Kyselina hyalurónová

Posledná úprava 26.06.2023

Čo je kyselina hyaluronová?

Kyselina hyaluronová (HA), známa aj ako hyaluronan alebo hyaluronát, je uhľohydrát, konkrétnejšie mukopolysacharid, vyskytujúci sa prirodzene v ľudskom tele. Jej reťazec môže pozostávať z niekoľkých tisícok cukrov (uhľohydrátov). Ak nie je naviazaná na iné molekuly, viaže sa na vodu a mení ju na tuhú viskóznu hmotu podobnú želatíne. Tento viskózny gél je jednou z najskúmanejších látok dnešnej medicíny. Prebehli tisícky testov a pokusov, hlavne na poli ortopédie a očnej chirurgie. Jej funkcia v tele je, okrem iného, viazať vodu a lubrikovať pohyblivé časti tela, ako sú kĺby a svaly. Vďaka jej konzistencii a prospešnosti pre tkanivá je pridávaná do produktov starostlivosti o pokožku, ako vynikajúca hydratačná zložka. Pretože je HA jednou z najhydrofilnejších (vodomilných) molekúl v prírode, s množstvom prínosov pre ľudské telo, možno ju opísať ako „prírodný zvlhčovač“.

Význam HA

Kyselina hyaluronová pomáha pri distribúcii živín do buniek, ktoré nedisponujú prísunom krvi. Príkladom takýchto buniek je chrupavka. Prítomnosť HA v týchto bunkách udržuje mazanie kĺbov a umožňuje zadržiavanie vody pre iné tkanivá. Ak si naše kĺby udržia dostatočné množstvo vody, je menej pravdepodobné, že budú krehké a slabé. HA tiež pomáha pri obnove kože tým, že udržuje jej elastín a kolagén, čo podporuje zdravý vzhľad. Okrem toho, HA odnáša z buniek odpad a riadi ich pohyb. To má za následok aktiváciu našich bielych krviniek, čo aktivuje náš imunitný systém, ktorý úspešne zníži množstvo a bude bojovať proti nechceným baktériám.

Prínosy kyseliny hyaluronovej pre telo

Ak prirovnáme kĺby ľudského tela k motoru automobilu, kĺbová tekutina v tele predstavuje olej v motore. Olej v aute meníme v pravidelných intervaloch, pretože sa teplom a trením viskozita oleja znižuje. Olej sa stáva redším a nedokáže natoľko chrániť kovový povrch od nadmerného opotrebovania. Kyselina hyaluronová prospieva našim kĺbom rovnakým spôsobom. Ako starneme, viskozita kĺbovej tekutiny sa znižuje. HA pomáha udržiavať normálne „odpruženie“ kĺbov.

Aká je chemická štruktúra kyseliny hyaluronovej?

Tvorí sa prirodzene v ľudskom tele a chemicky je klasifikovaná ako glykosaminoglykán. V tele sa vždy vyskytuje ako dlhá molekula s veľkou molekulovou hmotnosťou. Molekula je vybudovaná z opakujúcich sa sekvencií dvoch modifikovaných jednoduchých cukrov. Jedným je kyselina glukurónová a druhým N-acetylglukosamín. Obe tieto zložky sú negatívne nabité a keď sa spoja, začnú produkovať mimoriadne dlhú natiahnutú molekulu (s veľkou molekulovou hmotnosťou). Molekuly HA, ktoré sú dlhé a veľké, vytvárajú vysoký viskozitný (lubrikačný) efekt, ktorý odoláva kompresii a umožňuje kĺbom a pokožke uniesť hmotnosť.

Kedy bola kyselina hyaluronová objavená?

HA bola prvýkrát komerčne využitá v roku 1942, keď bola patentovaná na použitie ako náhrada vajcového bielku v pekárenských produktoch. Jej objavenie bolo veľmi unikátne. Dovtedy nebola objavená žiadna iná molekula s takými jedinečnými vlastnosťami pre ľudské telo.

Kde sa kyselina hyaluronová v tele nachádza?

Kyselina hyaluronová sa prirodzene nachádza takmer v každej bunke v tele, pričom v špecifických častiach tela sa vyskytuje vo vysokých koncentráciách. V každej časti tela plní viacero funkcií. Nanešťastie, polčas rozpadu HA (doba, počas ktorej sa molekula rozpadne a telo ju vylúči) je menej ako tri dni a v pokožke dokonca pravdepodobne iba jeden deň. To je dôvod, prečo telo musí zásoby HA neustále dopĺňať. Nižšie sú uvedené niektoré oblasti ľudského tela, kde je prítomná a pre anatomické funkcie rozhodujúca.

