BMI index

Posledná úprava 12.01.2023

​V zdravotníctve sa po celom svete často používa tzv. BMI index – Body Mass Index (BMI) ak je potrebné určiť, či pacient trpí podvýživou, nadváhou, obezitou alebo má primeranú váhu. Ľudia, ktorí trpia obezitou, sa vystavujú vyššiemu riziku vzniku cukrovky, mŕtvice, rakoviny alebo srdcovo-cievnych ochorení.

Vzorec na výpočet BMI

Výpočet BMI

Ako sa BMI index vypočíta?

Vzorec na výpočet BMI indexu je jednoduchý: Hmotnosť pacienta v kilogramoch sa vydelí jeho výškou v metroch na druhú. BMI index = hmotnosť / výška v metroch²

Napríklad:

  • Pacient váži 90 kg
  • Jeho výška je 1,9 m
  • 1,9² = 3,61
  • BMI index = 90 / 3,61 = 24,93

Ako naložiť s výsledkom BMI indexu?

Svetová zdravotnícka organizácia WHO zadefinovala výsledky na základe BMI indexu nasledovne:

BMI index je menší ako 18,5 = podvýživa
Nízke BMI poukazuje na to, že by ste mali nabrať viac váhy. Odporúča sa konzultovať možnosti d Vašim lekárom.
BMI index je medzi 18,5 a 25 = váha je v norme
Ak je BMI v tomto rozpätí, máte zdravú váhu. Udržiavaním zdravej váhy znižujete výskytu zdravotných problémov.
BMI index je medzi 25 a 30 = nadváha
BMI medzi 25 a 30 indikuje, že trpíte miernou nadváhou. Zo zdravotných dôvodov sa odporúča váhu znížiť.
BMI index je medzi 30 a 40 = obezita
Trpíte príliš veľkou nadváhou. Riskujete vážne zdravotné komplikácie, ak neznížite Vašu váhu.
BMI index je viac ako 40 = morbídna obezita
Extrémne vysoká nadváha. Veľmi často spojená so zdravotnými komplikáciami.

Definície BMI indexu sa líšia v závislosti od krajín

Klasifikácia pacientov podľa BMI indexu sa môže líšiť v závislosti od toho, v ktorej krajine pacient žije. Napríklad v Japonsku je normálna zdravá váha definovaná BMI indexom medzi 18,5 a 22,9, nadváha medzi 23 až 24,9 a každé číslo nad 25 je považované za obezitu.

Až do roku 1998 bola napríklad v USA považovaný BMI index až do 27 bodov za zdravú váhu. Po tomto roku bola prebratá klasifikácia svetovej zdravotníckej organizácie a okamžite sa 25 miliónov američanov zmenilo z ľudí so zdravou váhou na ľudí s nadváhou.

Pred rokom 1998 by človek s BMI indexom 26,8 bol v Japonsku považovaný za človeka s nadváhou a v USA za človeka so zdravou váhou.

Nevýhody

BMI index má aj svoje nevýhody. Neberie do úvahy, koľko má človek telesného tuku a koľko z jeho váhy vážia svaly. Tým pádom vysoký urastený atlét môže dosiahnuť vyššie číslo BMI indexu v porovnaní s vypapkaným gaučovým domasedom. Domased však bude najskôr trpieť nadváhou, zatiaľ čo atlét určite nie.

5 mýtov o BMI, ktorým by ste nemali veriť

Nízke BMI zaistí, že budete zdraví

Tučnota sa ľuďom spája so záležitosťami ako vysoký krvný tlak, vysoký krvný cukor a vysoký cholesterol. Takže by sme mohli povedať, že nízke BMI by všetky tieto problémy upravilo, nie? Zle. V jednej štúdii odborníci hodnotili index BMI približne 40 tisíc dospelých. Porovnávali aj údaje o ich krvnom tlaku, hladinách cukru v krvi, cholesterolu, zápalové hodnoty a hladiny inzulínu. Zistili, že mnoho ľudí z kategórie „obézny“ mali priam ukážkové čísla a mnohí z kategórie „normálne BMI“ mali vysoký krvný tlak, krvný cukor a cholesterol.

