Vplyv rakoviny prsníka na plodnosť a tehotenstvo

Posledná úprava 21.02.2022

Ak vám bola diagnostikovaná rakovina prsníka, vynorí sa veľmi veľa emócií a musíte urobiť veľmi veľa rozhodnutí. Môže to byť zdrvujúce. A ak chcete v budúcnosti otehotnieť a mať deti, stáva sa rozhodovanie ešte zložitejším.

Mnohé ženy s diagnostikovanou rakovinou prsníka majú obavy kvôli plodnosti. Pretože je ale situácia každej jednej ženy jedinečná, nie je jednoduché študovať tehotenstvo u žien s rakovinou prsníka alebo tehotenstvo u žien, ktoré boli na rakovinu prsníka liečené. Je ťažké nájsť ženy s rovnakým stavom rakoviny a plodnosti, ktoré by bolo možné porovnať v randomizovaných klinických testoch. Doteraz uskutočnené štúdie sa väčšinou týkali iba malých skupín žien. Napriek tomu existujú určité smernice a výsledky výskumov, ktoré môžu pomôcť vám a vášmu lekárovi v rozhodovaní.

Ak sú deti pre vás dôležité, je pri plánovaní vašej liečby veľmi dôležité prebrať s lekárom aj možnosti okolo zachovania vašej plodnosti. Výskum ukazuje, že lekári častokrát neposkytujú dostatok informácií o tom, čo sa môže stať s plodnosťou pri rôznych druhoch liečby rakoviny prsníka. Lekári tiež nezvyknú odoslať pacientku pred začatím liečby na konzultáciu k odborníkovi na plodnosť. Ak teda nezačne rozhovor lekár, začnite o svojich obavách hovoriť vy.

Rakovina prsníka a tehotenstvo - druhy liečby, ktoré ovplyvňujú plodnosť

Niektoré druhy liečby rakoviny prsníka môžu spôsobiť dočasnú neplodnosť, prípadne sťažiť otehotnenie po skončení liečby. Iné druhy liečby spôsobujú trvalú a nezvratnú menopauzu, čo znamená, že žena zostane trvalo neplodná.

Plodnosť po hormonálnej terapii

Existujú tri lieky na hormonálnu terapiu na liečbu rakoviny prsníka u žien pred menopauzou:

 • tamoxifen
 • raloxifen (Evista)
 • teromifen (Fareston)

Tieto lieky hormonálnej terapie môžu spôsobiť, že sa stane váš menštruačný cyklus nepravidelným alebo sa ukončí a vaše vaječníky prestanú produkovať vajíčka. Mnoho žien pred menopauzou sú stále plodné a po ukončení hormonálnej liečby sa ich menštruačný cyklus znovu začne. Je ale dôležité vedieť, že niektoré ženy majú po hormonálnej terapii problémy s otehotnením.

Plodnosť po zastavení činnosti vaječníkov

Zastavenie činnosti vaječníkov (ku ktorej môže dôjsť po liečbe alebo chirurgickom zákroku), sa niekedy využíva pri HR pozitívnej rakovine prsníka alebo na zníženie rizika u žien s veľmi vysokým rizikom rakoviny prsníka.

Na dočasné zastavenie tvorby estrogénu vo vaječníkoch sa používajú lieky ako Zoladex (goserelin) alebo Lupron (leuprolid). Tieto lieky spôsobujú chemickú neplodnosť. Plodnosť sa po ukončení liečby opäť vráti.

Ak sú vaječníky odstránené chirurgicky, je neplodnosť trvalá.

Plodnosť po chemoterapii

Mnoho žien chce vedieť, či budú po chemoterapii plodné. Plodnosť po chemoterapii závisí od dvoch vecí. Od veku a od typu a dávkovania chemoterapeutika, ktoré pacientka dostáva.

Vek: tak, ako žena starne, tvoria jej vaječníky stále menej a menej plodné vajíčka. Keď sa dostane do menopauzy, vaječníky prestanú produkovať plodné vajíčka úplne.

