Niektorí hovoria, že rutinný skríning by mal začať, keď má žena 40 rokov, iní trvajú na 50 ako najlepšom veku, a niektorí sú presvedčený, že iba vysoko rizikové skupiny by mali mať rutinný skríning.

Skupina expertov vysvetlila, že skríning rakoviny prsníka znižuje riziko úmrtia na choroby. Dodali však, že tiež vytvorí viac prípadov falošne pozitívnych výsledkov, následkom čoho ženy zbytočne podstupujú biopsiu a chirurgické odstránenie neškodných nádorov.

V inej štúdii uskutočnenej vedcami z Inštitútu pre zdravotné postupy a klinickej praxe zistili, že mamografia neznižuje úmrtnosť rakoviny prsníka.

3) 2D v kombinácii s 3D mamografiou

Výskumníci zistili zníženie výskytu falošných poplachov, ak je použitá 3D mamografia, pravidelne v spolupráci s 2D mamografiou.

Odborníci vyšetrili 7,292 dospelých žien s priemerným vekom 58 rokov. Ich počiatočný screening bol vykonaný pomocou 2D mamografie, a potom prešli na kombináciu 2D a 3D mamografa.

Profesor a tím našli 59 zhubných nádorov u 57 pacientov. Bolo zistených 66% nádorov v oboch 2D a kombinovanej 2D / 3D projekciou. Avšak, 33% z nich boli detekované len pomocou 2D a 3D kombinácie.

Tím tiež zistil, že 2D a 3D kombinačné projekcie boli spojené s oveľa menším počtom falošných poplachov. Pri použití len 2D projekcie bolo 141 falošne pozitívnych, v porovnaní so 73 s využitím 2D a 3D kombinácie.

4) Vyšetrenie pŕs ultrazvukom

Tento typ testu môže pomôcť lekárovi rozhodnúť, či je hrčka alebo abnormalita pevná hmota alebo cysta naplnená tekutinou.

5) Biopsia

Vzorka tkaniva z viditeľnej abnormality, ako je hrča, je chirurgicky odstránená a pošlú ju do laboratória na analýzu. Ak sa potvrdí, že sú rakovinové, laboratórium určí, o aký typ rakoviny prsníka sa jedná a stupeň rakoviny (agresivity). Vedci z Technickej univerzity v Mníchove zistili, že pre presnú diagnózu, je potrebné odobrať viac nádorových miest.

6) MRI (magnetická rezonancia) skenovanie prsníka

Farbivo sa vstrekuje do pacienta. Tento typ testu pomáha lekárovi určiť rozsah rakoviny. Výskumníci z University of California v San Franciscu zistili, že MRI poskytuje užitočnú informáciu o reakcii nádoru prsníka na predoperačnú chemoterapiu omnoho skôr, ako je to možné na základe klinického vyšetrenia.

Klasifikácia rakoviny prsníka

Klasifikácia opisuje rozsah rakoviny v tele pacienta, a je založená na tom, či je invazívna alebo neinvazívna, aký veľký je tumor, či sa jedná o lymfatické uzliny, v akom rozsahu a či sa má metastázovať(rozšíriť do ďalších častí tela).

Stanovenie rakoviny je kľúčovým faktorom pri rozhodovaní o odporúčanej možnosti liečby a pri určovaní prognózy pacienta.

Klasifikácia je prevedená potom, čo je diagnostikovaná rakovina. Ak chcete hodnotenie, lekár môže nariadiť niekoľko rôznych testov, vrátane testov krvi, mamogram, röntgen hrudníka, scan kostí, CT alebo PET scan.

Pozrieme sa na dostupné liečby rakoviny prsníka a spôsoby, ktorými môžete znížiť svoje šance na získanie rakoviny prsníka.

Rakovina prsníka: Liečba a prevencia

Pri liečbe rakoviny prsníka pacienta sa bude podieľať multidisciplinárny tím na liečbu rakoviny prsníka. Tento tím sa skladá z onkológa, rádiológa, chirurga špecialistu na rakovinu, špecializovanej zdravotnej sestry, patológa, rádiologický a rekonštrukčný chirurg. Niekedy tím môže tiež zahŕňať ergoterapeuta, psychológa, dietológa a fyzioterapeuta.