Presne takto môže stigma hmotnosti ovplyvniť zdravie. Vyše polovice ľudí, ktorí sa štúdie zúčastnili, mohli byť nesprávne diagnostikovaní. Lekári vidia človeka s normálnou telesnou hmotnosťou a dosť pravdepodobne neoveria vysoký cholesterol alebo krvný cukor. Takýto človek potom nedostane liečbu, ktorú by potreboval.

Vysoké BMI zvyšuje riziko srdcového infarktu

Tak ako pri krvnom cukre, krvnom tlaku a cholesterole, preukázalo mnoho štúdií spojenie medzi vysokým BMI a rizikom srdcového infarktu. Avšak štúdia, pri ktorej si hodnoty sledovalo vyše 4000 párov identických dvojčiat, zistila, že vysoké BMI tieto riziká nezvyšuje. Odborníci sledovali dvojčatá počas 12 rokov. Došlo k 203 infarktom a 550 úmrtiam medzi dvojčatami s vyšším BMI a k 209 infarktom a 633 úmrtiam medzi chudšími dvojčatami. Dokonca ani u dvojčiat s BMI 30 a viac (čo by znamenalo, že sú už obézni) nebol zaznamenaný nárast rizika srdcového infarktu.

Zdravé stravovanie a cvičenie vaše BMI vždy zníži

Svaly vážia viac ako tuk. Takže ak niekto pridá do svojho bežného režimu cvičenie a zdravé stravovanie, môže na váhe vlastne nabrať. A to vôbec nie je zlá vec. „Ľudia môžu byť zdraví pri rôznych telesných rozmeroch“, tvrdia odborníci zo zameraním na liečbu obezity. Napriek tomu ich mnohí lekári často „označkujú“ a obvinia, že vyzerajú obézne. A to aj v prípade, že pacient dodržiava zásady zdravého stravovania a pravidelne cvičí.

Ste zdraví, pokiaľ sa vaše BMI pohybuje medzi 19 a 25

Ak neviete, ako sa delí BMI stupnica, tak BMI nižšie než 18,5 je podváha, medzi 18,5 a 24,9 je normál, 25 až 29,9 je nadváha a 30 a viac je obezita. Ale nebolo to tak vždy.

Napríklad v Amerike sa pravidlá BMI zmenili v roku 1998. Kategória nadváha bola posunutá nižšie z 27,8 na 25. Zrazu, z večera do rána, sa zo ženy, ktorá meria 162 cm a váži 70 kg, stala žena s nadváhou.

Keď sa neskôr ľudia pýtali zainteresovaných odborníkov, prečo komisia čísla znížila, keď všetko nasvedčovalo tomu, že je potrebné skôr ich zvýšiť, dostali odpoveď v nasledovnom zmysle… áno, odborníci došli k rovnakému záveru, hodnoty treba navýšiť. No politici žiadali odporúčania, ktoré sa zhodujú s globálnym štandardom. Nakoniec však vysvitlo, že americké odporúčania ohľadne BMI financovali farmaceutické spoločnosti, ktoré v tej dobe vyrábali lieky na chudnutie.

BMI je dobrým meradlom zdravia

To, že ide o mýtus, by malo byť jasné. Vzhľadom na to, že smernice boli nastavené bez znalosti základov z oblasti ochrany zdravia a vieme, že BMI nefunguje u každého, je celkom jasné, že nejde o presné meradlo zdravia. Podľa niektorých odborníkov by sa hmotnosť vôbec nemala brať ako meradlo zdravia.

„Ak sa lekári zamerajú čisto na stupnicu na váhe, môže to viesť k prílišnému zjednodušeniu zdravotného stavu, k ignorovaniu ďalších informácií a dokonca nesprávnemu označkovaniu a zahanbeniu pacientov“, myslia si niektorí zástancovia neuznávania BMI.

Zameriavanie sa na BMI a hmotnosť môže pozornosť lekárov odviesť od toho, aby odhalili skutočný problém za chorobou. Práve tu sa môžeme vrátiť k vyššie spomínanému rozdielu „spája sa“ a „spôsobuje“ ochorenie. Výskum nepreukázal, že by bola hmotnosť príčinou väčšiny problémov, o ktorých hovoríme, že spôsobuje. Ako teda môžete vedieť, že zníženie hmotnosti alebo zníženie BMI bude efektívnym riešením?

Čítajte ďalej Všetko o nadváhe a obezite
Máte otázku týkajúcu sa tejto témy? Pýtajte saPodporte eOtazky lajkom

Čítajte viac