 • Ženy, ktoré sú liečené na rakovinu v mladšom veku ako 30 rokov, majú vyššiu šancu po chemoterapii otehotnieť. Celkovo, čím je žena mladšia, tým je vyššia pravdepodobnosť, že aj po chemoterapii budú vaječníky produkovať plodné vajíčka.
 • Čím bližšie je žena k menopauze (teda priemerný vek 51 rokov), tým je pravdepodobnejšie, že po chemoterapii zostane v menopauze a teda nebude môcť otehotnieť.
 • Ženy vo veku 40 a staršie majú vyššiu pravdepodobnosť, že po chemoterapii zostanú v menopauze.

Typy a dávky chemoterapeutík: je známe, že určité chemoterapeutiká spôsobujú neplodnosť s väčšou pravdepodobnosťou ako iné. Patrí sem aj Cytoxan (cyklofosfamid), Platinol (cisplatin) a Adriamycin (doxorubicín) so sebou nesú stredné riziko straty plodnosti.

Na druhú stranu, u niektorých chemoterapeutík je menej pravdepodobné, že spôsobia neplodnosť:

 • metotrexát (Mexate, Folex, Rheumatrex)
 • fluóruracil (5-fluóruracil – Adrucil)
 • vinkristín (Oncovin, Vincasar PES, Vincrex)

Taxány:

 • Taxol (paclitaxel)
 • Taxotere (docetaxel)
 • Abraxane

Ide o relatívne novú skupinu chemoterapeutík. Bolo vykonaných niekoľko štúdií, týkajúcich sa vplyvu týchto liekov na plodnosť, výsledky však doteraz nie sú jasné.

Vzhľadom k tomu, že výskum v tejto oblasti je obmedzený, môže byť ťažké poskytnúť konkrétnej žene presnú informáciu o šancách na udržanie jej plodnosti.

Čo je doteraz známe:

 • Včasná menopauza spôsobená chemoterapiou môže byť dočasná. Inými slovami, menštruačná perióda sa môže zastaviť a po chemoterapii znovu začať. Môže to však trvať aj niekoľko mesiacov alebo rok či viac.
 • Menzes nemusí vždy znamenať plodnosť. Ak vám aj perióda po liečbe znovu začne, môže byť plodnosť neistá. Na potvrdenie plodnosti je vhodné navštíviť reprodukčné centrum.
 • Ženy, ktoré dostávajú relatívne vysoké dávky chemoterapie majú vyššiu pravdepodobnosť neplodnosti po liečbe než ženy na nižších dávkach.
 • Chemoterapeutiká sa dávajú zvyčajne v kombinácii, nie samostatne. Ak sa použijú v kombinácii, môže byť vplyv na plodnosť rozdielny. Je tiež potrebné vedieť, že jeden liek možno podávať v rôznych dávkach a rôznych kombináciách.
 • Niektoré ženy majú po chemoterapii menštruáciu bezo zmien, môžu bez ťažkostí otehotnieť. Iné môžu však mať s otehotnením problémy. Je to preto, že chemoterapia môže zničiť nezrelé vajíčka vo vaječníkoch.
 • Keď sa vám po chemoterapii perióda vráti, znamená to, že niektoré vajíčka dozrievajú. Počet vajíčok však môže byť nižší než pred chemoterapiou.
 • Pretože chemoterapia môže spôsobiť vrodené chyby, odporúčajú lekári počas chemoterapie antikoncepciu – nie však antikoncepčné tabletky – aby ste počas liečby neotehotneli.
 • Je dôležité počkať aspoň 6 mesiacov (prípadne dlhšie), než po chemoterapii otehotniete. Inak by bolo veľmi pravdepodobne oplodnené vajíčko poškodené chemoterapiou.
 • Po chemoterapii môže byť obdobie plodnosti iba krátke. Znamená to, že aj ženy, ktoré po chemoterapii znovu dostali menzes, majú vyššie riziko skoršieho nástupu menopauzy.

Výskumníci študujú ovariálnu supresiu, teda pozastavenie funkcie vaječníkov za pomoci liekov, aby pomohli chrániť ženské vajíčka počas chemoterapie. Je to ale veľmi kontroverzné, pretože je k dispozícii iba veľmi málo informácií.

