Psychické príčiny erektilnej dysfunkcie. Je problém vo vašej hlave?

Posledná úprava 24.03.2022

Možno si vravíte, že erektilná dysfunkcia je problém, ktorý sa týka starších mužov. Pritom pri erektilnej dysfunkcii na veku nezáleží.

U starších mužov je erektilná dysfunkcia spájaná s inými zdravotnými problémami – napríklad ochorenie srdca alebo cukrovka. Čo ale mladí, zdraví muži? Aké je vysvetlenie u tridsiatnika, ktorý je inak v perfektnom zdravotnom stave? Ako to, že môže mať problémy s erekciou?

Ak muž nemá žiadne iné fyzické zdravotné problémy, treba sa ponoriť ešte o čosi hlbšie, aby sa zistila základná príčina erektilnej dysfunkcie. Pritom sú práve psychické faktory hlavnými spúšťačmi v mnohých prípadoch erektilnej dysfunkcie. Podľa štatistík, až 20% prípadov erektilnej dysfunkcie je psychického charakteru, ide o psychickú impotenciu.

Ak trpíte na erektilnú dysfunkciu a nemáte pritom žiadne iné zdravotné problémy, môžete mať pocit, že máte všetky problémy v hlave. Psychické problémy sú pritom rovnako závažné ako iné fyzické príčiny erektilnej dysfunkcie.

Ktoré sú najbežnejšie psychické príčiny erektilnej dysfunkcie - psychickej impotencie?

V niektorých prípadoch, ak muž zažije sexuálnu traumu v detstve, môžu sa uňho neskôr v živote objaviť problémy s erekciou. Ak však zažil čosi takéto, nebude erektilná dysfunkcia jediný problém a treba vyhľadať profesionálnu pomoc. Trauma z detstva je skutočne vážny dôvod na vytvorenie erektilnej dysfunkcie. Nižšie sú uvedené aj ďalšie psychické záležitosti, ktoré vznikajú neskôr v živote.

Keď je erektilná dysfunkcia vyvolaná psychickými spúšťačmi, označuje sa ako psychická impotencia. Najbežnejšími príčinami tohto typu erektilnej dysfunkcie sú nasledovné možnosti:

 • stres
 • úzkosť
 • vzťahové problémy
 • depresia
 • strach zo zlyhania
 • pocit viny
 • nízke sebavedomie
 • závislosť na porne

Mnohé z týchto spúšťačov spolu súvisia a muža sa môžu týkať viaceré naraz.

Stres a úzkosť

Hoci stres a úzkosť sú dve rozdielne veci, majú k sebe veľmi blízko, ak hovoríme o erektilnej dysfunkcii. V mnohých prípadoch je stres základnou príčinou, ale spôsobuje úzkosť, čo následne spúšťa ešte viac stresu. Je to začarovaný kruh. Ak sa pozrieme na fyzickú stránku problému, zistíme, že stres a úzkosť spolu súvisia viac než by ste si mysleli.

Mnoho mužov si neuvedomuje, že existujú rôzne typy erekcií. Presnejšie povedané, tri typy erekcie.

 • Reflexná erekcia je vyvolaná fyzickou stimuláciou.
 • Psychogénna erekcia je vyvolaná predstavivosťou či vizuálnymi podnetmi.
 • Nočná erekcia sa vyskytuje počas spánku.

Pri všetkých troch typoch sú zapojené špecifické telesné systémy, vrátane hormónov, svalov, žíl, nervového systému a emócií. Ak je niektorý z týchto systémov potlačený, môže vyvolať erektilnú dysfunkciu. V prípade úzkosti a stresu môžu tieto záležitosti ovplyvniť schopnosť mozgu vysielať potrebné signály na spustenie požadovanej fyzickej reakcie – erekcie. Stres a úzkosť môžu prispieť aj k pretrvávajúcemu cykleniu erektilnej dysfunkcie, ako bolo spomenuté už vyššie.

