Viagra - vedľajšie účinky

Posledná úprava 28.03.2022

Mnoho ľudí znáša Viagru dobre. V prípade, že sa vedľajšie účinky Viagry prejavia, príznaky sú zvyčajne rôznorodé. Bolesti hlavy, sčervenanie v tvári a zažívacie ťažkosti sú niektoré z najčastejších vedľajších účinkov. Medzi menej časté nežiaduce účinky Viagry patria alergické reakcie, dočasná stratu zraku a migrény.

Rovnako ako aj pri iných liekoch, pri užívaní Viagry (sildenafil citrát) sa môžu vyskytnúť nežiadúce účinky. Do 2,5 percent ľudí užívajúcich Viagru ju prestalo používať kvôli vedľajším účinkom. Vedľajšie účinky užívania Viagry sa rozdeľujú do 3 skupín.

Tento text pojednáva o mnohých, ale nie všetkých, z možných vedľajších účinkov Viagry. Váš lekár s Vami môže prediskutovať všetky z nich.

Časté vedľajšie účinky Viagry

Viagra bola sledovaná v klinických štúdiách, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 3700 osôb. V týchto štúdiách boli nežiaduce účinky vyskytujúce sa v skupine ľudí, ktorá užívala tento liek zdokumentované a porovnané s tými, ktoré sa vyskytli v inej skupine, ktorá liek neužívala. Týmto spôsobom je možné vidieť, aké vedľajšie účinky sa objavili, ako často sa objavili a ako sa líšia od ľudí, ktorí neužívali liek.

Na základe týchto štúdií, medzi najčastejšie vedľajšie účinky lieku Viagra (vyskytujúce sa u viac ako 2 percent ľudí) zahŕňajú:

 • Bolesti hlavy - až u 16 percent ľudí
 • Sčervenanie tváre - až do 10 percent
 • Zažívacie ťažkosti, známe ako dyspepsia - až do 7 percent
 • Upchatý nos - až do 4 percent
 • Infekcie močových ciest (UTI) - až do 3 percent
 • Problémy so zrakom, vrátane problémov rozlíšiť modrú a zelenú, zvýšená citlivosť na svetlo alebo rozmazané videnie - až do 3 percent
 • Hnačka - až do 3 percent
 • Závraty - až do 2 percent
 • Nevysvetliteľné vyrážky - až do 2 percent

Vyskytli sa niektoré ďalšie časté vedľajšie účinky (taktiež prítomné u viac ako 2 percent ľudí), ktoré boli rovnako bežné u ľudí, ktorí užili placebo i u tých, ktorí užili skutočný liek. Medzi tieto nežiaduce účinky patria:

 • Infekcie dýchacích ciest
 • Bolesť v chrbte
 • Príznaky podobné chrípke
 • Bolesti kĺbov

Zriedkavé nežiaduce účinky Viagry

V priebehu klinických štúdií bol zaznamenaný rad ďalších vedľajších účinkov, ku ktorým došlo u menej než 2 percent ľudí, ktorí užívali Viagru. Je ťažké povedať, či sú tieto nežiaduce účinky spôsobené Viagrou alebo niečím iným.

Niektoré z týchto možných nežiaducich účinkov Viagry zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na:

 • alergické reakcie
 • angina pectoris
 • migrény
 • dočasná strata zraku
 • odpadnutie
 • kongestívne srdcové zlyhanie
 • zvracanie
 • sucho v ústach
 • anémia
 • náhle zhoršenie alebo strata sluchu
 • dna, artritída
 • bolesť svalov (medicínsky známa ako myalgia)
 • depresie
 • záchvaty
 • úzkosť
 • predĺžená nebolestivá erekcia
 • predĺžená bolestivá erekcia (priapizmus)
 • nespavosť
 • astma
 • zápal prínosových dutín (sinusitída)
 • šedý zákal
 • močová inkontinencia

Výnimočné nežiadúce účinky Viagry

Vo výnimočných prípadoch sa vyskytli aj vážne problémy so srdcom, mozgom alebo cievami. Patria medzi ne:

 • srdcový záchvat
 • neočakávaná smrť
 • vážny nepravidelný srdcový rytmus (známy ako arytmia)
 • mŕtvica
 • prechodný ischemický atak (TIA), ktorý je tiež nazývaný mini-mŕtvica
 • vysoký krvný tlak (hypertenzia)
 • krvácanie do mozgu alebo v priestoroch mimo mozgu
 • krvácanie do pľúc

V týchto prípadoch mala väčšina ľudí kardiovaskulárne (srdcové alebo cievne), rizikové faktory. K nežiadúcim účinkom došlo počas alebo krátko po sexuálnej činnosti. Preto je ťažké povedať, či boli problémy spojené s Viagrou, existujúcimi rizikovými faktormi, sexuálnou aktivitou alebo kombináciou všetkých týchto faktorov.

Vyskytli sa tiež zriedkavé prípady tzv. nearteritickej prednej ischemickej neuropatie zrakového nervu. Tento stav môže viesť k náhlej strate zraku jedného alebo oboch očí.

Bola hlásená aj prechodná globálna amnézia, ktorá mohla byť spojená s užívaním Viagry. Prechodná globálne amnézia je dočasná strata krátkodobej pamäti. Ľudia si pri nej nemôžu spomenúť na nedávne udalosti a majú zhoršenú schopnosť vytvárať nové spomienky. To zvyčajne trvá 24 hodín alebo menej a zvyčajne to nemá žiadne dlhodobé následky.

Zhrnutie

Je možné, že môžete zaznamenať niektoré alebo žiadne z týchto nežiaducich účinkov. Bohužiaľ, neexistuje žiadny spôsob, ako môžete Vy alebo Váš lekár vopred vedieť, či sa u vás vyskytnú vedľajšie účinky lieku, ktorý ste ešte nikdy nevyskúšali. Dajte preto lekárovi vedieť ak sa u Vás objavia akékoľvek nežiaduce účinky Viagry. Svojmu lekárovi dajte vedieť aj v prípade, že niečo jednoducho “nie je v poriadku”. Hoci to nemusí súvisieť s vedľajším účinkom liekov, lekár bude schopný tento problém diagnostikovať a liečiť.

Zdroje

 • GIULIANO, F. a kol., 2010. Safety of sildenafil citrate: review of 67 double-blind placebo-controlled trials and the postmarketing safety database. International Journal of Clinical Practice [online]. Jan, 64 (2), 240–255 [cit. 11.12.2013]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2810448/
 • MCCULLOUGH, A.R., 2002. Four-Year Review of Sildenafil Citrate. Reviews in Urology [online]. 4 (Suppl 3), S26–S38 [cit. 11.12.2013]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1476025/
 • MCMURRAY, J.G. a kol., 2007. Long-term safety and effectiveness of sildenafil citrate in men with erectile dysfunction. Therapeutics and Clinical Risk Management [online]. Dec, 3 (6), 975–981 [cit. 11.12.2013]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2387281/
 • MOREIRA, S.G. a kol., 2000. Side-effect profile of sildenafil citrate (Viagra) in clinical practice [Abstrakt]. Urology [online]. Sep, 56 (3), 474–476 [cit. 11.12.2013]. Abstrakt získaný z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10962318
Máte otázku týkajúcu sa tejto témy? Pýtajte saPodporte eOtazky lajkom

Čítajte viac