Nová štúdia dokazuje, že modifikovaný citrusový pektín umožňuje použitie bezpečnejších, nižších dávok chemoterapie.

Posledná úprava 24.05.2021

Je to významná novinka, pretože keď ide o prevenciu a liečbu rakoviny, strategická kombinácia odlišných prístupov môže znamenať rozdiel medzi životom a smrťou. Nový výskum publikovaný v časopise Cell Biology International v skutočnosti poukazuje práve na toto. Táto štúdia analyzovala kombináciu modifikovaného citrusového pektínu a chemoterapeutika doxorubicínu a zistila, že použitím týchto dvoch zlúčenín spoločne sa dramaticky zvýšili ich antikancerogénne účinky, v tomto prípade proti karcinómu prostaty.

Hodnota kombinovanej synergie

Ako integratívny lekár sa spolieham na strategické kombinácie najlepších terapií prispôsobených jedinečným potrebám a požiadavkám jednotlivca. V niektorých prípadoch to zahŕňa použitie určitých farmaceutických zlúčenín, ktoré môžu byť účinnejšie a menej toxické, ak sa kombinujú so špecifickými prírodnými terapiami. Táto publikovaná štúdia je výborným príkladom takejto synergie a zdôrazňuje kľúčovú stratégiu pre úspešnú integratívnu liečbu rakoviny.

Doxorubicín: Červený démon

Doxorubicín (Dox) je účinný liek proti rakovine, je však zároveň jeden z najtoxickejších. Prezývku „Červený démon“ alebo „Červená smrť“ získal pre svoje závažné vedľajšie účinky. Dox môže okrem iných komplikácií spôsobiť závažné poškodenie srdca a imunitného systému. Pacienti netolerujú veľmi dobre dávky potrebné na ovplyvnenie tumoru; je však možné, že výskumníci v tejto najnovšej štúdii našli riešenie.

Výsledky ukázali, že kombinácia Dox s modifikovaným citrusovým pektínom (MCP) zvýšila antikancerogénnu aktivitu Dox. Toto zistenie je dobrým znamením pre pacientov
s karcinómom prostaty, najmä pre tých, ktorí sú príliš slabí na zvládnutie bežných režimov chemoterapie. Kombinovaná terapia s použitím MCP môže umožniť nižšie dávky Dox
s väčším klinickým účinkom a zníženou toxicitou.

Dox s modifikovaným citrusovým pektínom

V štúdii sa testovalo, či by kombinácia Dox s MCP zvyšovala efektivitu proti bunkám karcinómu prostaty in vitro. Preukázalo sa, že významne zvyšuje. Výskumný tím pracoval s dvomi formami karcinómu prostaty: Androgén-dependentným (LNCaP) a androgén-independentným (DU-145). Výsledky boli impozantné, keďže kombinovaná liečba znižovala životaschopnosť buniek karcinómu obidvoch typov o viac ako 67 percent. Výskumníci sa konkrétne zameriavali na bunkový cyklus, proces delenia buniek a apoptózu - mechanizmy programovanej bunkovej smrti, ktoré ničia abnormálne bunky a pri karcinómoch sú často narušené.

Dôležité novinky pre karcinóm prostaty

Táto štúdia preukazuje, že MCP zosilňuje cytotoxický účinok doxorubicínu pri androgén-dependentnom, ale čo je dôležitejšie aj pri androgén-independentnom karcinóme prostaty. Je to mimoriadne dôležité preto, lebo pacienti s karcinómom prostaty, ktorí nereagujú na hormonálnu liečbu a vyžadujú chemoterapiu, často najviac potrebujú pokročilé liečby.

Androgén-dependentný karcinóm prostaty sa často lieči hormónovou depriváciou nádoru. Androgén-independentné karcinómy prostaty už viac nereagujú na hormonálnu liečbu, pretože si vyvinuli nové mechanizmy rastu a prospievania. Kombinovaná liečba účinkovala proti androgén-dependentným formám prostredníctvom zastavenia bunkového cyklu. Liečba zničila androgén-dependentné bunky prostredníctvom podporovania apoptózy.

Pokračujúci výskum MCP pri rakovine

Je to jedna z najnovších v sérii štúdií, ktoré potvrdili schopnosť MCP bojovať proti rakovine. Už v roku 1995 štúdia realizovaná výskumníkmi v Štátnej univerzite vo Wayne odhalila, že MCP inhiboval metastázovanie do pľúc u zvierat s karcinómom prostaty. Klinické skúšanie fázy I z roku 1997 a klinické skúšanie fázy II publikované v roku 2003 preukázali, že MCP spomaľoval rast rakoviny u ľudí. Štúdia realizovaná v roku 2007 na Univerzite Alberta Ludwigsa v Nemecku zistila klinický prínos liečby MCP pre pacientov s pokročilými štádiami rakoviny. A štúdia realizovaná v roku 2010 na Kolumbijskej univerzite preukázala, že MCP indukuje apoptózu a zmierňuje proliferáciu agresívnych karcinómov.

MCP: Jediný potvrdený blokátor galektínu-3

Účinné schopnosti MCP v boji proti rakovine upútali pozornosť výskumníkov a lekárov na celom svete. Najvýznamnejšia antikancerogénna funkcia MCP vychádza z jeho jedinečnej schopnosti odzbrojovať nebezpečnú molekulu galektínu-3. Desaťročia výskumu ukazujú, že nadbytok galektínu-3 v tele poháňa rast a metastázovanie rakoviny a spôsobuje vyššiu agresivitu ochorenia. MCP si takto získal prestížnu reputáciu ako jediná prírodná zlúčenina, ktorá dokázateľne vstupuje do krvného obehu a viaže nadbytočné molekuly galektínu-3, čím blokuje ich účinky spôsobujúce ochorenie. MCP okrem toho ako všestranná prírodná terapia podporuje ďalšie aspekty prevencie a liečby rakoviny. Je dokázané, že MCP zabezpečuje dramatický prínos pre správnu funkciu imunitného systému; zmierňuje chronický zápal a bezpečne odstraňuje z organizmu ťažké kovy.

Úspešná integratívna medicína

Schopnosť takéhoto bezpečného doplnku znížiť potrebnú dávku doxorubicínu je veľmi významná. Kombinovaná terapia využívajúca MCP umožňuje použitie nižších hladín doxorubicínu s väčším efektom na indukciu rýchlej bunkovej smrti pri ťažko liečiteľnom androgén-independentnom karcinóme prostaty a na zastavenie životaschopnosti androgén-dependentného karcinómu prostaty. Nižšie dávky a zvýšená účinnosť sú obojstrannou výhrou. Tento typ synergickej stratégie je vynikajúcim príkladom toho, ako môže úspešná integratívna medicína usilovne bojovať proti chorobe a zároveň podporovať zdravie pacienta pomocou cielených, vedecky potvrdených prírodných riešení.

Viac o modifikovanom citrus pektine najdete na: www.pectasol.sk

Odkaz na štúdiu: Combination effect of PectaSol and Doxorubicin on viability, cell cycle arrest and apoptosis in DU-145 and LNCaP prostate cancer cell lines. Cell Biol Int. 2012 Jan 4. [Epub ahead of print].

Zdroj: www.dreliaz.org , Isaac Eliaz, MD, MS, LAc

Komerčný článok

Máte otázku týkajúcu sa tejto témy? Pýtajte saPodporte eOtazky lajkom