Diagnostika rakoviny prsníka

Posledná úprava 17.02.2022

Nižšie nájdete zoznam bežných testov, procedúr a skenov, ktoré môžu lekári použiť, aby zistili problém a identifikovali príčinu problému.

Lekári používajú mnoho testov na diagnostiku rakoviny prsníka a na zistene, či sa rakovina rozšírila alebo metastázovala do iných častí tela za prsia a lymfatické uzliny v podpazuší. Niektoré testy môžu lekárom pomôcť v rozhodovaní o spôsobe liečby, o tom, ktorá liečba bude najefektívnejšia. Pri väčšine typov rakoviny je jediný spôsob pre definitívnu diagnostiku rakoviny biopsia. Biopsia je odstránenie malého množstva tkaniva alebo buniek kvôli preskúmaniu pod mikroskopom. Ak nie je vykonanie biopsie možné, môže lekár navrhnúť iné testy, ktoré pomôžu pri stanovení diagnózy. Zobrazovanie testy možno používať na odhalenie, či sa rakovina rozšírila.

Diagnostika rakoviny prsníka – možnosti diagnostických postupov

Lekár by mal pri voľbe diagnostického testu brať do úvahy nasledovné faktory:

  • vek a zdravotný stav
  • predpokladaný typ rakoviny
  • príznaky a symptómy
  • výsledky predchádzajúcich testov

Série testov, ktoré sú potrebné na vyhodnotenie možnej rakoviny prsníka, začínajú väčšinou vtedy, ak si žena nahmatá hrčku pri samovyšetrení alebo ju objaví priamo lekár pri klinickom vyšetrení. Masu alebo abnormálnu kalcifikáciu možno spozorovať aj pri mamografii. Menej časté sú prípady, kedy si žena všimne začervenaný alebo opuchnutý prsník či hrčku pod pazuchou. (Pozri aj článok Príznaky rakoviny prsníka.)

Diagnostika rakoviny prsníka môže prebehnúť prostredníctvom viacerých testov. Testy sa využívajú aj pri dodatočnom testovaní potom, čo bola rakovina diagnostikovaná. Nie každá žena (alebo muž – pozri Rakovina prsníka u mužov) bude potrebovať všetky nižšie uvedené testy.

Zobrazovacie testy a diagnostika rakoviny prsníka

Nasledovné zobrazovacie testy môžu lekárom pomôcť dozvedieť sa viac o podozrivej oblasti v prsníku odhalenej pri skríningu.

Diagnostická mamografia

Diagnostická mamografia je podobná skríningovej mamografii. Rozdiel je v tom, že sa z prsníka urobí viac snímok. Často sa používa vtedy, ak má žena príznaky ako hrčku v prsníku alebo výtok z bradavky. Diagnostická mamografia sa môže použiť aj vtedy, ak sa na mamografickom skríningu odhalí niečo podozrivé.

Ultrazvuk

Ultrazvuk používa vysokofrekvenčné zvukové vlny, ktoré vytvoria obraz prsného tkaniva. Ultrazvuk môže rozlíšiť medzi pevnou masou, čo môže byť rakovina, a medzi cystou, ktorá je vyplnená tekutinou, ktorá zvyčajne nie je rakovinového pôvodu.

MR – magnetická rezonancia

Magnetická rezonancia využíva na vytvorenie detailného obrazu tela magnetické pole, nie röntgenové lúče. Magnetickú rezonanciu možno použiť aj na meranie veľkosti nádoru. Špeciálny roztok nazývaný kontrastná látka, sa pred skenovaním vypustí do žíl pacienta. Takto sa vytvorí jasný obraz možnej rakoviny. Magnetická rezonancia prsníka sa robí vtedy, ak už bola rakovina diagnostikovaná. Na rakovinu sa skontroluje aj druhý prsník, prípadne sa prostredníctvom MR zisťuje, ako moc sa choroba rozrástla a rozšírila po prsníku. Magnetickú rezonanciu možno použiť aj na skríning, spolu s mamografiou, a to u žien s veľmi vysokým rizikom rozvinutia rakoviny prsníka.