Tím bude brať do úvahy niekoľko faktorov pri rozhodovaní o najlepšej liečbe pre pacienta, vrátane:

 • Typ rakoviny prsníka
 • Klasifikácia a stupeň rakoviny prsníka - aký veľký je nádor, či sa rozšíril, a ak áno, v akom rozsahu
 • Či sú alebo nie sú rakovinové bunky citlivé na hormóny
 • Celkový zdravotný stav pacienta
 • Vek pacienta (či už je po menopauze)
 • Pacientove vlastné preferencie

Hlavné možnosti liečby rakoviny prsníka môžu zahŕňať:

 • Radiačná liečba (rádioterapia)
 • Chirurgia
 • Biologická liečba (cielená farmakoterapia)
 • Hormonálna terapia
 • Chemoterapia

Chirurgia

 • Lumpektómia - chirurgicky odstráni nádor a malý okraj zdravého tkaniva okolo neho. V prípade rakoviny prsníka, je toto často nazývaná prsník šetriaca operácie. Tento typ operácie môže byť odporučený v prípade, že nádor je malý a lekár je presvedčený, že bude ľahké ho oddeliť od tkaniva okolo neho.
 • Mastektómia - chirurgické odstránenie prsníka. Jednoduchá amputácia prsníka zahŕňa odstránenie žliaz, mliekovodu, tukového tkaniva, bradavky, dvorca a niektorej kože. Radikálna mastektómia znamená tiež odobratie svalu hrudnej steny a lymfatických uzlín v podpazuší.
 • Biopsia Sentinelovej uzliny - jedná sa o chirurgické odstránenie lymfatických uzlín. Ak rakovina prsníka dosiahla lymfatické uzliny, môže sa ďalej šíriť prostredníctvom lymfatického systému do iných častí tela.
 • Rozbor axilárnych uzlín - keď sa zistí, že sentinelova uzlina obsahuje rakovinové bunky, môže lekár odporučiť odstrániť niekoľko lymfatických uzlín v podpazuší.
 • Chirurgia rekonštrukcie prsníkov - rad chirurgických postupov, ktorých cieľom je obnovovať prsia tak, že vyzerajú ako je to len možné, rovnako ako ostatné zdravé prsia. Tento postup sa môže vykonávať v rovnakej dobe ako mastektómii. Chirurg môže použiť prsný implantát, alebo tkanivá z inej časti tela pacienta.
 • Radiačná liečba (rádioterapia)

Kontrolované dávky žiarenia sú zamerané na nádor a majú zničiť nádorové bunky. Zvyčajne sa rádioterapia používa po operácii, ako aj chemoterapia na zničenie rakovinových buniek, ktoré môžu byť prípadne v okolí. Väčšinou sa rádioterapia vyskytuje asi jeden mesiac po operácii alebo chemoterapii. Každé sedenie trvá niekoľko minút; pacient môže vyžadovať tri až päť sedení týždenne po dobu troch až šiestich týždňov.

Podľa typu rakoviny prsníka ženy sa rozhodne, aký typ rádioterapie musí podstúpiť. V niektorých prípadoch nie je potrebné podstúpenie rádioterapie.

Typy radiačnej terapie zahŕňajú

 • Rádioterapia prsníka - po lumpektomii, žiarenie je zamerané na zostávajúce prsné tkanivo
 • Rádioterapia hrudnej steny - aplikuje sa po mastektómii
 • Podpora prsníka - vysoko dávka rádioterapie sa aplikuje na miesto, kde bol nádor chirurgicky odstránený. Vzhľad prsníka môže byť zmenený, a to najmä v prípade, ak sú prsia pacienta veľké.
 • Rádioterapia Lymfatických uzlín - žiarenie je zamerané na podpazušie a okolie, jeho úlohou je ničiť rakovinové bunky, ktoré dosiahli lymfatické uzliny
 • Brachyterapia u karcinómu prsníka - pacienti s včasným štádiom karcinómu prsníka u mliečnych kanálikov, pokiaľ nieje rozšírený, sa javia ako nádejní pri podstúpení brachyterapie prsníka. Táto liečba sa podáva pacientom po tom, čo boli podrobení zákroku lumpektomii. Ženy, ktoré dostali podporu na báze brachyterapie prsníka mali nižšie opakovanie hodnôt, ako aj menšie a menej závažné nežiaduce účinky.

Vedľajšie účinky rádioterapie môžu zahŕňať únavu, lymfedému, stmavnutie kože prsníka a podráždenie pokožky pŕs.

Chemoterapia

Adjuvantná chemoterapia

Lieky, ktoré sú používané na zabíjanie rakovinových buniek sa nazývajú cytotoxické lieky. Onkológ môže odporučiť chemoterapiu, ak existuje vysoké riziko vzniku rakoviny recidívy alebo šírenie rakoviny v tele.

