Beta-Sitosterol a starnúca prostata

Posledná úprava 11.04.2022

Či už spôsobené benígnym zväčšením alebo rakovinou, poruchy prostaty majú ničivý dopad na väčšinu starnúcich mužov. Lekári identifikovali živiny a lieky, ktoré zmierňujú príznaky benígneho zväčšenia prostaty a znižujú riziko rakoviny prostaty. Prínosom môže byť obzvlášť často prehliadaný rastlinný extrakt tzv beta-sitosterol. Vedecké štúdie ukazujú, že beta-sitosterol trvale zlepšuje močové príznaky súvisiace s rozšírením prostaty.

Ako muži starnú, bunky v ich prostate často prerastajú, čo spôsobuje opuch, ktorý znemožňuje otvorenie močového mechúra, čo má za následok pomalé močenie a vyprázdňovanie močového mechúra. Toto nemalígne zväčšenie prostaty spôsobuje tlak na močovú trubicu a pôsobí ako svorka. Výsledkom je slabý prúd moču, problémy so začatím močenia a ďalšie nepríjemné močové príznaky ako zvýšená frekvencia močenia v noci a naliehavosť na močenie (obr. 1).

Kým muž vo veku 31 až 40 rokov má iba 8% šancu, že bude trpieť benígnym zväčšením prostaty, riziko sa zvyšuje na 40-50% u mužov vo veku 51 až 60 rokov a na viac ako 80% u mužov starších ako 80 rokov.

Beta-Sitosterol: Populárny liek v Európe

V priebehu posledných niekoľko desaťročí, európski lekári bežne na liečbu benígnej hyperplázie prostaty a symptómov dolných močových ciest predpisovali rad prípravkov na rastlinnej báze. Saw palmetto, Pygeum, a výťažky z koreňa žihľavy sú bežné lieky založené na rastlinnej báze predpisované miliónom ľudí v Európe.

Beta-sitosterol je rastlinný tuk obsiahnutý v niekoľkých európskych liekoch na prostatu. Mnohé štúdie preukázali účinnosť beta-sitosterolu pri zmierňovaní druhov nepohodlia súvisiacich s prostatou, ktoré starnúci muži tak často pociťujú.

Meranie príznakov rozšírenia prostaty

Aby vedci na celom svete zhodnotili účinnosť toho-ktorého druhu liečby, boli stanovené určité testovacie normy.

Jednou z najčastejších noriem je International Prostate Symptom Score (IPSS). Skóre sa uvádza ako číslo, ktoré sa môže pohybovať od 0 do 35, v závislosti od závažnosti symptómy dolných močových ciest. IPSS tiež zahŕňa vyhodnocovanie kvality života, pretože aj to sa týka močových symptómov.

Meranie, ktoré posudzuje silu prúdu moču, sa nazýva maximálna prietoková rýchlosť (Qmax). Maximálna rýchlosť prietoku moču sa bežne znižuje s benígnym ochorením prostaty ako je BHP (benígna hyperplázia prostaty).

Tretí test je množstvo zvyškového moču, ktoré zostáva v močovom mechúre po vymočení sa, alebo postvoid reziduálny moč (PVR). Toto je najľahšie posúdiť z pre- a post-void ultrazvukov močového mechúra.

Pozoruhodné účinky beta-sitosterolu

V randomizovanej, dvojito kontrolovanej, placebom kontrolovanej, multicentrickej štúdii sledovali 200 mužov s benígnym zväčšením prostaty. Polovica skupiny dostala 180 mg beta-sitosterolu denne, zatiaľ čo druhá polovica dostávala placebo. Po šiestich mesiacoch skupina, ktorá užívala beta-sitosterol videla zlepšenie IPSS, merania prietoku moču (Qmax), a množstva reziduálneho moču, ktorý zostal v močovom mechúre.

Beta-sitosterolová skupina vykázala zníženie prostatických symptómov na IPSS o 7,4 bodu, v porovnaní s poklesom iba o 2,1 bodu v skupine s placebom, čo znamená významné 3,5-násobné zlepšenie mužov užívajúcich beta-sitosterol (obr. 2)

Prietok moču vzrástol v priemere na 15,2 ml (ml) za sekundu z 9,9 ml/s u mužov, ktorí dostávali beta-sitosterol. V placebo skupine sa zvýšil len na 11,4 ml/s z pôvodných 10,2 ml /s na začiatku liečby. Prietok moču sa tak zlepšil o takmer 35% v skupine užívajúcej beta-sitosterol, v porovnaní s iba 11% u skupiny užívajúcej placebo.

Najviac pozoruhodné je ale to, že reziduálny moč v močovom mechúre sa znížil na 30,4 ml z 65,8 ml u mužov užívajúcich beta-sitosterol, čo znamená zníženie o takmer 54%! V skupine s placebom sa množstvo reziduálneho moču znížilo zo 64,8 ml na 54,3 ml, čo je zníženie iba o asi 16%.