Partnerské problémy

Vytváranie a udržiavanie zdravého vzťahu nie je vôbec jednoduché. Na to, aby sme niekoho skutočne spoznali a dôverovali mu, je potrebný čas. Ak muž zažíva s partnerkou v partnerstve problémy, môžu sa pretaviť aj do sexuálneho života. Tiež môže vzniknúť situácia, že erektilná dysfunkcia je jedným z dôvodov problémov medzi partnermi. Toto je ďalší príklad zacyklenej erektilnej dysfunkcie, ktorá môže vplývať na rôzne aspekty života. Pri riešení tohto problému psychickej erektilne dysfunkcie je prvoradá komunikácia. Je to však zároveň ten najťažší krok, na ktorý sa musíte podujať.

Depresia

Ak ste sami nezažili depresiu, môžete si myslieť, že je to niečo podobné smútku. Depresia síce môže vyvolať pocity smútku, ide však ešte oveľa hlbšie a pretrváva až za špecifickú príčinu či spúšťač.

Depresia pôsobí ako kotva, zaťaží telo aj myseľ, vplýva na všetky aspekty života – fyzicky aj psychicky.

Medzi najbežnejšie príznaky depresie sa radia:

 • pocity smútku, prázdnoty a bezmocnosti
 • návaly zlosti, podráždenosť alebo frustrácia
 • strata záujmu o väčšinu alebo všetky bežné činnosti
 • únava alebo nedostatok energie
 • úzkosť, vnútorný nepokoj
 • pocity bezcennosti alebo viny
 • ťažkosti pri rozmýšľaní či sústredení

Ľahko si predstavíte, že tieto príznaky sťažujú schopnosť tešiť sa a mať radosť z čohokoľvek, nieto zo sexu. Aj preto vedci mohli potvrdiť súvis medzi depresiou a erektilnou dysfunkciou. [1]

Strach zo zlyhania

V mnohých prípadoch sa stáva strach zo zlyhania sebanaplňujúcou veštbou. Muž znervóznie kvôli strachu, či dokáže partnerku uspokojiť, táto nervozita potom vedie k sexuálnej dysfunkcii. Strach zo zlyhania je častokrát spôsobený negatívnym sebahodnotením. Starosti a obavy, či muž dokáže dosiahnuť erekciu, či dokáže potešiť partnerku, prípadne kvôli predčasnej ejakulácii. Ak ste navyše mali problémy s erekciu už v minulosti, prispeje to negatívnym smerom k strachu zo zlyhania.

Pocity viny a nízke sebavedomie

Mnoho mužov, ktorí trpia erektilnou dysfunkciou, zažívajú pocit viny kvôli neschopnosti uspokojiť partnerku. Ak tento problém pretrváva, stáva sa vina viac ako iba vedľajším účinkom. Môže prispieť k pokračujúcemu cykleniu erektilnej dysfunkcie. K pocitu viny sa častokrát pridružuje nízke sebavedomie. A to nielen u mužov s erektilnou dysfunkciou. Vina a zahanbenie sú pocity, ktoré častokrát súvisia so zdravotnými problémami ako je napríklad depresia. Pocity menejcennosti a neadekvátna vina patria medzi klinické kritériá pri väčšine depresívnych stavov.

Nielen pocity viny ovplyvňujú schopnosť sexuálneho styku, rovnako na sexuálny výkon vplýva aj sebavedomie. Súvislosť medzi erektilnou dysfunkciou a nízkym sebavedomím je jasný z jedného uhlu pohľadu. Neschopnosť podať výkon v posteli môže vyvolať pocity menejcennosti. Ako ale tento pocit môže spôsobiť erektilnú dysfunkciu? Sebavedomie je definované ako dôvera vo vlastnú hodnotu a vlastné schopnosti.

