Nespavosť v puberte

Posledná úprava 05.12.2022

Nespavosť v pubertedve hlavné príčiny. Prvou sú zmeny v biologických hodinách (spolu s inými fyziologickými zmenami), ktoré ovplyvňujú rytmus spánku a bdenia. A druhou je emocionálna záťaž a stres.

Keď sa raz nespavosť v puberte rozvinie, môžu sa pridružiť ďalšie sekundárne príčiny, rovnako ako u dospelých. Dospievajúci ľudia sa môžu stať závislými na kofeíne, aby sa ráno prebrali, ich spánkový harmonogram sa úplne naruší a môže sa vyvinúť aj ťažká spánková úzkostná porucha. Toto všetko samozrejme nespavosť dospievajúceho iba zhorší.

Nespavosť v puberte môžu spôsobiť problémy medzi rodičmi a puberťákmi. Môže sa však rýchlo zlepšiť, ak pochopíte jej príčiny a urobíte potrebné zmeny a opatrenia.

Niekedy sa nespavosť u dospievajúceho človeka stane veľmi závažnou. Hlavne vtedy, ak sa fyzické a emocionálne faktory nespavosti skombinujú, a tým ešte zhoršia. Ak proti nespavosti nefungujú prírodné prostriedky a stres sa denne nabaľuje, je potrebné lekárske ošetrenie a odborná liečba.

Keď sa biologické hodiny búria

Keď sa deti dostanú do obdobia puberty, akási neznáma túžba ich núti ísť do postele veľmi neskoro a druhý deň samozrejme veľmi neskoro vstávať, snáď až okolo obeda.

O príčinách zmien v biorytme sa dosť špekulovalo. Má to niečo spoločné so zvýšenou činnosťou hypofýzy a hypotalamu, čo má veľmi blízko k biologickým hodinám, známym inak aj ako suprachiazmatické jadro (to súvisí s cirkadiánnym rytmom).

Mohlo by tiež ísť o vplyv hormonálnych zmien a hormonálnej nerovnováhy. Nikto s istotou nevie povedať, čo spôsobuje tento typ zmien v spánkovom vzorci u dospievajúcich ľudí. S určitosťou ale vieme, že je to vcelku bežná záležitosť.

Pamätáte si to energické dieťa, ktoré vám ráno vrazilo do spálne a skákalo po posteli ako po trampolíne, hoci ste sa vy stále snažili spať? Kam sa zrazu podelo? Rodičia sa môžu zhroziť, keď sa ich urozprávaný ranostaj znenazdajky zmení na nevrlú nočnú sovu, ktorá nikdy nechce ísť spať a je takmer nemožné zobudiť ho skôr ako pred obedom.

Samozrejme, denný rozvrh a povinnosti dospievajúceho a jeho biorytmus spolu práve neladia. Škola začína ráno o ôsmej, ale telesnému rytmu adolescenta by skôr vyhovovalo 11 hodín dopoludnia. Navyše je tu fakt, že mladý dospievajúci človek potrebuje veľa spánku, približne 9 hodín pre optimálne zdravie, rast, náladu a fungovanie. Znamená to, že mladí nemôžu ísť spať neskoro a vstávať skoro, hoci by ich cirkadiánny rytmus spolupracoval. Sú jednoducho príliš unavení.

Keďže je nespavosť definovaná ako neschopnosť zaspať a v spánku zotrvať, obyčajný ponocujúci adolescent vlastne na nespavosť v puberte netrpí v pravom slova zmysle. Puberťáci v podstate chcú spať plných osem-deväť hodín. V skutočnom svete ale ich časový harmonogram nie je akceptovateľný, takže sa problém premení na skutočnú nespavosť. Pretože „neschopnosť zaspať“ sa stáva oveľa väčším problémom, ak musíte vstávať o siedmej ráno, namiesto o desiatej.

Syndróm oneskorenej fázy spánku

Keď sa tento v podstate normálny spánkový vzorec zhorší, získava problém nové označenie. Jedná sa o syndróm oneskorenej fázy spánku (anglická skratka DSPS). Tento stav sa považuje za poruchu spánku a nie za skutočnú príčinu nespavosti. Pretože znovu, adolescent si zachováva schopnosť spať dlhým, pokojným spánkom. Akurát načasovanie spánku sa posúva na stále neskoršiu dobu.

Aj dospelí môžu trpieť na syndróm oneskorenej fázy spánku. Napriek tomu je oveľa bežnejší u mladých v puberte. Až keď sa puberťák alebo dospelák pokúša nasilu adaptovať na typický denný režim, vyvinie sa nespavosť.

