Rizikové faktory rakoviny prostaty

Posledná úprava 16.02.2023

Rizikový faktor je čokoľvek, čo ovplyvňuje vaše šance na rozvinutie ochorenia ako je rakovina. Rôzne druhy rakoviny majú rôzne rizikové faktory. Niektoré rizikové faktory, ako napríklad fajčenie, možno zmeniť. Iné, ako vek alebo rodinnú anamnézu, zmeniť nemožno.

Ak ale rizikový faktor máte, či dokonca viaceré rizikové faktory na rozvinutie rakoviny prostaty, neznamená to ešte, že aj skutočne ochoriete. Mnohí ľudia s jedným alebo viacerými rizikovými faktormi nikdy rakovinu nedostanú. Zatiaľčo iní ľudia rakovinu dostanú, hoci majú iba málo alebo žiadne známe rizikové faktory (rakoviny prostaty).

Niektoré faktory, ktoré môžu mať vplyv na riziko rozvinutia rakoviny prostaty.

Vek

Rakovina prostaty je zriedkavá u mužov mladších ako 40 rokov, ale šance na vznik rakoviny prostaty sa rýchlo zvyšujú po 50. Približne 6 z 10 prípadov rakoviny prostaty sa objavuje u mužov starších ako 65 rokov.

Rasa a etnicita

Rakovina prostaty sa vyskytuje častejšie u afroameričanov a mužov afrického pôvodu z oblasti Karibiku, než u mužov iných rás. Afroameričania majú dvakrát vyššiu pravdepodobnosť než belosi, že zomrú na rakovinu prostaty. Rakovina prostaty sa vyskytuje menej často u Ázijcov a Hispáncov (latino mužov), než u belochov. Dôvody týchto rasových a etnických rozdielov nie sú jasné.

Geografia

Rakovina prostaty je najbežnejšia v Severnej Amerike, severozápadnej Európe, Austrálii a na Karibských ostrovoch. Menej bežná je v Ázii, Afrike, Strednej Amerike a Južnej Amerike.

Dôvod nie je jasný. Čiastočne je to možno spôsobené intenzívnejším skríningom v niektorých rozvinutých krajinách. Dôležité sú však aj iné faktory ako rozdiely v životnom štýle (napríklad stravovanie).

Rodinná anamnéza

Zdá sa, že sa rakovina prostaty vyskytuje v niektorých rodinách, čo naznačuje, že v niektorých prípadoch môže ísť o dedičný alebo genetický faktor. Napriek tomu sa väčšina prípadov rakoviny prostaty vyskytuje u mužov bez rodinnej anamnézy.

Ak má váš otec alebo brat rakovinu prostaty, zvyšuje sa u vás riziko rozvinutia rakoviny prostaty viac ako dvojnásobne. Riziko je vyššie u mužov, u ktorých má rakovinu prostaty brat, než u mužov, u ktorých má rakovinu prostaty otec. Riziko je oveľa vyššie u mužov s viacerými postihnutými príbuznými, obzvlášť, ak boli príbuzní v dobe odhalenia rakoviny prostaty mladí.

Zmeny v génoch

Niektoré zdedené zmeny v génoch (mutácie) podľa všetkého zvyšujú riziko rakoviny prostaty. Platí to však iba pri malom percente prípadov. Napríklad:

  • Zdedené mutácie v génoch BRCA1 a BRCA2 zvyšujú riziko rakoviny prsníkov a rakoviny vaječníkov v niektorých rodinách. Mutácie v týchto génoch (hlavne v BRCA2) môžu zvýšiť riziko rakoviny prostaty u niektorých mužov.
  • Muži s Lynchovým syndrómom (známym aj ako dedičný nepolypózny kolorektálny karcinóm – HNPCC), čo je stav spôsobený dedičnými zmenami génov, majú zvýšené riziko mnohých nádorových ochorení, vrátane rakoviny prostaty.

Aj ďalšie dedičné zmeny na génoch môžu zvýšiť riziko rakoviny prostaty.

Rizikové faktory rakoviny prostaty s menej jasným vplyvom

Stravovanie

Presná úloha stravovania pri rakovine prostaty nie je jasná, študovaných však bolo niekoľko faktorov.

Muži, ktorí jedia veľa červeného mäsa alebo mliečne produkty s vysokým obsahom tuku, majú mierne vyššie šance rozvinutia rakoviny prostaty. Títo muži tiež zvyčajne jedávajú menej ovocia a zeleniny. Lekári si nie sú istí, ktorý z týchto faktorov je zodpovedný za zvýšenie rizika.

Niektoré štúdie uvádzajú, že muži konzumujúci množstvo vápnika (potravou alebo výživovými doplnkami), môžu mať vyššie riziko rozvinutia rakoviny prostaty. Mliečne produkty, ktoré častokrát obsahujú vysoké množstvá vápnika, môžu riziko tiež zvýšiť. Väčšina štúdií ale neobjavila žiadnu súvislosť medzi hladinami vápnika z bežnej stravy. Je tiež dôležité poznamenať, že má vápnik aj iné dôležité zdravotné prínosy.

Obezita

Nezdá sa, že by prílišná nadváha, teda obezita, zvyšovala celkové riziko rakoviny prostaty.

Niektoré štúdie uvádzajú, že obézni muži majú nižšie riziko rozvinutia ochorenia nízkeho stupňa (menej nebezpečnej formy), ale vyššie riziko rozvinutia agresívnejšej rakoviny prostaty. Dôvody nie sú známe.

Niektoré štúdie tiež odhalili, že obézni muži môžu mať vyššie riziko pokročilejšej rakoviny prostaty a úmrtia na rakovinu prostaty. Nepotvrdili to však všetky štúdie.

Fajčenie

Väčšina štúdií neodhalila súvislosť medzi fajčením a rozvinutím rakoviny prostaty. Niektoré výskumy spojili fajčenie s možným mierne zvýšeným rizikom úmrtia na rakovinu prostaty, tieto zistenia však ešte musia byť potvrdené aj inými výskumami.

Vystavovanie sa chemickým prvkom

Existujú určité dôkazy, že napríklad hasiči môžu byť vystavení chemickým látkam, ktoré môžu zvýšiť riziko vzniku rakoviny prostaty.

Zápal prostaty

Niektoré štúdie tvrdia, že prostatitída (zápal prostaty) môže byť spojená s vyšším rizikom rakoviny prostaty. Iné štúdie takýto dôkaz nenašli. Zápal je často vidieť vo vzorkách prostatického tkaniva, ktoré obsahujú aj rakovinu. Súvislosť medzi oboma zatiaľ nie je jasná, výskum však aktívne prebieha.

Sexuálne prenosné infekcie

Vedci tiež skúmali, či môžu riziko vzniku rakoviny prostaty zvýšiť aj sexuálne prenosné infekcie ako kvapavka alebo chlamýdie. Môžu totiž spôsobiť zápal prostaty. Nateraz výskum nie je jednotný a nebol stanovený žiaden jednoznačný záver.

Vazektómia

Niektoré štúdie uvádzajú, že muži, ktorí podstúpili vazektómiu (drobný chirurgický zákrok na sterilizáciu muža), majú mierne zvýšené riziko rakoviny prostaty. Iné štúdie nič také neodhalili. Výskum týchto súvislostí stále prebieha.

Máte otázku týkajúcu sa tejto témy? Pýtajte saPodporte eOtazky lajkom

Čítajte viac

Blízke témy