Domov / / Viagra - vedľajšie účinky

Viagra - vedľajšie účinky

Posledná úprava 26.03.2020

Mnoho ľudí znáša Viagru dobre. V prípade, že sa vedľajšie účinky Viagry prejavia, príznaky sú zvyčajne rôznorodé. Bolesti hlavy, sčervenanie v tvári a zažívacie ťažkosti sú niektoré z najčastejších vedľajších účinkov. Medzi menej časté nežiaduce účinky Viagry patria alergické reakcie, dočasná stratu zraku a migrény.

Rovnako ako aj pri iných liekoch, pri užívaní Viagry (sildenafil citrát) sa môžu vyskytnúť nežiadúce účinky. V predchádzajúcich výskumných štúdiách, do 2,5 percent ľudí, užívajúcich Viagru ju prestalo používať kvôli vedľajším účinkom. Vedľajšie účinky užívania Viagry sa rozdeľujú do 3 skupín:

(Tento článok pojednáva o mnohých, ale nie všetkých, z možných vedľajších účinkov Viagry. Váš lekár s Vami môže prediskutovať všetky z nich.)

Časté vedľajšie účinky Viagry

Viagra bol sledovaná v klinických štúdiách, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 3700 osôb. V týchto štúdiách boli nežiaduce účinky vyskytujúce sa v skupine ľudí, ktorá užívala tento liek zdokumentované a porovnané s tými, ktoré sa vyskytli v inej skupine, ktorá liek neužívala. Týmto spôsobom je možné vidieť, aké vedľajšie účinky sa objavili, ako často sa objavili a ako sa líšia od ľudí, ktorí neužívali liek.

Na základe týchto štúdií, medzi najčastejšie vedľajšie účinky lieku Viagra (vyskytujúce sa u viac ako 2 percent ľudí) zahŕňajú:

 • Bolesti hlavy - až u 16 percent ľudí
 • Sčervenanie tváre - až do 10 percent
 • Zažívacie ťažkosti, známe ako dyspepsia - až do 7 percent
 • Upchatý nos - až do 4 percent
 • Infekcie močových ciest (UTI) - až do 3 percent
 • Problémy so zrakom, vrátane problémov rozlíšiť modrú a zelenú, zvýšená citlivosť na svetlo alebo rozmazané videnie - až do 3 percent
 • Hnačka - až do 3 percent
 • Závraty - až do 2 percent
 • Nevysvetliteľné vyrážky - až do 2 percent

Vyskytli sa niektoré ďalšie časté vedľajšie účinky (taktiež prítomné u viac ako 2 percent ľudí), ktoré boli rovnako bežné u ľudí, ktorí užili placebo i u tých, ktorí užili skutočný liek. Medzi tieto nežiaduce účinky patria:

 • Infekcie dýchacích ciest
 • Bolesť v chrbte
 • Príznaky podobné chrípke
 • Bolesti kĺbov

Zriedkavé nežiaduce účinky Viagry

V priebehu klinických štúdií, bol rad ďalších vedľajších účinkov, ku ktorým došlo u menej než 2 percent ľudí, ktorí užívali Viagru. Je ťažké povedať, či sú tieto nežiaduce účinky sú spôsobené Viagrou alebo niečím iným.

Niektoré z týchto možných nežiaducich účinkov Viagry zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na:

 • alergické reakcie
 • angina pectoris
 • migrény
 • dočasná strata zraku
 • odpadnutie
 • kongestívne srdcové zlyhanie
 • zvracanie
 • sucho v ústach
 • anémia
 • náhle zhoršenie alebo strata sluchu
 • dnaartritída
 • bolesť svalov (medicínsky známa ako myalgia)
 • depresie
 • záchvaty
 • úzkosť
 • predĺžená nebolestivá erekcia
 • predĺžená, bolestivá erekcia (priapizmus)
 • nespavosť
 • astma
 • zápal prínosových dutín (sinusitída)
 • šedý zákal
 • močová inkontinencia

Výnimočné nežiadúce účinky

Vo výnimočných prípadoch sa vyskytli aj vážne problémy so srdcom, mozgom alebo cievami. Patria medzi ne:

 • srdcový záchvat
 • neočakávaná smrť
 • vážny nepravidelný srdcový rytmus (známy ako arytmia)
 • mŕtvica
 • prechodný ischemický atak (TIA), ktorý je tiež nazývaný mini-mŕtvica
 • vysoký krvný tlak (hypertenzia)
 • krvácanie do mozgu alebo v priestoroch mimo mozgu
 • krvácanie do pľúc

V týchto prípadoch mala väčšina ľudí kardiovaskulárne (srdcové alebo cievne), rizikové faktory. K nežiadúcim účinkom došlo počas alebo krátko po sexuálnej činnosti. Preto je ťažké povedať, či boli problémy spojené s Viagrou, existujúcimi rizikovými faktormi, sexuálnou aktivitou alebo kombináciou všetkých týchto faktorov.

Vyskytli sa tiež zriedkavé prípady tzv. nearteritickej prednej ischemickej neuropatie zrakového nervu. Tento stav môže viesť k náhlej strate zraku jedného alebo oboch očí.

Bola hlásená aj prechodná globálna amnézia, ktorá mohla byť spojená s užívaním Viagry. Prechodná globálne amnézia je dočasná strata krátkodobej pamäti. Ľudia si pri nej nemôžu spomenúť nedávne udalosti a majú zhoršenú schopnosť vytvárať nové spomienky. To zvyčajne trvá 24 hodín alebo menej a zvyčajne to nemá žiadne dlhodobé následky.

Zhrnutie

Je možné, že môžete zaznamenať niektoré alebo žiadne z týchto nežiaducich účinkov. Bohužiaľ, neexistuje žiadny spôsob, ako môžete Vy alebo Váš lekár vopred vedieť, či sa u vás vyskytnú vedľajšie účinky lieku, ktorý ste ešte nikdy nevyskúšali. Dajte preto svojmu lekárovi vedieť ak sa u Vás objavia akékoľvek nežiaduce účinky Viagry. Svojmu lekárovi dajte vedieť aj v prípade, že niečo jednoducho “nie je v poriadku”. Hoci to nemusí súvisieť s vedľajším účinkom liekov, Váš lekár bude schopný tento problém diagnostikovať a liečiť.

Zdroje

 • GIULIANO, F. a kol., 2010. Safety of sildenafil citrate: review of 67 double-blind placebo-controlled trials and the postmarketing safety database. International Journal of Clinical Practice [online]. Jan, 64 (2), 240–255 [cit. 11.12.2013]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2810448/
 • MCCULLOUGH, A.R., 2002. Four-Year Review of Sildenafil Citrate. Reviews in Urology [online]. 4 (Suppl 3), S26–S38 [cit. 11.12.2013]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1476025/
 • MCMURRAY, J.G. a kol., 2007. Long-term safety and effectiveness of sildenafil citrate in men with erectile dysfunction. Therapeutics and Clinical Risk Management [online]. Dec, 3 (6), 975–981 [cit. 11.12.2013]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2387281/
 • MOREIRA, S.G. a kol., 2000. Side-effect profile of sildenafil citrate (Viagra) in clinical practice [Abstrakt]. Urology [online]. Sep, 56 (3), 474–476 [cit. 11.12.2013]. Abstrakt získaný z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10962318
Máte otázku týkajúcu sa tejto témy? Pýtajte sa


Viagra - vedľajšie účinky Priemerné hodnotenie: 5 1 hodnotení

Podporte eOtazky lajkom

Čítajte viac