Kyselina hyaluronová v kostiach a chrupavkách

Kyselina hyaluronová sa nachádza vo všetkých kostných a chrupavkových štruktúrach po celom tele. Obe tieto štruktúry poskytujú pružnú a odolnú pevnosť štruktúre ľudského tela. HA sa nachádza v rôznych formách chrupaviek, no najmä v chrupavke hyalínovej. Je ľahké si domyslieť, že hyalín je skratka pre kyselinu hyaluronovú. Hyalínová chrupavka pokrýva ukončenia dlhých kostí v miestach, kde sa nachádza kĺb (ohyb) a má na kosti tlmiaci vplyv. Hyalínová chrupavka sa nazýva aj „kĺbová chrupavka“, a to kvôli jej odolnosti voči opotrebovaniu. Hyalínová chrupavka tiež podopiera špičku nosa, pripája rebrá k hrudnej kosti a tvorí väčšinu hrtana a podpornej chrupavky priedušnice a bronchiálnej trubice v pľúcach.

Kyselina hyaluronová v synoviálnej tekutine

Naše kĺby (lakte a kolená) sú obklopené membránou nazývanou synoviálna membrána, ktorá vytvára púzdro okolo koncov dvoch artikulujúcich kostí. Táto membrána vylučuje tekutinu nazývanú synoviálna tekutina. Synoviálna tekutina je mazľavá tekutina s konzistenciou podobnou motorovému oleju. Má mnoho funkcií, no najdôležitejšie pre kĺby sú jej elastické a nárazy tlmiace vlastnosti. Druhou najdôležitejšou úlohou je prenos živín k chrupavkám a odstraňovanie odpadu z kĺbového puzdra.

Kyselina hyaluronová v šľachách a väzivách (väzivových tkanivách)

Spojivové tkanivo sa nachádza všade v tele. Robí viac, než len spája časti tela. Má mnoho foriem a funkcií. Jeho hlavné funkcie zahŕňajú spájanie, podporu, ochranu a izoláciu. Jedným z príkladov spojivového tkaniva je šnôrovitá štruktúra, ktorá pripája svaly ku kosti (šľachy) a kosť na kosť (väzy). Vo všetkých spojivových tkanivách sa nachádzajú tri štrukturálne prvky. Sú to základná zložka (kyselina hyaluronová), elastické vlákna (kolagén a elastín) a základný typ buniek. Zatiaľ čo všetky ostatné primárne tkanivá v tele sú zložené hlavne zo živých buniek, spojivové tkanivá sú vytvorené prevažne z neživej základnej hmoty, kyseliny hyaluronovej, ktorá oddeľuje a obaľuje živé bunky spojivového tkaniva. Táto schopnosť oddeliť a „vypolstrovať“ bunky umožňuje tkanivu uniesť váhu, odolať veľkému napätiu a zniesť opotrebenie v rozsahu, v akom by to žiadne iné telesné tkanivo nedokázalo. Toto všetko je možné vďaka prítomnosti HA a jej schopnosti utvoriť základnú želatínovú hmotu.

Kyselina hyaluronová v tkanivách vlasovej pokožky a vlasových folikulov

Z hľadiska štruktúry je vlasová pokožka identická s kožným tkanivom celého tela až na to, že obsahuje ešte približne sto tisíc vlasových folikulov, z ktorých vyrastajú vlasy. Vlasy a vlasové folikuly sú vlastne deriváty kožného tkaniva. Existujú dve osobitné kožné vrstvy. Jedna je epiderma (vonkajšia vrstva), ktorá tvorí ochranný štít tela. A druhá, dermálna vrstva (hlboká vrstva), ktorá tvorí prevažnú časť kože a je aj tam, kde sa nachádzajú vlasové folikuly. Táto dermálna vrstva pozostáva zo spojivového tkaniva. Toto spojivové tkanivo, ktoré má charakter želatínovej tekutiny, podporuje, vyživuje a hydratuje hlboké vrstvy vlasovej pokožky. Výsledkom sú potom zdravé, lesklé vlasy a hydratovaná vlasová pokožka. A znovu, všetko toto je možné vďaka prítomnosti HA vo vlasovej pokožke.

Kyselina hyaluronová v perách

Pery pozostávajú z kostrového svalstva, ktoré je pokryté kožným tkanivom. Dermálna vrstva pier je vytvorená primárne zo spojivového tkaniva a jej zložky, kyseliny hyaluronovej a kolagénu. Tieto perám dodávajú štruktúru (tvar) a plnosť. HA po naviazaní na vodu vytvára želatinovitú tekutinu, ktorá hydratuje okolité tkanivá a dodáva kolagénu (ktorý je zodpovedný za pevnú, napnutú pokožku) živiny a udržuje ho v zdravom stave. Výsledkom sú zdravé, správne hydratované a plné pery, ktoré sú dobre chránené pred vplyvmi životného prostredia.