Niektorí lekári sa obávajú, že lieky používané na potlačenie funkcie vaječníkov (GnRH) môžu interferovať so schopnosťou chemoterapeutík zabíjať rakovinové bunky, keď tieto bunky aktívne rastú. Agonisty GnRH (hormónu uvoľňujúceho gonadotropín) sú hormóny a popri potláčaní funkcie vaječníkov môžu tiež zastaviť alebo spomaliť rast rakovinových buniek. Takto sa rakovinové bunky stanú menej citlivé voči chemoterapii.

Agonisty GnRH blokujú špeciálny hormón vytváraný v mozgu, ktorý hovorí vaječníkom, aby sa pripravili na ovuláciu. K ovulácii dochádza, keď sa dozreté vajíčko uvoľní z vaječníku a následne je pripravené na oplodnenie. Ak je GnRH zablokovaný, k ovulácii nedochádza.

Plodnosť po cielenej terapii

Na liečbu rakoviny prsníka u žien pred menopauzou sa využívajú tri cielené terapie:

 • Herceptin (trastuzumab) možno použiť na liečbu metastázujúceho HER2-pozitívneho ochorenia a raného štádia HER2-pozitívnej rakoviny prsníka po chirurgickom zákroku.
 • Tykerb (lapatinib) možno podávať v kombinácii s Xelodou (kapecitabín), čo je druh chemoterapeutika na liečbu pokročilého štádia HER-2 pozitívnej rakoviny prsníka, ktorá už nereaguje na antracyklíny, taxány a Herceptin. Tiež v kombinácii s Femarou (letrozol), čo je typ hormonálnej terapie používaný na liečbu žien po menopauze s diagnostikovanou HR pozitívnou , HER-2 pozitívnou pokročilou rakovinou prsníka.
 • Avastin (bevacizumab) sa používa v kombinácii s Taxolom (paklitaxel). Lieči sa tak metastatická HER-2 negatívna rakovina prsníka u pacientov, ktorí ešte neabsolvovali chemoterapiu kvôli metastatickej rakovine prsníka. (Americký Úrad pre potraviny a liečivá však odporučil nepoužívať Avastin na liečbu rakoviny prsníka, pretože sa neukázal ako bezpečný ani efektívny.)

Pretože sú lieky na cielenú terapiu relatívne nové, aspoň v porovnaní s inými formami liečby rakoviny prsníka, nebolo urobených mnoho výskumov o tom, aký môžu mať vplyv na plodnosť. Keďže je liečba cielená, čo znamená, že sa zameriava na špecifické črty rakovinových buniek (ako napríklad proteín, ktorý umožňuje rast rakovinových buniek neštandardným spôsobom), je menej pravdepodobné, že táto liečba poškodí normálne, zdravé bunky (ako pri chemoterapii). Je tiež povzbudivé, že ženy liečené Herceptinom dokázali po ukončení liečby otehotnieť.

Väčšina lekárov odporúča počkať 6 mesiacov až rok, než žena po absolvovaní cielenej liečby otehotnie.

Plodnosť po rádioterapii

Rádioterapia (ožarovanie) pri rakovine prsníka nemá vplyv na plodnosť.

Ak ale súčasne podstupujete chemoterapiu a v budúcnosti chcete otehotnieť, mali by ste začať s liečbou plodnosti ešte pred ožarovaním. Liečba plodnosti v tomto kontexte znamená odobratie vajíčok, ich oplodnenie a uloženie až pokým neukončíte liečbu.

Vajíčka by mali byť odobraté pred začatím ožarovania. Je to preto, že vajíčka, ktoré začínajú dozrievať, môžu byť ovplyvnené malým množstvom radiácie šíriacej sa z oblasti prsníka, čo je hlavná oblasť liečby.

Ak počkáte, kým vám odoberú vajíčka, nie je príliš pravdepodobné, že by bolo ožarovanie menej účinné.

Tiež nie je pravdepodobné, že malé množstvo žiarenia, ktoré sa rozptýli od pŕs, bude mať vplyv na nezrelé vajíčka vo vaječníkoch.