Neoadjuvantná chemoterapia

V prípade, že nádory sú veľké, môže byť chemoterapia podávaná pred chirurgickým zákrokom. Cieľom je zmenšiť nádor, takže jeho odstránenie je jednoduchšie.

Chemoterapia môže byť tiež podávaná v prípade, že sa rakovina metastázuje - šíri do iných častí tela. Chemoterapia je tiež užitočná pri znižovaní niektorých symptómov spôsobených rakovinou.

Chemoterapia môže pomôcť zastaviť produkciu estrogénu. Estrogén môže povzbudiť rast niektorých typov rakoviny prsníka.

Vedľajšie účinky chemoterapie môžu zahŕňať nevoľnosť, vracanie, stratu chuti do jedla, únavu, bolesti v ústach, vypadávanie vlasov, a mierne vyššiu náchylnosť na infekcie. Mnohé z týchto vedľajších účinkov môžu byť zmiernené liekmi, ktoré môže lekár predpísať. Ženy nad 40 rokov môžu predčasne vstúpiť menopauzy.

Hormonálna terapia (terapia hormonálnymi blokátormi)

Hormonálna terapia sa používa pre nádory prsníka, ktoré sú citlivé na hormóny. Tieto druhy rakoviny sú často označované ako ER pozitívne (estrogén receptor pozitívne) a PR pozitívne (progesterón receptor pozitívne) typy rakoviny. Cieľom je, aby sa zabránilo recidíve rakoviny. Liečby hormonálnymi blokátormi sa zvyčajne používajú po operácii, ale môžu byť použité vopred, aby zmenšili nádor.

Ak zo zdravotných dôvodov pacient nemôže podstúpiť operáciu, chemoterapiu alebo rádioterapiu, hormonálna terapia môže byť jediná liečba, ktorú príjme.

Hormonálna terapia nebude mať žiadny účinok na rakovinu, ktorá nie je citlivá na hormóny.

Hormonálna terapia zvyčajne trvá až päť rokov po operácii.

Pre hormonálnu liečbu môžu byť použité nasledujúce lieky:

 • Tamoxifen - bráni estrogénu nadviazať na ER-pozitívne rakovinové bunky. Nežiadúce účinky môžu zahŕňať zmeny v obdobiach, návaly tepla, zvýšenie hmotnosti, bolesti hlavy, nevoľnosť, vracanie, únavu a bolesti kĺbov.
 • Inhibítory aromatázy - tento typ liekov môže byť ponúknutý k ženám po menopauze. Blokuje aromatázy. Aromatázy pomáhajú produkovať estrogén po menopauze. Pred menopauzou ženské vaječníky produkujú estrogén. Medzi príklady inhibítorov aromatázy patria letrozol, anastrozol a exemestan. Nežiaduce účinky môžu zahŕňať nevoľnosť, vracanie, únavu, kožné vyrážky, bolesti hlavy, bolesti kostí, bolesti kĺbov, stratu libida, potenie a návaly horúčavy.
 • Ovariálna ablácia alebo potlačenie - ženám sa pred menopauzou produkuje vo vaječníkoch estrogén. Ovariálna ablácia alebo potlačenie zastaví produkciu estrogénu vo vaječníkoch. Ablácia sa uskutočňuje buď prostredníctvom chirurgie alebo rádioterapie - vaječníky už nikdy nebudú fungovať a žena vstúpi čoskoro do menopauzy.

Luteinizačný hormón uvoľňujúci hormón agonista (LHRH) liek s názvom goserelín potlačí vaječníky. Pacientovi sa počas liečby zastaví cyklus, ale keď po vysadení goserelínu sa znova obnoví. Ženám v menopauze vo veku (cca 50 rokov) pravdepodobne už nikdy nezačne znova menštruácia. Nežiaduce účinky môžu zahŕňať zmeny nálady, problémy so spánkom, potenie a návaly horúčavy.

Biologická liečba (cielené lieky)

