Da sa liek Halcion predpisat aj na Slovensku?

01/02/2018
Pýta sa: Maria
Pošlite otázku cez email, Google +, Twitter alebo Facebook
Pridať odpoveď alebo sa prihláste tu ak máte účet ODBORNÍK (čo je to?)

Doporučené produkty