Biopsia

Biopsia znamená odobratie malého množstva tkaniva na vyšetrenie pod mikroskopom. Iné testy môžu naznačiť, že sa jedná o rakovinu, ale iba biopsia môže stanoviť definitívnu diagnózu. Patológ potom analyzuje vzorku, prípadne vzorky. Patológ je lekár, ktorý sa špecializuje na interpretáciu laboratórnych testov a vyhodnocovanie buniek, tkanív a orgánov kvôli diagnostike ochorenia. Existujú rôzne typy biopsie, klasifikujú sa podľa techniky a veľkosti ihly použitej pre zber vzorky tkaniva.

Biopsia jemnou ihlou – aspiračná biopsia

Využíva tenkú ihlu na odobratie malej vzorky buniek.

Biopsia hrubou ihlou

Používa širšiu ihlu na odobratie väčšej vzorky tkaniva. Táto technika je uprednostňovaná kvôli rozboru, ktorý má potvrdiť alebo vyvrátiť, či je abnormalita zistená pri fyzickom vyšetrení alebo zobrazovacom teste skutočne rakovina. Pri biopsii s využitím vákua sa odoberie niekoľko väčších vzoriek tkaniva. Pri tomto zákroku sa používa lokálna anestézia (liek pre blokovanie bolesti), aby sa zmiernilo nepohodlie pacienta počas zákroku.

Chirurgická biopsia

Biopsia, pri ktorej sa odoberá najväčšie množstvo tkaniva. Biopsia môže byť incizionálna, kedy sa odstráni časť hrčky, alebo excizionálna, kedy sa odstráni celá hrčka alebo podozrivá oblasť. Vzhľadom k tomu, že chirurgický zákrok sa vykonáva najlepšie po tom, čo bola stanovená diagnóza rakoviny, neodporúča sa chirurgická biopsia ako spôsob na diagnostikovanie rakoviny prsníka. Ako diagnostika rakoviny prsníka sa najčastejšie odporúča nechirurgická punkčná biopsia hrubou ihlou. Znamená to, že na odstránenie nádoru a odobratie vzorky z lymfatických uzlín je potrebný iba jeden chirurgický zákrok.

Zobrazovacími metódami navigovaná biopsia

Používa sa, ak je hrčka nehmatná, ale abnormalitu vidno na zobrazovacom teste, napríklad na mamograme. Počas tejto procedúry je ihla vedená k miestu určenia s pomocou zobrazovacej techniky, napríklad mamogramom, ultrazvukom alebo magnetickou rezonanciou. Stereotaxická biopsia sa vykonáva pomocou mamografie s cieľom pomôcť pri usmerňovaní ihly. Do prsníka môže byť zavedená malá kovová svorka na miesto, odkiaľ bola odobratá vzorka, pre prípad, že je tkanivo rakovinové a bude potrebný ďalší chirurgický zákrok. Svorka je väčšinou titanová, takže pri budúcich zobrazovacích testoch nebude spôsobovať problémy. Treba však na ňu pred ďalšími testami upozorniť vášho lekára. Zobrazovacími metódami navigovanú biopsiu (obrazom vedenú biopsiu) možno vykonať s použitím jemnej ihly, hrubej ihly alebo ako vákuovú biopsiu. Záleží od množstva tkaniva, ktoré treba odobrať. Zobrazovacie testy možno použiť aj ako pomôcku pri biopsii, kedy je hrčka hmatná, a to z dôvodu nájdenia najlepšieho miesta vhodného na odber.

Biopsia sentinelovej lymfatickej uzliny

Je to spôsob ako zistiť, či sa v lymfatických uzlinách blízko prsníka nachádza rakovina.

Analyzovanie vzorky biopsie

Analyzovanie vzorky alebo vzoriek odobratých počas biopsie môže pomôcť lekárovi spoznať špecifické črty rakoviny, podľa ktorých je možné určiť spôsob liečby.

Charakter nádoru

Vyšetrenie nádoru pod mikroskopom sa používa na určenie, či je rakovina invazívna alebo in situ, duktálna alebo lobulárna. Tiež, či sa rakovina rozšírila do lymfatických uzlín. Vyšetrujú sa aj okraje alebo hranice nádoru, meria sa ich vzdialenosť od nádoru, nazývaná šírka okraja.

