Ginkgo biloba a erekcia

Posledná úprava 16.07.2021

Ginkgo biloba zmierňuje oxidatívny stres

Oxidatívny stres (oxidačný stres) je nerovnováha medzi voľnými radikálmi vo vašom tele a schopnosťou tela vyrovnať sa s nimi.

Trochu informácií z pozadia:

Voľné radikály sú molekuly kyslíka, na ktoré nie sú napojené žiadne elektróny. Takto putujú a naberajú elektróny odinakiaľ, napríklad z DNA a proteínových molekúl, tým sa ale tieto molekuly destabilizujú, zvyčajne v ich neprospech.

Napríklad, oxidatívny stres koreluje s takými vecami ako je Alzheimerova choroba a Parkinsonova choroba.

Bolo však zistené, že ginkgo biloba znižuje množstvo voľných radikálov v bunkách, čím samozrejme zmierňuje aj oxidatívny stres.

A keďže oxidatívny stres sa spája s erektilnou dysfunkciou, jeho zmiernením znížite aj penilný oxidatívny stres. Nehovoriac o znížení rizika niektorých veľmi nepríjemných kognitívnych porúch.

Ginkgo zvyšuje množstvo buniek hladkej svaloviny

Čím viac buniek hladkej svaloviny máte, tým sú lepšie aj vaše erekcie. A ginkgo vám s tým môže pomôcť.

Vedci v rámci jednej štúdie skúmali, aký vplyv má ginkgo na potkany, ktorým umelo navodili erektilnú dysfunkciu. V rámci testov rozdelili 43 potkanov do štyroch skupín a dávali im rôzne množstvá ginkga – buď žiadne, nízke, stredné alebo vysoké dávky.

Podľa záverov vedcov došlo k výraznému zlepšeniu erektilnej dysfunkcie v skupine s vysokým dávkovaním v porovnaní so skupinou, ktorá ginkgo nedostávala. Dve stredné skupiny reagovali v súlade s tým, koľko množstva ginkga dostávali.

Štúdia zároveň zistila, že u potkanov, ktoré dostávali najviac ginkga biloba, dochádzalo k lepšiemu vývoju hladkej svaloviny v tepnách, ktoré viedli k penisom. Tým sa uľahčil prietok krvi, a následne aj stoporenie penisu.

Štúdia tiež zistila, že syntéza oxidu dusnatého sa zlepšila v skupine s vysokou dávkou ginkga biloba, čo je zistenie, ku ktorému došli odborníci aj v iných výskumoch.

Ginkgo biloba vyvoláva expresiu endoteliálnej syntázy oxidu dusnatého (eNOS)

Ako bolo spomenuté, ginkgo zlepšuje erekciu podporením syntézy oxidu dusnatého. Tým sa zvyšuje tvorba oxidu dusnatého, preto je ľahšie dosiahnuť erekciu, a to kvôli kľúčovej úlohe oxidu dusnatého pri erekcii.

Iná štúdia sledovala 32 potkanov, ktorým podávali ginkgo a výsledky porovnávali s kontrolnou skupinou. Vedci zistili, že hladiny oxidu dusnatého (NO) a syntázy oxidu dusnatého sa zvýšili v závislosti od výšky dávky gingka biloba, ktorú potkany dostávali.

Tiež zistili, že toto navýšenie sa s postupom času zlepšovalo, pričom najvyššie hladiny NO zaznamenali na siedmy deň. Práve preto by ste mali skúšať ginkgo biloba aspoň týždeň a až potom vyvodzovať závery.

Iná štúdia zistila, že ginkgo biloba zlepšilo aktiváciu faktoru KLF2 (Krüppel-like Factor 2). KLF2 má ochranné účinky na cievy a súčasne prispieva k ďalšej tvorbe syntázy oxidu dusnatého, čo v konečnom dôsledku znamená lepšiu, pevnejšiu erekciu.

Ako pozitívnu pridanú hodnotu možno uviesť fakt, ktorý spomínajú obe štúdie: tvorba KLF2 aj NO podporuje celkové kardiovaskulárne zdravie.

Znamená to, že ak začnete užívať ginkgo biloba, začnete so začarovaným kruhom, ovšem v dobrom slova zmysle. Tvorba oxidu dusnatého sa zlepší a zdravšie bude aj vaše srdce. Obe z týchto skutočností uľahčujú dosiahnutie erekcie.

Ginkgo biloba môže zlepšiť sexuálne poruchy vyvolané SSRI liekmi

Ginkgo dokáže pomôcť aj so sexuálnymi problémami, ktoré sú spôsobené užívaním antidepresív, resp. liekov zo skupiny SSRI (selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu, Selective Serotonin Reutake Inhibitors).

Jedna štúdia, v ktorej odborníci sledovali 30 mužov s PSSD – teda sexuálnou dysfunkciu po užívaní SSRI, udáva, že až 74% mužov pomohlo ginkgo vyriešiť ich problém. Toto číslo bolo u žien dokonca ešte vyššie, až 91%.

K dispozícii sú však aj iné výsledky. V inej štúdii podávali ginkgo šiestim mužom a šiestim ženám s PSSD, výsledky porovnávali s placebo skupinou. Počas 12 týždňov nenašli žiaden výrazný rozdiel ani u jedného pohlavia. A hoci sú tieto čísla nižšie, v skutočnosti dostávali viac ginko biloba než ľudia v predošlom výskume (240 mg verzus maximálna dávka 120 mg).

Je teda jasné, že je ginkgo biloba vynikajúci prípravok na zlepšenie erekcie, odborníci sa zatiaľ nezhodli, či dokáže skutočne vyliečiť aj erektilnú dysfunkciu vyvolanú SSRI.

Nie je však na škodu vyskúšať 120 mg dávku (podľa údajov z úspešnej štúdie), ak ste absolvovali liečbu SSRI a máte vzťah bez sexu.

Ginkgo biloba na erekciu – záverečné zhrnutie

Ginkgo biloba možno odporúčať preto, že podobne ako väčšina prírodných výživových doplnkov neslúži v tele na „opravu“ iba jedného problému (na rozdiel od väčšiny liekov).

Ginkgo skôr zlepšuje viaceré kľúčové biologické funkcie, ktoré sú potrebné na to, aby ste dosiahli správnu erekciu. Je možné, že pri pravidelnom užívaní budú vaše erekcie silnejšie a pevnejšie, váš kardiovaskulárny systém zdravší. A netreba zabúdať na častejšie ranné erekcie. A to už znie nádejne.

Máte otázku týkajúcu sa tejto témy? Pýtajte saPodporte eOtazky lajkom

Čítajte viac