 • Trastuzumab (Herceptin) - táto monoklonálna protilátka cielene ničí rakovinové bunky, ktoré sú HER2 pozitívne. Niektoré bunky karcinómu prsníka produkujú veľké množstvo HER2 (receptor rastového faktora 2); Herceptin tento proteín zameria. Možné vedľajšie účinky môžu zahŕňať kožné vyrážky, bolesti hlavy a / alebo poškodenie srdca.
 • Lapatinib (Tykerb) - tento liek sa zameriava na bielkovinu HER2. Tiež sa používa na liečbu pokročilého metastatického karcinómu prsníka. Tykerb sa používa u pacientov, ktorí nemali dobre reakcie na Herceptin. Medzi nežiaduce účinky patrí bolesť rúk a nôh, kožné vyrážky, vredy v ústach, extrémna únava, hnačka, vracanie a nevoľnosť.
 • Bevacizumab (Avastin) - zabraňuje rakovinovým bunkám od získavania nových ciev, účinne bráni nádoru získavať živiny a kyslík. Nežiaduce účinky môžu zahŕňať kongestívne srdcové zlyhanie, hypertenziu (vysoký krvný tlak), poškodenie obličiek, poškodenie srdca, krvné zrazeniny, bolesti hlavy, a vredy v ústach. Aj keď liek nie je schválený FDA pre uvedené použitie, ho môžu lekári predpísať "off-label" (znamená použitie lieku pre iné liečebné účely, alebo iným spôsobom než ako je uvedené v schválenom súhrne informacií o lieku). Používanie tohto lieku na rakovinu prsníka je sporné. V roku 2011, FDA vyhlásila, že Avastin nie je ani efektívny, ani bezpečný pri rakovine prsníka.
 • Nízka dávka aspirínu - pravidelné podávanie nízkych dávok aspirínu môže údajne zastaviť rast a šírenie rakoviny prsníku. Rakovinové kampane upozorňujú, že aj keď súčasné výsledky ukazujú veľký prísľub, tento výskum je vo veľmi skorom štádiu a doteraz neboli preukázané účinky na ľuďoch.

Prevencia rakoviny prsníka

Zmena životného štýlu môže výrazne prispieť k zníženiu ženského rizika vzniku rakoviny prsníka.

 • Konzumácia alkoholu - ženy, ktoré pijú s mierou, alebo nepijú alkohol vôbec, sú menej náchylné k rozvoju rakoviny prsníka v porovnaní s tými, ktoré pijú pravidelne veľké množstvo. Striedmosť znamená nie viac ako jeden alkoholický nápoj za deň.
 • Telesné cvičenia - bolo preukázané, že cvičenie päť dní v týždni znižuje ženské riziko vzniku rakoviny prsníka. Výskumníci z University verejného zdravia v Severnej Karolíne oznámili, že fyzická aktivita môže znížiť riziko rakoviny prsníka, či už sa jedná o mierne alebo intenzívne, alebo pred / po menopauze. Avšak, značný prírastok hmotnosti môže negovať tieto výhody.
 • Diéta - niektorí odborníci tvrdia, že ženy, ktoré dodržiavajú zdravú, dobre vyváženú stravu môžu znížiť riziko vzniku rakoviny prsníka. "Pravidelný konzument" by mal zjesť aspoň 1 alebo 2 porcie tučných rýb týždenne (tuniak, losos, sardinky, atď)
 • Postmenopauzálna hormonálna terapia - obmedzenie hormonálnej terapie môže pomôcť znížiť riziko vzniku rakoviny prsníka. Je dôležité, aby pacient dôkladne diskutoval o výhodách a nevýhodách so svojím lekárom.
 • Telesná hmotnosť - ženy, ktoré majú zdravú telesnú hmotnosť majú výrazne nižšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny prsníka, v porovnaní so ženami trpiacimi nadváhou a obezitou.
 • Ženy s vysokým rizikom rakoviny prsníka - lekár môže odporučiť blokátory estrogénu, vrátane tamoxifén a raloxifén. Tamoxifen môže zvýšiť riziko rakoviny maternice. Preventívna operácie je možnou voľbou pre ženy s veľmi vysokým rizikom.
 • Vyšetrenie rakoviny prsníka - pacienti by mali diskutovať so svojím lekárom, kedy začať s vyšetrením a testami na rakovinu prsníka.
 • Dojčenie - ženy, ktoré dojčia/dojčili majú nižšie riziko vzniku rakoviny prsníka v porovnaní s inými ženami. Tím výskumníkov z University of Granada v Španielsku v časopise Journal of Clinical Nursing vyhlásil, že dojčenie po dobu najmenej šiestich mesiacov znižuje riziko včasného karcinómu prsníka. Platí to len pre nefajčiarky, dodal tím. Zistili, že matky, ktoré dojčili po dobu šiestich mesiacov alebo dlhšie, a ak sa u nich aj vyvinula rakovina prsníka, došlo k tomu v priemere o desať rokov neskôr ako u ostatných žien.
Máte otázku týkajúcu sa tejto témy? Pýtajte sa


Zatiaľ bez hodnotenia

Podporte eOtazky lajkom

Čítajte viac

Blízke témy