Diagnostikovanie rakoviny prsníka počas tehotenstva

Ak ste tehotná, môže byť zistenie, že máte rakovinu prsníka, zdrvujúce. V rovnakom čase, keď sa tešíte, že na svet privediete nový život, vstupujete do boja o svoj vlastný. Môžete mať obavy, že by liečba mohla poškodiť vaše dieťa. Alebo sa môžete obávať, že liečba nebude natoľko účinná, ak ste tehotná.

Kvôli tehotenstvu sa prsia stávajú navreté a citlivé, pretože rastú aj mliečne kanáliky, ktoré sa chystajú na kojenie. Kvôli opuchu môže byť nahmatanie drobných hrčiek oveľa zložitejšie. Z tohto dôvodu mávajú ženy, ktorým diagnostikujú rakovinu prsníka počas tehotenstva, rakovinu v pokročilejšom štádiu než iné ženy. Napriek tomu mnohé štúdie na tému rakovina prsníka a tehotenstvo ukazujú, že tehotné ženy reagujú na liečbu rovnako dobre ako iné ženy rovnakého veku a s rovnakým stupňom a typom rakoviny prsníka. Je dôležité, aby ste urobili všetko pre vyliečenie rakoviny prsníka, aby ste mohli byť matkou pre svoje dieťa po mnoho rokov, ktoré ešte len prídu.

Podľa amerického Národného inštitútu pre rakovinu, sa rakovina prsníka vyskytne pri jednom z 3000 tehotenstiev. Je tiež dobré vedieť, že väčšina hrčiek na prsníku, ktoré sa objavia počas tehotenstva, nie je rakovinových (pozri viac nezhubný nádor prsníka). Napriek tomu by ste mali o každej nahmatanej hrčke informovať svojho lekára. Nečakajte až do pôrodu.

Rakovina prsníka a tehotenstvo – skríningové vyšetrenie počas tehotenstva

Vaše prsia podstupujú počas tehotenstva ohromné zmeny. Zväčšujú sa mliečne kanáliky, pripravujú sa na kojenie, častokrát až zdvojnásobia svoju veľkosť, stávajú sa ťažkými. Prsia sú na pocit oveľa pevnejšie a mohutnejšie. Práve kvôli týmto zmenám je zložitejšie rakovinu prsníka počas tehotenstva diagnostikovať. Aj obavy, či a aký vplyv majú zobrazovacie techniky na vyvíjajúce sa dieťa, môže obmedziť diagnostické možnosti u žien s predpokladanou rakovinou prsníka.

Niekoľko málo štúdií sa zameralo na to, ako sa najčastejšie odhalí rakovina prsníka počas tehotenstva. Tiež bezpečnosť a spoľahlivosť mamografu, ultrazvuku a iných zobrazovacích techník počas tehotenstva.

Príznaky rakoviny prsníka počas tehotenstva

Rakovina prsníka diagnostikovaná počas tehotenstva alebo krátko po pôrode sa väčšinou objaví ako nebolestivá hrčka v prsníku. Netreba však zabúdať, že väčšina hrčiek odhalených počas tehotenstva nie je rakovina.

Je dobré vedieť, že ak si objavíte hrčku v priebehu tehotenstva, je málo pravdepodobné, že ide o rakovinu prsníka. Napriek tomu by ste o nej mali povedať lekárovi a podrobiť sa vhodným testom, ktoré by rakovinu potvrdili alebo vyvrátili. Nečakajte až do pôrodu, ani neprestávajte kojiť, kým vám prekontrolujú hrčku.

Ak ste teda tehotná a nahmatali ste si hrčku v prsníku, aké testy sú pre vás a vaše dieťa vhodné?

Mamografia

Mamografia sa počas tehotenstva zvažuje u tých žien, ktoré majú príznaky alebo symptómy ukazujúce na možný problém s prsníkmi.

Mamografia je počas tehotenstva pomerne bezpečná. Pri vyšetrení je potrebné iba nízke množstvo žiarenia, a radiácia je zameraná iba na prsia, takže väčšina iné časti tela ani nezasiahne. Kvôli osobitnej ochrane sa na brucho umiestňuje štít, ktorý blokuje prípadný radiačný rozptyl.

Pravidelný mamografický skríning u žien bez symptómov sa počas tehotenstva nevykonáva.

