Kedy mi po transplantácii vlasov začnú vlasy dorastať?

13/08/2014
Pýta sa: bo26
Pošlite otázku cez email, Google +, Twitter alebo Facebook
Pridať odpoveď alebo sa prihláste tu ak máte účet ODBORNÍK (čo je to?)