ER-pozitivita a PR-pozitivita rakoviny

Testovanie na ER (estrogén receptor pozitívna) a PR (progesterón receptor pozitívna) pomáha určiť ako riziko recidívy, tak aj typ liečby, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou zníži riziko recidívy. ER a PR sa častokrát merajú aj pri DCIS (duktálnom karcinóme in situ). Vo všeobecnosti platí, že hormonálna terapia dobre zaberá pri ER-pozitívnych a/alebo PR-pozitívnych rakovinách.

HER2-pozitivita rakoviny

HER2 označuje gén, ktorý pomáha bunkám rásť, deliť sa a samým sa opravovať. Stav HER2 pomáha určiť, či by na liečbu boli vhodné lieky, ktoré sa zameriavajú na HER2 receptor (napríklad protilátková liečba trastuzumab – Herceptin). Navyše, viac ako 50% HER2-pozitívnych nádorov majú aj hormonálne receptory a môžu profitovať rovnako z hormonálnej aj HER2 cielenej liečby.

Stupeň rýchlosti rastu a zhubnosti nádoru (grading)

Aj stupeň nádoru sa určuje z biopsie. Stupeň udáva, ako moc sa rakovinové bunky líšia od zdravých buniek. Tiež to, či sú pomalšie rastúce alebo rýchlejšie rastúce. Sú tri stupne – stupeň 1 – dobre diferencované, stupeň 2 – stredne diferencované, stupeň 3 – slabo diferencované.

Váš lekár môže odporučiť ďalšie laboratórne testy na vašich nádorových vzorkách, aby mohol identifikovať špecifické gény, bielkoviny a ďalšie faktory špecifické pre nádor. Tým môže lekár ešte presnejšie určiť podtyp rakoviny.

Krvné testy

Lekár môže rozhodnúť aj o potrebe viacerých typov krvných testov, aby sa o rakovine dozvedel viac.

Kompletný krvný obraz

Používa sa na meranie množstva rôznych typov buniek, ako napríklad červené krvinky a biele krvinky vo vzorke krvi človeka. Robí sa tak preto, aby sa lekári ubezpečili, či kostná dreň funguje dobre.

Chemický rozbor séra

Tieto testy sa robia často kvôli rozboru minerálov v krvi, ako je draslík a vápnik, nazývaných elektrolyty a špeciálnych proteínov nazývaných enzýmy, ktorých hodnoty môžu byť abnormálne, ak sa rakovina šíri. Hoci aj mnohé nerakovinové ochorenia môžu spôsobiť zmeny v testoch, nie sú tieto špecifické pre rakovinu.

  • Alkalická fosfatáza – ide o enzým, ktorý môže súvisieť s rakovinou, ktorá sa rozšírila do pečene, kostí alebo do žlčových ciest.
  • Hladiny vápnika v krvi – hladiny vápnika môžu byť vysoké, ak sa rakovina rozšírila až na kosti.
  • Bilirubín, ALT a AST – celkový počet bilirubínu a enzýmov alanínaminotransferáza (ALT) a aspartátaminotransferáza (AST) vyhodnocuje funkcie pečene. Vysoké hladiny ktorejkoľvek z týchto látok môžu naznačovať poškodenie pečene, čo je znamenie, že sa rakovina mohla rozšíriť do tohto orgánu.

Testy na hepatitídu

Tieto testy možno použiť na kontrolu predchádzajúcemu vystaveniu hepatitíde B alebo hepatitíde C. Ak máte dôkaz o aktívnom víruse hepatitídy B, môže byť potrebné užívať špeciálne lieky na potlačenie vírusu ešte predtým, ako podstúpite chemoterapiu. Bez tejto liečby by sa pri chemoterapii vírus hepatitídy šíril a spôsobil poškodenie pečene.

Krvné testy na nádorové markery

Nádorové markery v sére sú nádorové proteíny v krvi človeka. Vyššie hladiny nádorových markerov v sére môžu byť spôsobené rakovinovým alebo nerakovinovým ochorením. Testovanie nádorových markerov nie je vhodné pre karcinóm prsníka v ranom štádiu, pretože markery zvyčajne nie sú vysoké. Môžu však byť užitočné na sledovanie rastu recidivujúceho alebo metastázujúceho ochorenia (spolu so symptómami a zobrazovacími testami).