Ultrazvuk

Ultrazvuk je považovaný za bezpečný nástroj na „nahliadnutie“ dovnútra prsníka u tehotnej ženy. Používa sa väčšinou pred mamografiou na vyhodnotenie hmatateľnej hrčky (teda hrčky, ktorú prstami cítite).

U tehotných aj netehotných žien dokáže ultrazvuk presne ukázať, či je hrčka neškodná cysta naplnená tekutinou, alebo pevná hmota, ktorá by mohla byť rakovinová. Je však menej presný pri rozlíšení medzi pevnou hrčkou, pri ktorej ide o rakovinu a pevnou hrčkou, ktorá rakovinou nie je.

Magnetická rezonancia

Podľa amerického Úradu pre potraviny a liečivá nebola stanová miera bezpečnosti magnetickej rezonancie počas tehotenstva. Napriek tomu väčšina malých štúdií zaoberajúcich sa magnetickou rezonanciou počas tehotenstva ukazuje, že nespôsobuje žiadne problémy. Magnetická rezonancia sa niekedy používa na kontrolu tých hrčiek v prsníkoch u tehotných žien, ktoré by podľa mamografie mohli byť rakovinové.

Biopsia

Aby bolo možné diagnostikovať rakovinu prsníka s istotou, či už u tehotných alebo netehotných žien, musia lekári odstrániť malé množstvo z podozrivej hrčky na prsníku. Tento proces sa nazýva biopsia. Tkanivo možno odobrať ihlou alebo chirurgicky odstrániť celú hrčku (excizionálna biopsia).

Biopsiu prsníka počas tehotenstva možno zvyčajne vykonať ako ambulantný zákrok. Lekár použije liek na znecitlivenie tej oblasti pŕs, kde vykoná biopsiu. Pre dieťa tu vzniká malé riziko. Biopsiu možno vykonať aj v celkovej anestézii, ak je to potrebné, riziko pre dieťa je iba malé.

Ihlové biopsie sú pre dojčiace matky bezpečné. Riziko infekcie je vyššie pri excizionálnej biopsii, pretože ide o väčší zákrok. Do operovanej oblasti môže unikať materské mlieko. Ak sa tak stane, môže byť mlieko odčerpané jemnou ihlou.

Rakovina prsníka a tehotenstvo – liečba rakoviny prsníka počas tehotenstva

Pretože je kombinácia rakovina prsníka a tehotenstvo relatívne zriedkavá, bolo uskutočnených iba málo výskumov týkajúcich sa rakoviny prsníka počas tehotenstva. Napriek tomu je veľmi dôležité, aby tehotné ženy dostali riadnu, vynikajúcu onkologickú starostlivosť. Aby sa tak stalo, vypracovalo 19 významných amerických inštitúcií zaoberajúcich sa rakovinou pokyny na liečbu rakoviny prsníka počas tehotenstva, ktoré využívajú stovky inštitúcií po celom svete.

Pokyny či smernica na liečbu sa líšia podľa stupňa rakoviny tak, aby matka aj dieťa dostali tú najlepšiu možnú starostlivosť.

Prvý trimester

Ak je žena tehotná 3 mesiace alebo menej, uvažuje smernica o možnosti ukončenia tehotenstva. Smernica nehovorí, že musíte ukončiť tehotenstvo, pretože vám diagnostikovali rakovinu prsníka. Je to však jedna z možných volieb, a pri rozhodovaní je dôležité zvážiť všetky možnosti.

V prvých troch mesiacoch tehotenstva, ak sa rozhodnete tehotenstvo neukončiť, je ďalším krokom mastektómia s axilárnou lymfadenektómiou. Mastektómia sa v tejto fáze tehotenstva odporúča miesto lumpektómie a ožarovania. Je to preto, že ožarovanie nie je počas tehotenstva bezpečné. (U žien, ktoré nie sú tehotné, je lumpektómia a rádioterapia rovnako účinná ako mastektómia.) Po chirurgickom zákroku odporúčajú pokyny začatie chemoterapie v druhom trimestri. Chemoterapia by sa nemala podstupovať počas prvého trimestra. Je dôležité poznamenať, že ak je potrebné ožarovanie a hormonálna liečba, mali by ste počkať, kým sa dieťa nenarodí.