Dospelí s poruchami spánku sú v lepšej pozícii a dokážu sa s touto situáciou lepšie vyrovnať. Majú totiž nad svojím časovým rozvrhom väčšiu kontrolu. Môžu pracovať do noci a spať až do obeda. Môžu sa stať samostatne zárobkovo činní, či vykonávať slobodné povolanie a ísť svojou vlastnou cestou.

Ak bola nespavosť v puberte diagnostikovaná ako syndróm oneskorenej fázy spánku, môže byť potrebná pomoc spánkového špecialistu alebo spánkového centra, aby sa nastavil normálny 24 hodinový cyklus. A niekedy sa to jednoducho vyrieši samé.

Najlepšie je nepodliehať kvôli syndrómu oneskorenej fázy spánku alebo jeho miernejšej verzii posunu spánkového vzorca prílišnému stresu. Pretože práve stres zaspávanie ešte viac sťažuje. Najlepším prostriedkom (po tom, čo vyskúšate všetky bežné techniky na odstránenie nespavosti), je trpezlivosť. Urobte čo najviac možných úprav na to, aby ste adolescentovi dopriali spánok, ktorý potrebuje. Uvedomte si ale, že ide pravdepodobne o dočasnú záležitosť a zlepší sa to. Najlepšie je, pokiaľ je to možné, vyhnúť sa v tomto veku liekom na spanie.

Vplyv emocionálneho stresu na nespavosť v puberte

Ďalšou, dosť bežnou príčinou nespavosti v puberte je emocionálny stres. Všetci vedia, že puberta môže byť emocionálne veľmi stresujúce obdobie v životnom cykle človeka. Nie je preto vôbec prekvapujúce, že stres dosiahne úroveň, ktorá narúša normálny spánkový vzorec adolescenta, ktorý už má takto tendenciu neskoro zaspávať a neskoro vstávať.

Nespavosť v puberte, ak sa správne nerieši, môže nastaviť celoživotný nesprávny vzorec spánku. Takže je dôležité pochopiť skutočné príčiny. Následne je ešte dôležitejšie zmeniť či už mentálne, emocionálne alebo behaviorálne návyky, ktoré môžu spustenú nespavosť iba zhoršiť.

Nespavosť v puberte a úzkostná porucha

Spojitosť medzi nespavosťou a úzkostnou poruchou môže byť u adolescentov dosť silná. Puberta je obdobie, kedy sa môžu rozvinúť niektoré vážne úzkostné poruchy. A hoci sa problém nemusí stať natoľko závažný, úzkosť môže stále interferovať s fungovaním počas dňa, vrátane spánku.

Niekedy je pre rodičov ťažké pochopiť, koľko strachu a úzkosti môžu adolescenti pociťovať a ako veľmi to môže ich životy ovplyvniť.

Tréma (úzkostná porucha pred podaním výkonu) sa môže u adolescenta stať problémom vtedy, ak sa túžba excelovať skombinuje s takmer ohromujúcim strachom z neúspechu. To môže viesť k úzkosti a strachu z testov a neskôr možno dokonca úzkosti a strachu zo školy samotnej.

Sociálna úzkostná porucha je ďalší problém, ktorý môže začať u adolescenta klíčiť. Začne si byť sám sebou veľmi neistý. Bojí sa, že sa nevyrovná svojím kamarátom, že nebude dostatočne atraktívny, populárny, spoločensky zručný, dostatočne inteligentný a vhodný ako priateľ. Môže to vyústiť až k vyhýbaniu sa spoločenským kontaktom a akciám. Čo samozrejme problém iba prehlbuje. Za týmto stavom je silný strach z odmietnutia a zavrhnutia.

Generalizovaná úzkostná porucha môže tiež vyvolať nespavosť v puberte. Túto úzkostnú poruchu nemožno priradiť iba k jednej príčine, voľne sa prelína a je všadeprítomná. Pravé dôvody jej vzniku boli potlačené do podvedomia, ale na vrchole ľadovca je znovu to isté, strach zo zlyhania, odmietnutia, trestu, zavrhnutia, zmeny, robenia chýb, a tak ďalej. Aby sme pochopili úzkostnú poruchu, nepotrebujeme titul z neurovedy...vzniká vždy kvôli jednej alebo viacerým primárnym obavám a strachu, no zvyčajne ich dokážete zrátať na prstoch jednej ruky.

