Môže viesť nadváha k zdravotným problémom?

14/08/2014
Pýta sa: eri
Pošlite otázku cez email, Google +, Twitter alebo Facebook
Pridať odpoveď alebo sa prihláste tu ak máte účet ODBORNÍK (čo je to?)