Domov / / / Stupne rakoviny prsníka – stup...

Stupne rakoviny prsníka – stupeň rýchlosti rastu a zhubnosti nádoru

Posledná úprava 02.03.2017

Určenie stupňa rakoviny prsníka je spôsob klasifikácie výskytu a správania sa prsných rakovinových buniek sledovaných pod mikroskopom. Na zistenie stupňa nádoru sa vzorka z biopsie pozoruje pod mikroskopom. Zaraďuje sa do stupnice podľa toho, ako rakovinové bunky vyzerajú a ako sa správajú v porovnaní s normálnymi bunkami (diferenciácia). Takto môže lekár zistiť, ako rýchlo nádor rastie a ako rýchlo sa bude šíriť.

Stupne rakoviny prsníka, teda zaradenie nádoru podľa stupnice, je dôležitou súčasťou plánovania liečby rakoviny prsníka. Zároveň sa používajú na určenie prognózy, teda ďalších vyhliadok do budúcnosti.

Najbežnejší „grading systém“ (triediaci systém) pre rakovinu prsníka je takzvaná Nottinghamova modifikácia Bloom-Richardsonovej stupnice (nazývanej aj Scarff-Bloom-Richardson systém alebo Elson-Ellis systém). Využíva sa pri invazívnej rakovine prsníka – rakovine, ktorá sa rozšírila za svoje pôvodné miesto vzniku do okolitých tkanív.

Tento triediaci systém sa zakladá na 3 rôznych charakteristikách buniek v nádore. Každej z čŕt je priradené skóre 1 až 3.

 • tvorba kanálikov – percentuálne vyjadrenie nádoru (aká časť nádoru je tvorená tubulárnymi štruktúrami)

  • 1 – nádor sa skladá z viac ako 75% kanálikov (tubúl)

  • 2 – nádor sa skladá z 10% až 75% kanálikov (tubúl)

  • 3 – nádor sa skladá z menej ako 10% kanálikov (tubúl)

 • nukleárny pleomorfizmus – stupeň zmeny vo veľkosti a tvare jadier nádorových buniek (časť bunky, ktorá drží chromozómy, ktoré obsahujú genetickú informáciu)

  • 1 – jadrá sú malé a jednotné veľkosťou aj tvarom

  • 2 – jadrá sú stredné až veľké čo do veľkosti, väčšinou majú ale rovnakú veľkosť aj tvar

  • 3 – jadrá sú veľké a líšia sa veľkosťou aj tvarom

 • mitotický počet – počet buniek, ktoré sa aktívne delia

  • 1 – nádorové bunky sa delia pomaly

  • 2 – nádorové bunky sa delia strednou rýchlosťou

  • 3 – nádorové bunky sa delia rýchlo

Jednotlivé skóre z týchto troch príznakov sa spoja a dávajú celkové skóre medzi 3 a 9. Stupeň rakoviny prsníka je potom stanovený podľa celkového skóre.

Stupne rakoviny prsníka podľa systému Bloom-Richardson – modifikácia Nottingham

Stupeň

Kombinované skóre

Popis

I

3-5

Nádory nízkeho stupňa (dobre diferencované), rast sa nezdá byť rýchly a pravdepodobnosť šírenia je nízka

II

6-7

Nádory stredného stupňa (mierne diferencované), ktorých vlastnosti sú medzi stupňom 1 a 3

III

8-9

Nádory vysokého stupňa (zle diferencované), ktoré majú tendenciu rásť rýchlejšie a pravdepodobnosť ich šírenia je vysoká

Triedenie duktálneho karcinómu in situ (DCIS)

Duktálny karcinóm in situ môže byť odstupňovaný na základe vzhľadu jadier a prítomnosti mŕtvych alebo odumierajúcich rakovinových buniek (nekróza).

Stupeň

Popis

Nízky stupeň - 1

Abnormálne bunky sú malej alebo strednej veľkosti, sú však rovnakého tvaru. V bunkách nedochádza k žiadnej nekróze.

Stredný stupeň - 2

Abnormálne bunky sú malej alebo strednej veľkosti, sú však rovnakého tvaru. Sú prítomné oblasti nekrózy.

Vysoký stupeň - 3

Abnormálne bunky sú veľké a nerovnomerné. Nekróza môže alebo nemusí byť prítomná.

Čítajte ďalej Príznaky rakoviny prsníka
Máte otázku týkajúcu sa tejto témy? Pýtajte sa


Zatiaľ bez hodnotenia

Podporte eOtazky lajkom

Čítajte viac

Blízke témy