Nespavosť v puberte a depresie

Depresia je u adolescentov dosť častý jav. Pretože samotná podstata depresie tkvie v tom, že človek verí, že so životnými problémami nemožno nič urobiť, depresie u adolescentov pretrvávajú a ak sú neliečené, môžu sa zhoršovať. Depresia sa môže samozrejme stať veľmi nebezpečným stavom mysle. U adolescentov je samovražda treťou najčastejšou príčinou smrti.

Symptómom depresie dospievajúceho človeka môže byť, tak ako u dospelého, aj nespavosť. Ak sa problémy so spánkom spoja s ďalšími príznakmi, napríklad strata záujmu o školu a sociálne aktivity, neschopnosť tešiť sa z vecí a činností, ktoré dieťa predtým obľubovalo, zhoršenie známok, a rôzne iné...potom treba okamžite zbystriť pozornosť. Kognitívno-behaviorálna terapia môže byť pri depresii u adolescentov veľmi efektívna. Pretože zo svojej samotnej podstaty sú mladí ľudia výkonnými študentmi a dokážu nové koncepty veľmi rýchlo vstrebať.

Mierna depresia je u puberťákov pomerne bežná a uponáhľaní rodičia si ju niekedy ani nemusia všimnúť. Nie sú totiž viditeľné nejaké výrazné zmeny v celkovom správaní. Keďže puberta môže byť obdobím výkyvov nálad a premenlivých emócií, možno depresiu ako možnú príčinu nespavosti opomenúť. Na takúto možnosť by sa ale zabúdať nemalo.

Nespavosť v puberte a hnev

Hnev a zloba sú u adolescentov bežnou emóciou. V tomto období je pre nich zvládanie hnevu úplne nová a neznáma záležitosť. Zloba a hnev sa môžu prejavovať rôznymi formami – frustráciou, rebelantstvom, záchvatmi hnevu či plaču… Hnev však môže zostať tichý a jediným jeho prejavom sú bezsenné noci.

Vzhľadom na emocionálne otrasy, ktoré sú počas dospievania také časté, nie je žiadnym prekvapením, že sa práve v tomto období zakorení niektorá z porúch spánku. Nespavosť potom môžeme odvodiť od stresu, úzkostnej poruchy, depresie, či hnevu a frustrácie. Dospievajúci človek potrebuje dostatočné množstvo spánku, väčšinou osem až deväť hodín. A puberta je najlepším obdobím, kedy sa mladý človek môže priučiť ako spracovať stres. Je tiež nevyhnutné vytvoriť si nový vzorec myslenia, ktorý mladému človeku pomôže stať sa v každodennom živote odolnejším a emocionálne sebestačným.

Pomoc pri nespavosti v puberte

Pokiaľ je to možné, treba sa užívaniu liekov na nespavosť vyhýbať. Vplyv týchto liekov na vyvíjajúci sa mozog mladého človeka nebol doteraz dostatočne prebádaný. Samozrejme, niektoré vážne stavy treba riešiť pomocou medikamentov, ale bežné denné emocionálne problémy možno vyriešiť kognitívno-behaviorálnou terapiou a inými prírodnými prostriedkami na liečbu nespavosti.

Základná myšlienka riešenia nespavosti je však rovnaká u dospelých aj u dospievajúcich. Veľmi dôležitá je spánková hygiena. Vrátane vytvorenia vhodného a konzistentného spánkového plánu. Niekedy sú potrebné aj zmeny v stravovaní.

Pomôcť môžu aj relaxačné techniky, koncepty na odbúranie stresu a relaxačné cvičenia. Adolescenti by sa mali navyše naučiť, v akých rôznych formách možno spracovať sebavyjadrenie. Napríklad písaním článkov, príspevkov na web, vyjadriť sa môžu umením, tancom či dokonca v rámci divadla. Ide o terapeutickú pomôcku a samotná aktivita môže byť individuálna aj spoločenská zároveň.

Vhodné je vypestovať si návyk na denné cvičenie, či nejakú pravidelnú fyzickú činnosť. Adolescenti sa vďaka elektronickej forme zábavy stávajú veľmi sedavými. Ale nie je to ani prirodzené, ani zdravé. Sedavý životný štýl môže akurát prispieť k depresii. A mladí ľudia potrebujú pohyb.

Avšak pravdepodobne najdôležitejšou zručnosťou, ktorú si musí mladý človek osvojiť, je nastavenie mysle, ktoré mu dovolí vidieť život ako vzrušujúcu cestu, ktorá mu dáva možnosť naučiť sa nové veci...a vďaka ktorej dokáže oceniť svoj vlastný nesmierny (hoci doteraz neznámy a nevyužitý) potenciál.

Máte otázku týkajúcu sa tejto témy? Pýtajte saPodporte eOtazky lajkom

Čítajte viac