Druhý trimester

Ak vám diagnostikujú rakovinu prsníka počas druhého trimestra tehotenstva, odporúča smernica buďto mastektómiu alebo lumpektómiu, s axilárnou lymfadenektómiou. Pred operáciou by mala pacientka podstúpiť chemoterapiu. Ak vám lekár odporúča lumpektómiu, mala by vám byť po narodení dieťaťa podaná potrebná rádioterapia a hormonálna terapia.

Tretí trimester

Smernica odporúča pri diagnostikovanej rakovine prsníka v treťom trimestri mastektómiu alebo lumpektómiu, spolu s axilárnou lymfadenektómiou. Ak je to potrebné, možno bezpečne použiť aj chemoterapiu. Ožarovanie a hormonálna terapia, ak je to potrebné, sa podáva až po narodení dieťaťa.

Tehotenstvo po liečbe rakoviny prsníka

Ako všeobecné odporúčanie radia mnohí lekári ženám pred menopauzou s rakovinou prsníka v skorom štádiu počkať asi dva roky po diagnostikovaní a liečbe, kým otehotnejú. Je to preto, že rakovina prsníka v počiatočnej fáze, ktorá by sa opakovala, sa zvyčajne vráti v prvých dvoch rokoch po diagnostikovaní a liečbe. Ženy pred menopauzou, ktorým bola diagnostikovaná rakovina prsníka v pokročilom štádiu, zvyčajne podstupujú liečbu, ktorá trvá dlhšie ako 2 roky. Vzhľadom k tomu, že môže liečba pokračovať dlhšie, je rozhodovanie o tehotenstve zložitejšie a komplexnejšie u žien s rakovinou prsníka v pokročilom štádiu.

Podľa jednej štúdie z roku 2006, ženy s rakovinou prsníka v rannom štádiu nemusia čakať celé dva roky než otehotnejú. 6 mesačné čakanie nespôsobilo výrazný nárast rizika rakoviny alebo tehotenstva. Táto štúdia tiež potvrdila, že ženy s diagnózou pokročilého štádia rakoviny prsníka musia plánovať načasovanie tehotenstva oveľa komplexnejšie. To isté platí aj u žien, ktoré potrebujú ďalšiu liečbu.

Najdôležitejšia vec, ktorú by ste mali vedieť je fakt, že nič nie je vytesané do kameňa. Ak chcete otehotnieť a vaša diagnóza a liečba sú priaznivé, nemusí byť potrebné čakať dlhšie ako 6 mesiacov. Spolupracujte s lekárom, aby ste mohli identifikovať a pochopiť vašu špecifickú situáciu. Potom porozmýšľajte nad svojimi osobnými želaniami a obavami, a to s ohľadom na vaše nenarodené alebo plánované dieťa. Ak máte partnera, zavážia pri vašom rozhodovaní aj jeho obavy. Spolu si môžete vypracovať spoločné priority a vytvoriť si plán.

Dojčenie

Ak máte dieťa po liečbe rakoviny prsníka, možno sa obávate, či je bezpečné dojčiť ho. Môžete ho dojčiť, pokiaľ nepodstupujete chemoterapiu alebo hormonálnu terapiu.

Ak ste na jednom prsníku podstúpili lumpektómiu nasledovanú ožarovaním, nebude pravdepodobne tvoriť mnoho mlieka. Netreba sa však obávať, prsník, ktorý nebol ožarovaný, dokáže zvyčajne vytvoriť dostatok mlieka na nakŕmenie vášho bábätka.

Či už dojčíte alebo nie, úzke spojenie s dieťaťom počas kŕmenia vám obom poskytne dôverný a blízky kontakt a pocit pokoja a pohody.

Antikoncepcia po liečbe rakoviny prsníka

Antikoncepčné tabletky sa vo všeobecnosti považujú za nebezpečné, pokiaľ ide o ženy pred menopauzou s anamnézou rakoviny prsníka. Zvyšujú hladiny hormónov, ktoré tvorí telo (tým vlastne dokážu premôcť menštruačný cyklus). Kvôli tomu odporúča väčšina lekárov používať bariérovú antikoncepciu, teda kondómy, pesary alebo nehormonálne vnútromaternicové telieska (IUD).