Kyselina hyaluronová v očiach

Kyselina hyaluronová je veľmi koncentrovaná vnútri očných buliev. Tekutina vnútri oka, nazývaná sklovec, pozostáva takmer kompletne z kyseliny hyaluronovej. HA dodáva tekutine v oku viskózne vlastnosti podobné gélu. Tento gél pôsobí ako tlmič nárazov pre oko a zároveň sa cezeň dostávajú do oka výživné látky. Pri ošetrení oka, kedy je potrebné zachovať tvar oka počas chirurgického zákroku, sa HA vpichuje priamo do oka. Odborníci tvrdia, že v piatej dekáde života oči prestávajú produkovať tak potrebnú kyselinu hyaluronovú a z toho potom plynú rôzne očné problémy.

Kyselina hyaluronová v ďasnách

Ďasná (gingiva) sú vytvorené z hustého vláknitého spojivového tkaniva (väzov), ktoré prichytávajú zuby k alveolárnej (čeľustnej) kosti. A opäť, spojivové tkanivo je vytvorené z vláknitého tkaniva obklopeného kyselinou hyaluronovou (extracelulárna hmota). Bez prítomnosti HA zostane tkanivo ďasien nezdravé. Ak sa tam ale nachádza, pomáha podporovať ťahovú pevnosť väziva, ktoré zaisťuje zuby na svojom mieste, a to poskytnutím hydratácie a výživy. Výsledkom sú zdravé ďasná.

ECM (extracelulárny matrix)

Extracelulárny matrix, alebo medzibunková hmota (ECM) je želatínovitá tekutina, ktorá obklopuje takmer každú živú bunku a je pre život podstatná. Dáva telu štruktúru a oporu a bez nej by sme boli len miliardou buniek bez tvaru alebo funkcie. Je to v podstate malta medzi tehlami. Pokožka, kosti, chrupavky, šľachy a väzivá sú príklady, kde sa ECM v tele nachádza. ECM pozostáva z materiálu (z vláknitých prvkov) nazývaného elastín a kolagén, ktorý je obklopený želatínovitou hmotou (kyselina hyaluronová). Úloha HA v ECM je pomáhať elastickým vláknam v tele, aby nedošlo k ich prepnutiu a vysušeniu. Vlastne sa neustále kúpu v tejto výživnej želatínovej hmote založenej na vodnej báze. Slúži zároveň ako vynikajúce médium, ktorým sa prenášajú živiny a odpad do a z týchto bunkových štruktúr. Táto tekutina by neexistovala, ak by molekuly HA neboli schopné naviazať na seba vodu, a to až tisíc násobok svojej hmotnosti.

Kyselina hyaluronová v pokožke

Pokožka je najväčším orgánom v tele, tvorí približne 15% hmotnosti tela. Okolo 50% kyseliny hyaluronovej sa v našom tele nachádza v pokožke. HA a kolagén sú životne dôležité pre udržiavanie vrstiev a štruktúry pokožky. Je to práve kolagén, ktorý dodáva pokožke jej pevnosť. No HA vyživuje a hydratuje kolagén. Predstavte si kolagén ako elastické vlákna, ktoré dostávajú pokožku späť do pôvodného tvaru po tom, ako sa niektorým smerom natiahne. Kolagén je ako gumený pás, no predstavte si, že ho natiahnete milión krát, tak ako to robíme s našou pokožkou. A navyše bez akejkoľvek hydratácie. Gumený pás sa roztiahne a zostane vyťahaný, vysušený a s najväčšou pravdepodobnosťou sa pretrhne. Takým istým spôsobom reaguje kolagén v našej pokožke, ktorá nezíska potrebné zvlhčenie. Teraz si predstavte ten istý gumený pás, ktorý natiahnete milión krát, no celý čas bude vo vode. Šanca, že sa gumený pás vysuší a pretrhne, sú minimálne. Predstavte si kyselinu hyaluronovú ako vodu, ktorá udržuje kolagén vlhký a elastický. Kolagén je neustále obklopený a vyživovaný želatínovitou hmotou HA. Mladá pleť je hladká a veľmi elastická, pretože obsahuje vysokú koncentráciu kyseliny hyaluronovej, ktorá pokožke pomáha zostať vo forme. Ako starneme, telo stráca svoju schopnosť udržať jej rovnakú koncentráciu v pokožke. S klesajúcimi hladinami HA v pokožke sa znižuje aj schopnosť pokožky udržať si vodu. Výsledok, pleť sa stáva suchou a stráca schopnosť hydratácie. Kyselina hyaluronová funguje ako priestorová výplň, pretože viaže vodu a tým udržuje pokožku bez vrások.

Máte otázku týkajúcu sa tejto témy? Pýtajte sa


Kyselina hyalurónová Priemerné hodnotenie: 4.3 6 hodnotení

Podporte eOtazky lajkom

Čítajte viac

Blízke témy