Hodnotenie seba samého môže byť ovplyvnené aj vnímaním ostatných. Hlavne ale ide o to, aký máte zo seba pocit vy sami. Ak o sebe a svojich schopnostiach zmýšľate v negatívnom svetle, bude to ovplyvňovať jednak vaše činy a jednak vaše vnímanie, a to deň za dňom. Mnohí ľudia s nízkym sebavedomím sú tak zaujatí sebahodnotením, že toto hodnotenie začínajú projektovať aj na iných. Ak je teda muž s nízkym sebavedomím hlboko presvedčený, že nedokážu ženu uspokojiť, nakoniec v spálni skutočne nedosiahne žiadny výkon. Nízke sebavedomie môže byť zároveň príznakom psychických problémov ako je depresia.

Závislosť na pornografii

Závislosť na pornografii je potenciálnou príčinou erektilnej dysfunkcie. Mnohých mužov ani nenapadne, zvážiť aj takúto možnosť. Ak muž strávi väčšinu času masturbovaním pri pornografii, môžu mať nereálne očakávania o sexe či svojom sexuálnom partnerovi. Ak sa tak stane, mozog nebude taký zážitok iba očakávať, bude ho dokonca vyžadovať, aby mohol dosiahnuť vzrušenie a vyvrcholenie.

Ako zistíte, či je vaša erektilná dysfunkcia podmienená psychikou?

Kľúčom k liečbe erektilnej dysfunkcie je identifikovať základný problém. V mnohých prípadoch sa postupuje štýlom pokus – omyl. Keďže väčšina prípadov erektilnej dysfunkcie je psychologických, mal by sa muž obrátiť ako prvé na lekára. Po absolvovaní prehliadky a preštudovaní anamnézy môže lekár nariadiť rôzne testy, aby určil lekársku príčinu erektilnej dysfunkcie.

Niektoré z medicínskych príčin erektilnej dysfunkcie môžu byť cukrovka, vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, ischemická choroba srdca, obezita, hormonálne problémy, alkoholizmus alebo metabolický syndróm. Lekár môže nariadiť nasledovné testy:

 • kompletný rozbor krvi
 • rozbor moču
 • hladiny glukózy v krvi
 • test sérového kreatinínu
 • lipidový profil
 • test hladiny prolaktínu

Okrem týchto laboratórnych testov sa môže lekár pýtať aj na vaše subjektívne zhodnotenie úrovne sexuálnych funkcií. Otázky sa môžu týkať libida (vašej sexuálnej túžby), schopnosti dosiahnuť a udržať erekciu, schopnosti dosiahnuť orgazmus, uspokojenia pri styku aj celkového sexuálneho uspokojenia. V závislosti od vašich odpovedí a výsledkov laboratórnych testov lekár vyhodnotí možnú príčinu erektilnej dysfunkcie z psychologického hľadiska.

Či už ste u lekára boli alebo nie, je zopár príznakov, ktoré by mohli naznačovať, či je erektilná dysfunkcia psychického pôvodu. Položte si nasledovné otázky:

 • Máte záujem o sex, partnerka vás priťahuje, ale máte problémy so sexuálnym výkonom?
 • Dokážete dosiahnuť erekciu pri masturbácii?
 • Mávate ranné erekcie?
 • Ste pod veľkým stresom, zažívate abnormálny strach?
 • Ste nervózni, či sa vám podarí uspokojiť partnerku?

Ak odpoviete „áno“ na ktorúkoľvek z týchto otázok, môže mať vaša erektilná dysfunkcia skutočne súvis s psychikou. Aby bolo možné túto diagnózu potvrdiť, je vhodné kompletné psychologické vyšetrenie. Je to obzvlášť dôležité, ak máte podozrenie, že má vaša erektilná dysfunkcia niečo spoločné s duševným zdravím – úzkosťou či depresiou. Tie si totiž môžu vyžadovať ďalšiu liečbu, či už medicínsku alebo psychosociálnu.

Možnosti liečby pri psychickej erektilnej dysfunkcii - psychickej impotencii

Hoci sú psychické prípady erektilnej dysfunkcie oveľa komplexnejšie než medicínske príčiny, sú liečiteľné. Mali by ste však vedieť, že vyriešenie psychickej impotencie nemusí byť tak jednoduché ako iba nasadiť užívanie Viagry (sildenafil citrát). Lieky na erektilnú dysfunkciu sú navrhnuté tak, aby obišli fyzické príčiny erektilnej dysfunkcie ako je napríklad nízky tlak či poškodenie ciev. Nepomôžu vám s problémami ako je úzkosť, stres či nízke sebavedomie. Najlepšou formou liečby pri psychickej erektilnej dysfunkcii, je zameranie sa na problém priamo pri koreni.