Možnosti, ak po liečbe rakoviny prsníka nemôžete otehotnieť

Napriek tomu, že vaše vaječníky prestali natrvalo produkovať po liečbe vajíčka, môžete sa stať matkou. Existuje viacero možností.

Liečba plodnosti

Možno odobrať vlastné vajíčka alebo darcovské vajíčka a oplodniť ich in vitro. Vajíčka možno tiež zmraziť na neskoršie oplodnenie.

Adopcia

Hoci ide zvyčajne o zdĺhavý proces, je adopcia riešením, ako sa stať rodičom a vychovávať dieťa v láskyplnom prostredí.

Záležitosti ohľadom plodnosti, o ktorých je potrebné hovoriť pred začatím liečby

Väčšina lekárov považuje liečbu rakoviny prsníka za dôležitejšiu než problematiku plodnosti. Nemusí si však zvoliť buď jedno alebo druhé, rakovina prsníka a tehotenstvo sa nevylučujú. Mnohé ženy úspešne prejdú liečbou a následne porodia zdravé dieťa.

Ak chcete otehotnieť po liečbe rakoviny prsníka, je dôležité rozprávať sa s lekárom o vašej plodnosti ešte predtým, než začnete liečbu.

 • Ako vážna je vaša diagnóza? Aká je vaša prognóza? Odvážite sa stať sa v budúcnosti rodičom? Alebo kvôli svojej prognóze nechcete na seba brať ďalšie riziká?
 • Ako bezpečné je pre vás otehotnieť? Porozprávajte sa s lekárom o bezpečnosti tehotenstva, pretože to súvisí s typom rakoviny, ktorá vám bola diagnostikovaná. Neexistujú dôkazy, že by tehotenstvo ovplyvňovalo prognózu žien s diagnostikovanou rakovinou prsníka. Každá situácia je však jedinečná a treba ju prehodnotiť.

Ak je váš lekár presvedčený, že by bolo pre vás tehotenstvo relatívne bezpečné, opýtajte sa na možnosti zachovania vašej plodnosti. Urobte tak ešte pred začatím liečby. Pravdepodobne sa budete chcieť pýtať nasledovné otázky:

 • Má u mňa zmysel zmrazovať vajíčka?
 • Môžem si nechať zmraziť a uskladniť vajíčka teraz pre prípad, že nebudem neskôr schopná vajíčka produkovať?
 • Je stimulácia vaječníkov (spolu s in vitro fertilizáciou) jediná reálna možnosť, ako si zachovať dostatok vajíčok?
 • Existuje iný typ liečby plodnosti, ktorý by bol pre mňa menej rizikový?
 • Mala by byť zmrazená časť tkaniva vaječníkov namiesto alebo spolu s vajíčkami či embryami?
 • Mala by som uvažovať nad užívaním liekov na potlačenie funkcie vaječníkov počas chemoterapie?
 • Aké sú s každým prístupom spojené požiadavky a náklady – medicínske, finančné, časové?
 • Je možné liečbu odložiť? Bolo by pre mňa bezpečné odložiť liečbu o 6 týždňov, aby mi zostal čas na stimuláciu ovulácie a mimotelové oplodnenie?
 • Sú pre mňa lieky na plodnosť bezpečné? Sú hormóny, ktoré sa používajú na stimuláciu vaječníkov pre mňa bezpečné, alebo sú hladiny estrogénov riskantné?
 • Aká je moja miera angažovanosti? Ak máte záväzný vzťah, musíte si byť istá, že vy aj váš partner ste rovnako odhodlaní mať deti.
 • Môžem požadovať procedúry týkajúce sa plodnosti? Zistite si, či vám vaša zdravotná poisťovňa uhradí procedúry a zamyslite sa nad tým, čo robiť, ak nebudú kompletne kryté.

Máte otázku týkajúcu sa tejto témy? Pýtajte saPodporte eOtazky lajkom

Čítajte viac

Blízke témy