Ďalšie doplnkové testy

Testy, ktoré lekár odporučí, majú vyhodnotiť, či sa rakovina šíri a v akom stupni sa nachádza. Vždy záleží na vašej anamnéze, symptómoch. Na tom, nakoľko sa rakovina v prsníku rozrástla a či sa rozšírila do lymfatických uzlín. A tiež od výsledku fyzickej prehliadky. Mnohé z týchto testov nemožno vykonať až po dobu po operácii. Tieto testy sú všeobecne odporúčané u pacientov s neskoršou fázou ochorenia. Väčšina pacientov s rakovinou prsníka v ranom štádiu nepotrebujú ďalšie zobrazovacie testy.

Röntgen

Röntgen je spôsob ako vytvoriť obraz vnútorných štruktúr tela za použitia malého množstva žiarenia. Röntgen hrudníka možno použiť na zobrazenie rakoviny, ktorá sa rozšírila z pŕs do pľúc.

Sken kostí

Sken kostí možno použiť na odsledovanie šírenia rakoviny do kostí. Pacientovi sa do žíl vpichne rádioaktívne farbivo a o niekoľko hodín sa následne vykoná kontrola pomocou špeciálnej kamery. Stopovacia látka sa hromadí v častiach kostí, ktoré sa hoja, čo je vlastne odpoveďou na poškodenie buniek rakovinou. Miesta, kde sa farbivo hromadí je tmavé, v porovnaní so zdravou kosťou, ktorá je šedá. Niektoré druhy rakoviny nevyvolajú rovnakú odozvu (hojenie) a na skene kostí sa neobjavia. Oblasti s pokročilou artritídou alebo hojenie po zlomenine sa tiež javia ako tmavé.

Počítačová tomografia (CT)

Počítačová tomografia sa používa na hľadanie nádorov v orgánoch mimo prsníkov, napríklad v pľúcach, pečeni a lymfatických uzlinách. CT sken vytvorí trojdimenzionálny obraz vnútrajšku tela prostredníctvom röntgenového prístroja. Počítač pospája tieto obrazy do detailného pohľadu priečnymi rezmi, ktoré ukazujú abnormality, vrátane väčšiny nádorov. CT sken možno tiež použiť na meranie veľkosti nádoru a toho, či sa vďaka liečbe zmenšuje. Kvôli poskytnutiu lepších detailov záberov možno vstreknúť do žily pacienta kontrastné farbivo.

Pozitrónová emisná tomografia (PET)

Aj PET sken môže byť použitý na zistenie, či sa rakovina rozšírila do orgánov mimo prsníka. Podobne ako pri CT, aj PET sken je spôsob, ako zobraziť orgány a tkanivá v tele. Malé množstvo rádioaktívnej látky sa vstrekne do žily pacienta. Túto látku podobnú cukru vstrebú bunky, ktoré využívajú najviac energie, pretože sa aktívne delia. A pretože rakovinové bunky zvyčajne využívajú energiu aktívne, absorbujú väčšinu tejto rádioaktívnej látky. Skener nasledovne túto látku detekuje a zobrazí vnútrajšok tela. Oblasti, ktoré sú najaktívnejšie sa javia ako svetlé škvrny, intenzita jasu sa meria kvôli lepšiemu popisu týchto oblastí. Na odmeranie veľkosti nádoru sa môže použiť aj kombinácia PET/CT skenu. Takýmto kombinovaným skenom sa tiež oveľa presnejšie určí umiestnenie svetlých škvŕn. PET/CT sken ukáže aj akékoľvek abnormality v kostiach, podobne ako sken z kostí.

Po tom, čo sa diagnostika rakoviny prsníka ukončí a diagnostické testy sú skompletizované, lekár vyhodnotí a s pacientom prejde všetky výsledky. Ak je diagnózou rakovina, môže lekár vďaka testom popísať rozsah rakoviny v tele – dokáže teda určiť stupeň rakoviny. Ak sa podozrivé oblasti nachádzajú mimo prsníka, mala by byť, pokiaľ je to možné, aspoň z jednej časti odobratá biopsia na potvrdenie diagnózy rakoviny. Po stanovení diagnózy možno následne pristúpiť k liečbe rakoviny prsníka.

Čítajte ďalej Príznaky rakoviny prsníka
Máte otázku týkajúcu sa tejto témy? Pýtajte saPodporte eOtazky lajkom

Čítajte viac

Blízke témy