V nadväzujúcej štúdii, ktorá hodnotila trvanlivosť účinkov beta-sitosterolu sa zistilo, že priaznivé účinky pretrvávajú počas ďalších 18 mesiacov pozorovania.

Výhody beta-sitosterolu potvrdené

Pre potvrdenie týchto pozoruhodných účinkov beta-sitosterolu, bola vykonaná ďalšia štúdia a výsledky boli zverejnené v odbornom časopise British Journal of Urology. Do štúdie bolo zapojených 177 pacientov s benígnym zväčšením prostaty. Pacienti dostávali 130 mg beta-sitosterolu každý deň a boli sledovaní viac ako šesť mesiacov. Bolo zaznamenávané skóre na IPSS, prietok moču, a zvyškový moč v močovom mechúre po vymočení sa.

Prietok moču sa zvýšil o 4,5 ml/ s, zatiaľ čo objem zvyškového moču sa znížil o významných 33,5 ml. Skóre na IPSS preukázalo štatisticky výrazné zlepšenie. Tieto výsledky beta-sitosterolu sú porovnateľné s bežne predpisovanými liekmi používanými na liečbu benígnej hyperplázie prostaty.

O dva roky neskôr, bola vykonaná revízia všetkých existujúcich štúdií beta-sitosterolu použitého na liečbu benígne zväčšenej prostaty. Výskumníci identifikovali randomizované, placebom kontrolované, dvojito kontrolované štúdie zahŕňajúce celkovo 519 mužov. V troch zo štúdií bol použitý beta-sitosterol a v jednej štúdii bol použitý glukozid beta-sitosterolu. V týchto štúdiách zlepšil beta-sitosterol skóre močových symptómov a rýchlosti toku moču a významne znížil objem reziduálneho moču v močovom mechúri.

Rozsah zníženia príznakov ochorenia prostaty a zlepšenie prietoku moču sú silnou motiváciou pre používanie beta-sitosterolu, a to buď samostatne, alebo v kombinácii so štandardnými farmakologickými prípravkami ako sú alfa-blokátory alebo inhibítory 5-alfa reduktázy.

Beta-Sitosterol a rakovina prostaty

Štúdie používajúce bunkové línie rakoviny prostaty LNCaP (androgén-dependentný tumor) ukázali, že beta-sitosterol znížil rast nádorových buniek o 24% a štvornásobne zvýšil výskyt apoptózy (programovanej bunkovej smrti). Tieto nálezy korelujú s 50% zvýšením produkcie keramidu. Výskum naznačuje, že keramid, dôležitá súčasť bunkovej membrány, spôsobuje apoptózu.

Bol porovnaný rast ľudského PC-3 karcinómu prostaty (androgén nezávislého) implantovaného v myšiach v dvoch skupinách, z ktorých jedna dostávala 2% zmes fytosterolu a druhá zmes cholesterolu. V in-vitro štúdiách beta-sitosterol a kampesterol zabránili rastu PC-3 buniek o 70% a 14%, v tomto poradí. Cholesterol naopak, zapríčinil zvýšený rast o 18% v porovnaní s kontrolnou skupinou.

Fytosteroly zabránili invázii PC-3 buniek do membrán potiahnutých Matrigelom o 78% (miera invazívnosti rakoviny), zatiaľ čo cholesterol ju zvýšil o 43% v porovnaní s bunkami v kontrolných médiách.

Migrácia nádorových buniek cez 8 mikrónov široké pórové membrány (miera motility nádoru) bola znížená o 60-93% v prípade keď sa jednalo o bunky vo fytosterolových médiách, v porovnaní s 67% nárastom pri užívaní cholesterolu.

Fytosterolová suplementácia znížila väzbu PC-3 buniek na laminín o 15-38% a fibronektín o 23%, zatiaľ čo cholesterol zvýšil väzbu na typ kolagénu IV (miera priľnavosti a schopnosť vytvárať nádorové zhluky) o 36%. Vyššie spomenuté výsledky sú uvedené na obrázku 3.

Výskumníci dospeli k záveru, že fytosterol nepriamo (v živom organizme ako doplnok stravy) a priamo (v médiách tkanivových kultúr) inhiboval rast a metastázu PC-3 buniek. Beta-sitosterol bol vo väčšine skúmaných parametrov účinnejší ako kampesterol.

Záver

Miliónom ľudí na celom svete benígne zväčšenie prostaty výrazne zhorší kvalitu ich života. Napriek tomu existujú lieky, ktoré boli v starostlivo kontrolovaných štúdiách preukázateľne schopné zmierniť nepohodlie spojené so zväčšením prostaty. Európania používajú beta-sitosterol samotný alebo v kombinácii so Saw Palmettom na zmiernenie močových symptómov benígneho zväčšenia prostaty.

Máte otázku týkajúcu sa tejto témy? Pýtajte saPodporte eOtazky lajkom

Čítajte viac