Kognitívna behaviorálna terapia je bežný a navyše vysoko účinný spôsob liečby psychických problémov vo všeobecnosti, aj priamo erektilnej dysfunkcie. Za pomoci terapeuta vám tento typ liečby pomôže identifikovať a zmeniť nezdravé vzorce myslenia a činu. A to môže prispievať k problémom s erekciou. Tento druh liečby je založený na myšlienke, že samotná situácia – neschopnosť dosiahnuť alebo udržať erekciu – nie je hlavným problémom. Skôr ide o vašu reakciu na ne. Ak sa naučíte lepšie pochopiť seba samého aj vaše myšlienkové vzorce, môžete ich zmeniť v pozitívnom smere a svoje problémy tak vyriešiť.

Ak nie ste pripravení ísť za psychológom, môžete vyskúšať nejaké alternatívne spôsoby liečby aj doma. Relaxačné techniky môžu byť užitočné pri mnohých príčinách psychickej erektilnej dysfunkcie – napríklad pri strese, úzkosti a depresii. Ako si teda môžete skúsiť pomôcť sám?

 • Rytmické dýchanie – koncentrácia na dýchanie s dlhými, pomalými nádychmi vám pomôže odpútať sa od stresu a úzkosti a žiť v danom momente. Skúste dýchať pomaly a zhlboka, rátajte do 5, potom dych zadržte na 5 sekúnd, pomaly vydýchnite, tiež počas 5 sekúnd.
 • Meditácia – desať až pätnásť minút meditácie denne môže drasticky zmierniť stres a úzkosť. Existujú mnohé rôzne spôsoby ako meditovať, jednoducho vyskúšajte, ktorý z nich bude vyhovovať vám.
 • Riadená predstavivosť (vizualizácia) – táto technika zahŕňa uvoľnenie mysle a spomalenie dýchania a zároveň si v hlave predstavíte niečo príjemné, pokojné. Môže ísť aj o pozitívne sebahodnotenie, rozptýlenie negatívnych myšlienok.

Ak trpíte na psychickú impotenciu, pravdepodobne vám toho chodí po rozume strašne veľa. A pomyslenie na to, že by ste o svojom probléme mali povedať niekomu inému, aj keď lekárovi, môže byť zdrvujúce. Je však dôležité uvedomiť si, že porozprávať sa o svojom probléme s partnerkou je veľmi dôležitá súčasť procesu liečby.

Určite zistíte, že len tento jednoduchý čin – priznať problém a byť voči partnerke úprimný – vám sníme časť problémov z pliec. Dajte partnerke možnosť pýtať sa, pomôcť pochopiť. Možno jej dokážete dať aj nejaké tipy ako vám pomôcť, keď máte problémy.

Keď sa porozprávate o probléme s partnerkou, možno sa odvážite a rozhodnete posunúť sa o ďalší krok a začať psychosexuálnu terapiu. Je to forma terapie, ktorej sa účastnia obaja partneri. Psychoterapeut vám pomôže prelomiť začarovaný kruh stresu a sklamania. Na spoločnej terapii si môžete s partnerkou zároveň vyriešiť aj iné problémy vo vzťahu, ktoré môžu váš sexuálny život ovplyvňovať.

Hoci je erektilná dysfunkcia veľmi osobná záležitosť, nemali by ste sa trápiť sám. Psychická erektilná dysfunkcia môže ničiť vaše sebavedomie, ale otvoriť sa niekomu a porozprávať sa o problémoch, môže pomôcť.

Zdroje

Máte otázku týkajúcu sa tejto témy? Pýtajte saPodporte eOtazky lajkom

Čítajte viac